Robbert Gobbens

lector
Lectorate(s)
Telephone
Email

Robbert Gobbens werkt sinds mei 2017 lector Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen bij de onderzoeksgroep Gezondheid & Zelfmanagement en valt onder de onderzoeksagenda van De Gezonde Samenleving. Geïnitieerd door de Zonnehuisgroep Amstelland, doet Gobbens praktijkgericht onderzoek onder cliënten, hun familieleden en medewerkers naar de gevolgen van multimorbiditeit voor het functioneren van ouderen en de invloed ervan op hun kwaliteit van leven. 

Meer over Robbert Gobbens

Huidige werk

Naast zijn aanstelling als lector Gezondheid & Welzijn van kwetsbare ouderen (vanaf februari 2015) werkt hij als zorginhoudelijk adviseur Raad van Bestuur van de Zonnehuisgroep Amstelland. Voor zijn lectorschap was hij als associate lector Multimorbiditeit werkzaam binnen het kenniscentrum De Gezonde Samenleving bij Inholland.

 

Loopbaan

Eerder was Gobbens als onderzoeker (Kenniskring Lectoraat Gerontologie) verbonden aan Avans Hogeschool. Van 2009 tot 2015 werkte hij voor Hogeschool Rotterdam, als coördinator van de opleiding Master of Advanced Nursing Practice en als senior onderzoeker voor het Lectoraat Samenhang in de zorg. In 2010 promoveerde Robbert Gobbens op kwetsbare ouderen. Een product van zijn promotieonderzoek is de Tilburg Frailty Indicator, een instrument waarmee kwetsbare ouderen kunnen worden opgespoord.

'Als ouderen aangeven wat zij verstaan onder kwetsbaarheid gaat het er in de kern altijd over wat er echt belangrijk is in het leven. Dat gun je iedereen.'

Robbert Gobbens, lector Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen

Samenwerking

De onderzoeksvragen van Gobbens sluiten aan bij de onderzoeksvragen die leven bij Zonnehuisgroep Amstelland en andere praktijkinstellingen. (Docent)onderzoekers kunnen contact opnemen als zij meer informatie willen over de onderzoekslijn Gezondheid & Welzijn van kwetsbare ouderen of als zij vragen hebben over multimorbiditeit of onderzoeksmethodologische vragen. Zij zijn ook welkom indien ze ideeën hebben over de onderzoeksprojecten die passen bij de onderzoeksthema’s van de onderzoekslijn (Guided Care model, Geriatrische Revalidatiezorg, Zorg voor mensen met dementie, Leer- en InnovatieNetwerk).

Neem contact op