Rotterdam,
09
december
2019
|
14:05
Europe/Amsterdam

Promotietraject Mirjam van Dam: Verpleegkundige zorg bij Korsakov

Onlangs is het artikel ‘Health problems and care needs in patients with Korsakoff’s syndrome: a systematic review’ gepubliceerd. Een artikel over de zorgproblemen en zorgbehoeften bij mensen met het syndroom van Korsakov. Het betreft een eerste artikel in kader van het promotietraject, dat praktijkverpleegkundige en verpleegwetenschapper Mirjam van Dam doorloopt bij Korskovcentrum Slingedael, onderdeel van de Lelie zorggroep in Rotterdam. Mirjam volgde de post-hbo opleiding Praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis en vgz (afgerond in 2018) bij Hogeschool Inholland en werkt als onderzoeker bij GGZ Verpleegkunde.

In het artikel is een overzicht gegeven van de meest beschreven ziektebeelden en bijhorende problemen bij mensen met het syndroom van Korsakov, die in de literatuur bekend zijn. Op somatisch gebied zijn leverziekten, hart- en vaatziekten, COPD, Diabetes Mellitus, hypertensie, epilepsie, CVA en kanker het meest beschreven. Op psychiatrisch gebied zijn dit stemmingsstoornissen, psychotische stoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. Qua gedragsproblemen bij mensen met het syndroom van Korsakov werden angstig zijn, agressie/agitatie en depressieve symptomen het meest benoemd. Verder is er op functioneel gebied behoefte aan ondersteuning in de ADL, I-ADL en op sociaal gebied.

Het artikel laat zien dat er een grote variatie aan problematiek is en dat dit verergerd wordt door het gebrek aan ziekte inzicht bij de mensen met een syndroom van Korsakov. Ook zullen deze problemen niet op zichzelf optreden en zal je in de praktijk een complex spel van interacties zien. Het artikel roept op tot het geven van integrale zorg (zorg die zowel gericht is op somatiek als psychiatrie). Dit zou toegepast moeten worden op basis van een multidisciplinair model waarbij verzorgenden en verpleegkundigen een prominente rol hebben. Zij staan in de praktijk immers het dichts bij de patiënt en hebben daardoor een belangrijke bijdrage in het observeren en signaleren van problemen.

Het artikel is vrij toegankelijk en hier te downloaden.