Haarlem,
19
februari
2021
|
10:21
Europe/Amsterdam

Online actualiteitencollege: Henk Rosendal over ontwikkelingen in de wijkverpleging

Woensdag 3 maart van 12.00 - 13.00 uur via MS Teams

actualiteitencollege

Zorg en welzijn werken steeds meer samen om te voorzien in een integraal aanbod van ondersteuning aan ouderen. Binnen de interprofessionele Leer- en InnovatieNetwerken (LIN's) werken professionals vanuit het werkveld en studenten vanuit de Inholland-opleidingen in zorg en welzijn samen aan vraagstukken als: ‘Wat levert de samenwerking op?’, ‘Welke hobbels komen we hierbij tegen?’ en ‘Wat hebben verschillende partijen nodig voor een goede samenwerking?’ 

In dit derde en laatste actualiteitencollege in de reekst Interprofessionele Leer-en InnovatieNetwerk gaat Henk Rosendal, lector De Gezonde Wijk bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam, in op de bijzondere positie van wijkverpleegkundigen in de eerste lijn. Hij kijkt  terug op de afgelopen jaren, wat er is bereikt en belicht de actuele uitdagingen van dit bijzondere beroep. Daarnaast vertellen ook een manager Zorg en een manager Welzijn over dit onderwerp en is er een interview met een mantelzorger.

Programma

  • 11.50 – 12.00: Inloop in MS Teams 
  • 12.00 – 13.00: Henk Rosendal over Ontwikkelingen in de wijkverpleging

Meer informatie en aanmelden
Het derde actualiteitencollege in deze reeks vindt woensdag 3 maart van 12.00 tot 13.00 uur plaats via MS Teams. Ga voor meer informatie en aanmelden naar de website van het kennisplatform Sociaal Domein. Je kunt je aanmelden via deze link of via onze website Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland, waar je ook meer informatie vindt. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Reeks Actualiteitencolleges Interprofessionele Leer- en InnovatieNetwerk 
De drie actualiteitencolleges worden mede mogelijk gemaakt door financiering van ZonMw en worden georganiseerd vanuit het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland.

  1. 9 december 2020: Samen in de wijk door Anke Siegers (hier terug te kijken)
  2. 27 januari 2021: Kwetsbaarheid bij ouderen door o.a. Robbert Gobbens (hier terug te kijken)
  3. 3 maart 2021 van 12.00 – 13.00: Ontwikkelingen in de wijkverpleging door Henk Rosendal

Juist in deze Corona-tijd vinden wij het belangrijk om met elkaar in contact te blijven en te blijven leren van en met elkaar. Actualiteitencolleges zijn bestemd voor iedereen die actief is in het sociaal en zorgdomein, zoals: professionals, gemeentes, zorginstellingen, woningbouwverenigingen, cliënt-/participatieraden, studenten, docenten, vrijwilligers, burgers, bewoners, onderzoekers.