08
juni
2023
|
09:30
Europe/Amsterdam

Rijksoverheid publiceert Aanpak Stagediscriminatie voor mbo-scholen

evv-inh-rotterdam-business-6559 (002)

Opnieuw is er een mooie stap gezet in de aanpak van stagediscriminatie. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontwikkelde het lectoraat Diversiteitsvraagstukken van Hogeschool Inholland, Movisie en het Verwey-Jonker Instituut de Aanpak stagediscriminatie voor mbo-scholen. De checklist en toolboxen zijn te downloaden via Rijksoverheid.nl. 

Het resultaat is een mooie aanvulling op andere lectoraatonderzoeken naar stagediscriminatie zoals Stagediscriminatie? Hoeft niet! dat in samenwerking met het lectoraat van Joke Hermes plaatsvond uit 2021 en het onderzoeksproject Gelijke Stagekansen in Den Haag dat nog altijd loopt. 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er sprake is van ongelijke kansen op de Nederlandse stage- en arbeidsmarkt en dat studenten in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs te maken kunnen krijgen met stagediscriminatie. Negatieve gevolgen voor studenten zijn: impact op hun zelfvertrouwen en welbevinden, mogelijke studievertraging en/of zelfs het vroegtijdig afbreken van de studie en een moeilijke start op de arbeidsmarkt. Ook zorgt stagediscriminatie dat veel arbeidspotentieel en talent onbenut blijft. 

Handvatten 
De toolbox biedt handvatten waarmee onderwijsprofessionals, die het proces rondom stages binnen een mbo-instelling vormgeven, stagediscriminatie zo veel mogelijk kunnen voorkomen. Het doel is iedere student (ongeacht afkomst, religie, sekse, gender, beperking, seksuele voorkeur et cetera.) een gelijke kans op een stage geven. 

De checklist en toolbox zijn ontwikkeld op basis van afspraken in het stagepact MBO 2023-2027, dat door veel partners in en rondom het mbo is ondertekend. Samen maken ze een vuist tegen stagediscriminatie en werken ze aan gelijke kansen voor alle studenten. Het manifest tegen stagediscriminatie is ondertekend door de Vereniging Hogescholen, Universiteiten Nederland, studentenbonden, werkgeversorganisaties en de ministeries van OCW en SZW. Via de Landelijke Werkgroep tegen Stagediscriminatie, in samenwerking met Echo, worden dagelijks goede stappen gezet in de aanpak tegen stagediscriminatie. 

Haagse aanpak Gelijke stagekansen 
Ook de Haagse aanpak Gelijke stagekansen is nog steeds volop in ontwikkeling en in het nieuws. Zo zijn alle opbrengsten vanuit de verschillende pilots in 2022 gebundeld in een nieuw Handboek gelijke stagekansen dat op 22 maart 2023 door studenten is overhandigd aan Hilbert Bredemeijer, wethouder onderwijs en aan de Yvette Nass, Jeugdombudsman van de Gemeente Den Haag.

 

Regionieuws tv interviewde Tjitske Lovert, onderzoeker bij het lectoraat Diversiteitsvraagstukken en programma- en communitymanager van de Haagse aanpak én Emre Sahin, vanaf het begin betrokken bij de Haagse aanpak.

Op woensdag 24 mei 2023 is tevens het Haags manifest Gelijke stagekansen ondertekend, opgesteld om regionaal de krachten verder te bundelen en te verstevigen, voor het doorontwikkelen, opschalen, uitbreiden en duurzaam inrichten van ingezette initiatieven tegen stagediscriminatie.  

Meer weten? 
Bekijk ook het onderzoeksproject: Gelijke kansen op stage en werk Inholland  en de documentaireLiever Fleur dan Fatima. 

Meedenken?
Wil jij meedenken en meewerken aan het vraagstuk Stagediscriminatie? Je bent welkom! Neem contact op met Tjitske Lovert of Machteld de Jong van het lectoraat Diversiteitvraagstukken, via tjitske.lovert@inholland.nl of machteld.dejong@inholland.nl. Lees meer over onze aanpak, of download het handboek Gelijke Stagekansen.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.