31
januari
2023
|
09:27
Europe/Amsterdam

Ontwikkelen met een open blik: in gesprek met Ingrid Kuijper

Aansluiting vinden bij elkaar, daar draait het om

Samenvatting

Werken bij onze hogeschool betekent bijdragen aan de ontwikkeling van onze studenten, hogeschool, het onderwijs en ons praktijkgericht onderzoek. Dat vraagt om een open blik naar jezelf en jouw omgeving. In de serie ‘Ontwikkelen met een open blik’ vertellen onze collega's wat dit voor hen betekent. Hoe ontwikkelen zij zich?  En met welke blik kijken zij naar hun omgeving? Vandaag is het de beurt aan Ingrid Kuijper.

Ingrid is docent sociale vaardigheden en communicatie bij de opleiding Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken maar ook docent radiotherapie en samensteller van drie spiksplinternieuwe modules bij de masteropleiding Medical Imaging and Radiation Oncology. In deze baan voelt Ingrid Kuijper zich helemaal op haar plaats. Ze geniet van de samenwerking met studenten, collega’s en externe partners uit het werkveld.

Toen Ingrid na haar middelbare school een vervolgopleiding zocht, wist ze één ding zeker: “Ik wilde iets zinvols doen, iets medisch én met mensen werken.” Ze koos voor de opleiding MBRT bij Inholland en werkte daarna twintig jaar in de praktijk van een ziekenhuis. Sinds twee jaar is ze fulltime terug op de plek waar alles begon en werd ze docent op de MBRT én docent-onderzoeker bij het lectoraat Medische Technologie van Inholland Haarlem.

Samen met collega’s voortdurend in ontwikkeling
“We leiden onze studenten op tot MBB’er”, vertelt Ingrid. “Dat staat voor Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige. Die bedient diagnostische apparatuur, variërend van röntgen-, echografie en nucleaire detectie apparatuur tot bestralingsapparaten voor behandelingen tegen kanker. In ons skillslab leren studenten de apparatuur te bedienen en het onderzoek of de behandeling goed uit te voeren met alle relevante kennis die daarbij hoort. Ook voor contact met de patiënt is veel aandacht. De opleiding is heel breed en, net als het werkveld, voortdurend in ontwikkeling. Samen met collega’s ben ik steeds bezig ons lesaanbod actueel te houden.”

Ruimte om samen te pionieren
Ingrid is blij met de ontwikkelkansen die Inholland biedt: “Ik geef zowel les aan eerste- en tweedejaars als aan masterstudenten, ben mentor én afstudeerbegeleider. Daarnaast hoop ik dit jaar mijn didactische bevoegdheid te halen.” Ook fijn: er is ruimte om te pionieren en je wordt aangemoedigd je expertise in te zetten. “We weten van elkaar waar onze individuele krachten liggen. Zo werd mij gevraagd praktijklessen gynaecologische echografie te geven, omdat ik ooit had verteld dat ik dat in mijn vorige baan zo leuk vond. En bij de lessen sociale vaardigheden met speciale aandacht voor dementie, spijkert een deskundige collega de kennis van andere docenten bij.”

Ik geniet van interactie met studenten
Ingrid deed er lang over om de praktijk van het ziekenhuis te verwisselen met die van het onderwijs. “Jaren combineerde ik beide werelden, maar uiteindelijk stapte ik helemaal over. En al mis ik de patiënten wel, spijt heb ik zeker niet. Nu geniet ik van de interactie met onze studenten. Zeker als hun nieuwsgierigheid naar de vakinhoud en praktijk groot is en ze hun ambitie met mij delen of als ze vastlopen met hun studie door omstandigheden. Op onze opleiding is contact tussen studenten en docenten persoonlijk en laagdrempelig.” Die nabijheid ervaren tijdens je studie, is heel belangrijk vindt Ingrid. “Juist dat moeten onze studenten later goed kunnen. Alleen met een open houding kun je samenwerken met de patiënt, maar ook met je collega of een medestudent.”

Aansluiting bij elkaars belevingswereld
Als docent sociale vaardigheden en communicatie benadrukt Ingrid dat kwetsbare patiënten tijdens hun onderzoek of behandeling zich overgeleverd voelen aan het onbekende. Om ze te ondersteunen is het essentieel om erachter te komen wat er in hen omgaat. Ingrid: “Hoe voelen ze zich? Waar zijn ze bang voor? Ook hier gaat het om aansluiting zoeken bij de belevingswereld van de ander. Dat doe je met empathisch luisteren, afgestemde voorlichting en goede vragen stellen.”

Elkaars kwaliteiten benutten in een multidisciplinair team
In het multidisciplinaire team waarmee Ingrid aan de nieuwe mastermodules over protonentherapie werkt, worden ook elkaars kwaliteiten benut. “Protonentherapie is een vorm van precisiebestraling waarbij zo weinig mogelijk gezond weefsel wordt beschadigd. Daar komt veel techniek en vakinhoudelijke kennis bij kijken. Om deze behandeling gekwalificeerd toe te passen, bieden we als enige hogeschool een masterprogramma hiervoor aan. Omdat de expertise van deze nieuwe techniek binnen dit onderwijs essentieel is, werken we samen met klinische experts van het Holland Protonentherapie Centrum in Delft.”

Win-win
Het mooie is dat straks niet alleen Inholland masterstudenten de nieuwe Engelstalige protonenmodules kunnen volgen, maar ook studenten van andere hogescholen en universiteiten in binnen-en buitenland. Net als andere disciplines uit het werkveld, die hun expertise willen aanscherpen of vergroten. Ingrid: “Dat is mooie ontwikkeling, gezien het tekort aan goed opgeleide vakdeskundigen. Al met al een win-win-situatie, waarbij Inholland een belangrijke rol speelt.”

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.