Robbert Gobbens
Robbert Gobbens

Robbert Gobbens

lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail

Werk samen met Robbert

Even voorstellen

Robbert Gobbens is in 2015 gestart als associate lector multimorbiditeit en werkt sinds mei 2017 als lector Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen bij het kenniscentrum Gezondheid & Zelfmanagement en valt onder de onderzoeksagenda van het domein Gezondheid, Sport en Welzijn. Geïnitieerd door de Zonnehuisgroep Amstelland doet Gobbens praktijkgericht onderzoek naar het leren en verbeteren door professionals met als doel kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen te verbeteren. Robbert maakt deel uit van het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn.

Met ingang van september 2022 heeft Tilburg University Robbert benoemd tot bijzonder hoogleraar. De ambitie van deze benoeming is om de professionalisering van verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg een krachtige impuls te geven.

Samenwerken

De onderzoeksvragen van Gobbens sluiten aan bij de onderzoeksvragen die leven bij Zonnehuisgroep Amstelland en andere praktijkinstellingen. (Docent)onderzoekers kunnen contact opnemen als zij meer informatie willen over het lectoraat Gezondheid & Welzijn van kwetsbare ouderen of als zij vragen hebben over kwetsbaarheid bij ouderen, leren en verbeteren binnen de ouderenzorg of onderzoeksmethodologische vragen. Zij zijn ook welkom als ze ideeën hebben over de onderzoeksprojecten die passen bij de onderzoeksthema’s van het lectoraat (Zorg voor mensen met dementie, Geriatrische Revalidatiezorg, Leer- en InnovatieNetwerk).

Wie is Robbert Gobbens?

Expertise

Robbert Gobbens is lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen bij Hogeschool Inholland en de Zonnehuisgroep Amstelland. Daarnaast is hij vanaf half februari 2019 als gastprofessor aangesteld bij de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (vakgroep ELIZA) van de Universiteit Antwerpen.

Als lector is hij ook verbonden aan Zonnehuisgroep Amstelland. Voor zijn lectorschap was hij als associate lector Multimorbiditeit werkzaam binnen het kenniscentrum De Gezonde Samenleving bij Inholland.

Ervaring

Van 1986 tot 1997 werkte Robbert als wijkverpleegkundige. Daarna maakte hij de overstap naar het onderwijs. Bij Avans Hogeschool gaf hij les aan bachelor studenten en ontwikkelde onderwijs; ook was hij voorzitter van de curriculum- en examencommissie. In 2009 startte hij aan de Hogeschool Rotterdam als coördinator van de opleiding Master of Advanced Nursing Practice en voerde als senior onderzoeker onderzoek uit binnen de ouderenzorg.

In 2010 promoveerde hij op het proefschrift ‘Frail elderly. Towards an integral approach’. Tijdens dit promotieonderzoek ontwikkelde hij een breed frailty concept dat lichamelijke, psychische en sociale problemen includeert. Het product van dit proefschrift is de Tilburg Frailty Indicator (TFI), een instrument waarmee kwetsbaarheid bij ouderen kan worden bepaald. De TFI is inmiddels door meerdere landen vertaald en gevalideerd; bij de meeste van deze studies is hij betrokken.

Over Robbert

Robbert is vanaf 1999 actief binnen V&VN (beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland), momenteel als voorzitter van de afdeling geriatrie en gerontologie. Namens V&VN is hij voorzitter van de werkgroep ontwikkeling kwaliteitsstandaard zorg voor gezonde slaap en zorg bij slaapproblemen en de werkgroep zorginhoudelijke modules bij de zorgstandaard dementie.

Hij is lid van de editorial board van Open Nursing, BMC Geriatrics, Advances in Nursing & Midwifery Journal en Advances in Geriatric Medicine and Research. Van het Nederlands-Vlaams wetenschappelijk tijdschrift voor verpleegkundigen is hij de voorzitter van de redactie.

Hij heeft ruim 100 artikelen gepubliceerd, waarvan er 60 in PubMed zijn opgenomen.

Hij is momenteel bij zes PhD-projecten betrokken als co-promotor. Het betreft de projecten:

  • Voorkomen is beter? Over vroegsignalering en preventie door sociale wijkteams.
  • Application and effect of home-based pulmonary rehabilitation and ehealth in frail elderly with COPD
  • Leer- en InnovatieNetwerken in de geriatrische revalidatiezorg
  • Cliënt-centred goal setting in de geriatrische revalidatiezorg
  • Evaluation of the effectiveness of a person-centred touch-screen based photoactivity for social participation in people with advanced dementia.
  • Orale kwetsbaarheid en de predictie van ongewenste gezondheidsuitkomsten bij ouderen.

"Als ouderen aangeven wat zij verstaan onder kwetsbaarheid gaat het er in de kern altijd over wat er echt belangrijk is in het leven. Dat gun je iedereen."

Robbert Gobbens, lector Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen

Alle publicaties van Robbert:

Werk samen met Robbert

Kom in contact en stel je vragen

Robbert Gobbens
Telefoon
0621115578