Rotterdam,
10
december
2021
|
09:30
Europe/Amsterdam

Rotterdamse ondernemers stellen duurzame prioriteiten

Diner Pensant 25 oktober

Door young professionals andersdenkend op te leiden binnen de economische opleidingen van Inholland kunnen ze in de toekomst het verschil maken. Hiervoor zijn nieuwe inzichten nodig.

Die inzichten ontstonden tijdens een ‘Diner Pensant’ op 25 oktober bij Inholland Rotterdam. Ongeveer 60 Rotterdamse ondernemers discussieerden over de belangrijkste prioriteiten voor een duurzame economie. Zij bogen zich over het vraagstuk: Waarom investeer je in duurzaamheid en hoe zorg je dat de duurzame investeringen gaan renderen?

Top 3 oplossingen
Er werden veel verschillende ideeën, adviezen en richtingen gegeven waar het Rotterdamse ondernemerschap mee verder kan. De top 3 belangrijkste punten bleken te zijn:

  1. Zorg voor voldoende kennis en ervaring met duurzame verdienmodellen.
  2. Leidt een nieuwe generatie ondernemers op die de uitdagingen echt kunnen oppakken.
  3. Zorg dat de overheid ook haar rol pakt op langere termijn.

Opvallend was de grote betrokkenheid en passie bij de deelnemende ondernemers. “Hartverwarmend”, zegt Prof. dr. Hans Bossert, die de leiding nam over de levendige discussie.

Circulair denken stimuleren
Het startpunt voor de discussie waren de onderzoeksresultaten van het praktijkgericht onderzoek bij Inholland naar de circulaire economie en de manier waarop nieuwe kansen en mogelijkheden je dwingen tot andere manieren van financieren, samenwerking en eigenaarschap. Het onderzoek wil het circulaire denken stimuleren en zoekt naar kansen die het biedt om ze te delen met het bedrijfsleven en het onderwijs.

Wil jij duurzaam en circulair werken of overweeg je dat te doen? Ga daarin samenwerken met Inholland en neem contact op met Hans Bossert.