Robbert Gobbens
Robbert Gobbens

Robbert Gobbens

lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail

Werk samen met Robbert

Even voorstellen

Robbert Gobbens werkt sinds mei 2017 lector Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen bij de onderzoeksgroep Gezondheid & Zelfmanagement en valt onder de onderzoeksagenda van De Gezonde Samenleving. Geïnitieerd door de Zonnehuisgroep Amstelland, doet Gobbens praktijkgericht onderzoek onder cliënten, hun familieleden en medewerkers naar de gevolgen van multimorbiditeit voor het functioneren van ouderen en de invloed ervan op hun kwaliteit van leven. 

Samenwerken

De onderzoeksvragen van Gobbens sluiten aan bij de onderzoeksvragen die leven bij Zonnehuisgroep Amstelland en andere praktijkinstellingen. (Docent)onderzoekers kunnen contact opnemen als zij meer informatie willen over de onderzoekslijn Gezondheid & Welzijn van kwetsbare ouderen of als zij vragen hebben over multimorbiditeit of onderzoeksmethodologische vragen. Zij zijn ook welkom indien ze ideeën hebben over de onderzoeksprojecten die passen bij de onderzoeksthema’s van de onderzoekslijn (Guided Care model, Geriatrische Revalidatiezorg, Zorg voor mensen met dementie, Leer- en InnovatieNetwerk).

Wie is Robbert Gobbens?

Expertise

Robbert Gobbens is lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen bij Hogeschool Inholland en de Zonnehuisgroep Amstelland. Daarnaast is hij vanaf half februari 2019 als gastprofessor aangesteld bij de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (vakgroep ELIZA) van de Universiteit Antwerpen.

Naast zijn aanstelling als lector  werkt hij als zorginhoudelijk adviseur Raad van Bestuur van de Zonnehuisgroep Amstelland. Voor zijn lectorschap was hij als associate lector Multimorbiditeit werkzaam binnen het kenniscentrum De Gezonde Samenleving bij Inholland.

 

Ervaring

Van 1986 – 1997 werkte Robbert als wijkverpleegkundige. Daarna maakte hij de overstap naar het onderwijs. Bij Avans Hogeschool gaf hij les aan bachelor studenten en ontwikkelde  onderwijs; ook was hij voorzitter van de curriculum- en examencommissie. In 2009 startte hij aan de Hogeschool Rotterdam als coördinator van de opleiding Master of Advanced Nursing Practice en voerde als senior onderzoeker onderzoek uit binnen de ouderenzorg. Vanaf 2015 heeft Robbert de functie van lector. 

In 2010 promoveerde hij op het proefschrift ‘Frail elderly. Towards an integral approach’. Tijdens dit promotieonderzoek ontwikkelde hij een breed frailty concept dat lichamelijke, psychische en sociale problemen includeert. Het product van dit proefschrift is de Tilburg Frailty Indicator (TFI), een instrument waarmee kwetsbaarheid bij ouderen kan worden bepaald. De TFI is inmiddels door meerdere landen vertaald en gevalideerd; bij de meeste van deze studies is hij betrokken.

Over Robbert

Robbert is vanaf 1999 actief binnen V&VN (beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland), momenteel als vicevoorzitter van de afdeling geriatrie en gerontologie. Namens V&VN is hij voorzitter van de werkgroep ontwikkeling kwaliteitsstandaard zorg voor gezonde slaap en zorg bij slaapproblemen en de werkgroep zorginhoudelijke modules bij de zorgstandaard dementie.

Hij is lid van de editorial board van BMC Geriatrics,  Advances in Nursing & Midwifery Journal en Advances in Geriatric Medicine and Research. Van het Nederlands-Vlaams wetenschappelijk tijdschrift voor verpleegkundigen is hij de voorzitter van de redactie.

Hij heeft ruim 100 artikelen gepubliceerd, waarvan er 53 in Pubmed zijn opgenomen.

Hij is momenteel bij drie PhD-projecten betrokken als co-promotor. Het betreft de projecten:

  • Application and effect of home-based pulmonary rehabilitation and ehealth in frail elderly with COPD
  • Implementatie en optimalisatie van Leer- en InnovatieNetwerken in de geriatrische revalidatiezorg (deelproject 1 Leer- en InnovatieNetwerk; deelproject 2 Client-centered goal setting)

In september 2019 start een vierde promovendus onder zijn begeleiding. Het project is getiteld: Orale kwetsbaarheid en de predictie van ongewenste gezondheidsuitkomsten bij ouderen.

"Als ouderen aangeven wat zij verstaan onder kwetsbaarheid gaat het er in de kern altijd over wat er echt belangrijk is in het leven. Dat gun je iedereen."

Robbert Gobbens, lector Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen

Alle publicaties van Robbert:

Werk samen met Robbert

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0621115578