12
september
2022
|
15:54
Europe/Amsterdam

Robbert Gobbens benoemd tot bijzonder hoogleraar Tilburg University

Robbert Gobbens, lector Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen

Met ingang van 15 september benoemt Tilburg University Robbert Gobbens als bijzonder hoogleraar Professionalisering van de verpleging en verzorging in de ouderenzorg. Robbert is ook lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen bij Hogeschool Inholland en Zonnehuisgroep Amstelland.

Deze bijzondere leerstoel heeft de ambitie om de professionalisering van verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg een krachtige impuls te geven op het gebied van toewijding, vakbekwaamheid en lerend-, onderzoekend- en samenwerkend vermogen. Het betreft een samenwerking tussen Hogeschool Inholland, Zonnehuisgroep Amstelland en Tranzo, departement van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences.

Naar verwachting is in 2050 een derde van de Nederlanders 60 jaar of ouder. Naarmate mensen ouder worden, neemt hun veerkracht af en hun kwetsbaarheid toe en daarmee ook de zorgvraag. Ouderenzorg is complex omdat veel ouderen beperkingen ervaren in meerdere levensdomeinen. Ook is vaak sprake van meerdere chronische ziekten tegelijkertijd.  Daarom is het nodig om continu te leren en te verbeteren om de professionaliteit te vergroten in verpleging en verzorging van ouderen.

De bijzondere leerstoel draagt hieraan bij. Dit door enerzijds inzicht te verkrijgen in hoe de professionalisering van de verpleging en verzorging in de ouderenzorg verder kan worden ontwikkeld om de kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren. Anderzijds wordt onderzocht welke kansen en mogelijkheden er zijn voor verzorgenden, verpleegkundigen en zorgorganisaties om het werk nu en in de toekomst aantrekkelijk en toegankelijk te houden. De focus ligt op de thuiszorg en het verpleeghuis. Uitgangspunten van de leerstoel zijn mensgerichte (ouderen)zorg en kennisontwikkeling door middel van co-creatie met de praktijk van ouderenzorg en de praktijk van onderwijs voor verpleegkundigen en verzorgenden. 

“Met deze leerstoel zetten we de gecombineerde kracht van praktijkgericht en academisch onderzoek in om bij te dragen om de wereld waarin we leven duurzamer en veerkrachtiger te maken,” zegt Marije Deutekom, lid van het College van Bestuur van Hogeschool Inholland. “We kijken uit naar de samenwerking en wensen Robbert veel succes.” 

Thijs Houtappels, bestuurder van Zonnehuisgroep Amstelland: "Er komt veel op de ouderenzorg af en wij staan voor grote uitdagingen. De Zonnehuisgroep zal zich blijven ontwikkelen, in lijn met wat deze veranderingen van ons vragen. Dat doen we al meer dan 100 jaar! Altijd met elkaar, in samenspraak met en lerend van onze professionals. De leerstoel past daar bij." 

Meer informatie over Robbert Gobbens vind je hier.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.