28
november
2022
|
12:00
Europe/Amsterdam

Platform met hogeschoolbreed keuzeonderwijs staat weer open!

Uitdagende interdisciplinaire initiatieven: over grenzen heen leren

ULTLab Amsterdam Hogeschoolbreed keuzeonderwijs

Onze studenten komen straks in een wereld terecht waarin complexe vraagstukken centraal staan. Uitdagingen die vragen om over de grenzen van het eigen vakgebied heen te denken en te werken. Om studenten hierop voor te bereiden, bieden we, net zoals afgelopen september, per februari 2023 hogeschoolbreed interdisciplinair keuzeonderwijs aan voor derde- en vierdejaarsstudenten. Het platform, met al deze interdisciplinaire vormen van keuzeonderwijs, staat nu open voor aanmelden! Neem zelf een kijkje en laat studenten zich oriënteren op de mogelijkheden.    

In de zeven hogeschoolbrede interdisciplinaire initiatieven leren, denken en werken studenten van verschillende opleidingen samen - vaak ook met onderzoekers, werkveldpartners en burgers. Ze delen kennis en ervaringen, discussiëren, experimenteren en ontwerpen oplossingsrichtingen terwijl zij in de praktijk een maatschappelijk probleem aanpakken. Denk aan onderwerpen zoals leefbaarheid in steden, gezondheidsissues in de muziekindustrie, gamification voor het behalen van de klimaatdoelen, zwerfafval reduceren met behulp van data en meer.   

Hiermee ontwikkelen studenten onmisbare competenties voor een interdisciplinair werkveld. Vanuit de organisatie sluiten wij hier ook op aan: bij alle initiatieven zijn collega’s vanuit de verschillende domeinen betrokken. Deze initiatieven zijn in lijn met het Strategisch Plan 2022-2027 en de hogeschoolbrede ontwikkeling van flexibilisering van ons onderwijs.   
 

Om de lerende professional in staat te stellen zich voor te bereiden op een complexe, uitdagende en snel veranderend beroepenveld, werken we vanuit maatschappelijke vraagstukken als startpunt van ons onderwijs en onderzoek. Samen met onze partners dagen wij studenten uit op zoek te gaan naar de bijdrage die zij willen en kunnen leveren aan complexe vraagstukken. Dat vraagt van ons als collega's dat wij samen met en van elkaar durven te leren; in hoe wij onze studenten die professionele, sociale en persoonlijke ontwikkeling bieden.

Richard Oerlemans, domeindirecteur Techniek, Ontwerpen en Informatica en Lucas Rurup, domeindirecteur Onderwijs en Innovatie.

Laat studenten oriënteren  
Inholland biedt uitdagende challenges binnen het hogeschoolbrede keuzeonderwijs in het derde en vierde jaar. Studenten kunnen kiezen uit ‘challenges’ via de volgende leeromgevingen: 

  • Citylab Haarlem (NL & ENG) 
  • Data Driven Smart Society Alkmaar (NL) 
  • International Music Industry lab Haarlem (ENG) 
  • SLUISlab Amsterdam (NL) 
  • Sustainable Media lab Den Haag (ENG) 
  • Urban Leisure & Tourism lab Amsterdam (NL &ENG) 
  • Urban Leisure & Tourism lab Rotterdam (NL) 

Bekijk het aanbod en de challenges op het platform   

Voorlichting aan studenten 
De huidige derde- en vierdejaarsstudenten krijgen via social media en via mails en voorlichting binnen de opleidingen informatie over het hogeschoolbrede keuzeonderwijs. Binnen elk domein werken een domeinvertegenwoordiger, een communicatieadviseur en de collega's betrokken bij keuzeonderwijs samen. Dit om het proces binnen het domein te stroomlijnen, zodat het aansluit bij de bestaande communicatie naar studenten over keuzeonderwijs. Natuurlijk kun je studenten ook zelf hierover inlichten. 

Ik heb ervaren dat je in een multidisciplinair team toch naar meerdere kanten van een probleem en oplossing kijkt. Dit is denk ik ook enorm interessant en waardevol voor mijn eigen werkervaring voor later.

Cheline Pereboom, volgt op dit moment Data Driven Smart Society
Citylab Haarlem

Aanmelden vanaf 28 november 
Het platform staat vanaf nu open voor studenten om zich aan te melden. Wijs ze vooral op het aanbod en de mogelijkheden! Aanmelden kan van 28 november 12.00 uur tot en met 5 december 12.00 uur. 

Meer weten rondom jouw domein? 
Wil je meer weten over dit hogeschoolbrede interdisciplinaire keuzeonderwijs? Neem dan contact op met jouw domeinvertegenwoordiger: 
Pieter Pot - Domein Agri, Food and Life Science 
Ingrid Moes - Domein Business, Finance and Law 
Bjorn Bouwens - Domein Creative Business 
Renate Prenen - Domein Gezondheid, Sport en Welzijn 
Petra van den Brom - Domein Onderwijs en Innovatie 
Danielle Leentjens - Domein Techniek, Ontwerpen en Informatica

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.