Alkmaar,
15
juli
2022
|
09:30
Europe/Amsterdam

Samen op weg naar elektronische verpleegkundige overdracht

Patient Journey Day Noord-Holland Noord bij Inholland Alkmaar

Conferentie Patiëntreis - Inzicht in de eOverdracht’

Acht zorginstellingen in Noord-Holland Noord hebben de handen ineengeslagen voor de eOverdracht, een verpleegkundige standaard waarin afspraken zijn gemaakt over hoe patiëntgegevens moeten worden geregistreerd. Hiermee kan straks de juiste informatie op een makkelijke digitale manier worden meegestuurd en verwerkt in het systeem van elke zorginstelling. Om praktijkkennis hierover op te halen vond op 28 juni de werkveldconferentie ‘Patiëntreis - Inzicht in de eOverdracht’ plaats bij Hogeschool Inholland Alkmaar.

 
Aan de hand van een casus liepen zo’n vijftig zorgprofessionals en ICT-specialisten het ‘zorgpad’ van de patiënt langs. De professionals kwamen van Noordwest Ziekenhuisgroep, Vrijwaard, Magentazorg, Evean, De Zorgcirkel, Woonzorggroep Samen, Dijklander Ziekenhuis en Omring. Acteurs bootsten verschillende zorgsituaties na in de zorgketen om knelpunten zichtbaar te maken waar patiënten en zorgmedewerkers in de overdracht tegenaan lopen.

Patiëntreis in kaart via eOverdracht
“Wanneer een patiënt/cliënt wordt overgeplaatst van de ene zorginstelling naar de andere weten verpleegkundigen en verzorgenden vaak niet goed van elkaar wie welke informatie wanneer nodig heeft”, zegt Anouk Apeldoorn, ‘health innovator’ en kartrekker vanuit het kernteam NHN. “Daarom hebben wij in samenwerking met Inholland Alkmaar deze ‘Patient Journey Day’ georganiseerd. Doel is om de schotten tussen de zorg af te breken, te begrijpen wat een ander doet en nodig heeft. De uitkomsten worden gebruikt om de digitale mogelijkheden van de eOverdracht zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de praktijk in regio Noord-Holland Noord.”

Dezelfde taal
De deelnemers vonden het met name zeer waardevol om elkaars perspectief op dezelfde casus te horen. “Je krijgt inzicht in andermans zienswijzen, ziet direct waar de belemmeringen liggen. Nu ben je vaak veel tijd kwijt met nabellen, of een patiënt staat steeds weer hetzelfde verhaal te vertellen. Voor een goede overdracht moet je dezelfde taal spreken en je gegevens op dezelfde manier vastleggen. Daardoor kunnen we als zorgmedewerkers dan niet alleen efficiënter samenwerken, maar ook kan het veel angst en spanning bij de patiënt wegnemen als via de overdracht al bekend is wat voor diegene belangrijk is in zijn behandeling.”

Stapsgewijs
Renate Kieft is programmamanager eOverdracht bij de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN). “Met de implementatie van de eOverdracht behoren hoge administratielast en het verlies van informatie straks tot het verleden. We bekijken nu eerst stapsgewijs met elkaar hoe we de gegevensuitwisseling in het overdrachtsproces kunnen verbeteren – zo was er eerder ook een Patient Journey Day in Zwolle. Wat kunnen zorgmedewerkers zelf al oplossen? Waarin moeten wij hen op landelijk niveau helpen? Vervolgens gaan we steeds verder opschalen en uiteindelijk wordt de eOverdracht wettelijk verplicht.”

Terugkoppeling
Voor Inholland Alkmaar was het een mooie gelegenheid om het contact met het werkveld te onderhouden en de locatie van hbo-v weer even op de kaart te zetten, aldus Regula van Graas-Hofman, docent-onderzoeker Verpleegkunde in Alkmaar en oud-stagebegeleider van Anouk. “Bovendien zijn de ontwikkelingen op dit gebied voor onze derde- en vierdejaarsstudenten ontzettend interessant, want veel afstudeerstages gaan juist over die knelpunten in de verpleegkundige overdracht. Maar minstens zo interessant is de loopbaan van Anouk zelf! Haar carrière laat mooi zien welke andere functies er binnen de zorg allemaal nog meer zijn en daarover komt zij in gastcolleges nog uitgebreid vertellen.”

Over Anouk Apeldoorn, kartrekker eOverdracht

Anouk Apeldoorn voltooide in 2017 de opleiding Verpleegkunde bij hogeschool Inholland Alkmaar. Zij werkte daarna als wijkverpleegkundige voor Buurtzorg, waar zij onder meer deel uitmaakte van het ‘Cuba-project’ met onderzoek naar de mogelijkheden van collectieve preventie in de wijk. Twee jaar later ging zij aan de slag als kwaliteitsverpleegkundige bij Omring. Anouk: “Via een alumnus van Inholland hoorde ik toen over de master Health Innovation. Ik was al langer zeer geïnteresseerd in innovatie en technologie en die combinatie was mij ook niet geheel onbekend, aangezien ik een pompje en een sensor draag voor mijn diabetes. Hierdoor ervaar ik zelf dagelijks hoe technologie je kwaliteit van leven kan verhogen, iets wat ik ontzettend graag ook anderen wil laten meemaken, ongeacht de technologie of innovatie.”

 Vorig jaar rondde zij haar master af en ging ze op zoek naar een functie als zorginnovator. “Vanuit Omring werd ik onderdeel van het kernteam eOverdracht ‘Eenheid van taal’ voor regio NHN, van waaruit we ook de Patient Journey Day hebben georganiseerd. Ik had natuurlijk al een lijntje met Inholland en vond het daarom extra leuk om deze dag op hun locatie te houden. En via dit project ben ik nu bij V&VN beland: ik ga aan het werk als junior adviseur beroepsontwikkeling, met informatiestandaarden en innovatie als mijn aandachtsgebieden. Ik heb ongelooflijk veel zin om daaraan te beginnen!”

Meer inhoudelijke informatie over de Patiënt Journey Day en de eOverdracht? Neem dan contact op met Anouk Apeldoorn.

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
S. A. E. Jacques-Visser
18
August
2022
Met interesse heb ik het artikel gelezen en ook met enig verdriet. Er zijn zoveel mooie initiatieven geweest om een gemeenschappelijke overdrachtstaal te implementeren. Maar de beroepsvereniging voor verpleegkundigen hebben hier nooit op in willen gaan. Zelf heb ik in het verleden vele initiatieven genomen maar nooit voet tussen de deur gekregen. Ik hoop dat het ICF als standaard gebruikt is. Ook zou ik nu ik bijna met pensioen ga mijn materiaal willen delen. Met vriendelijke groet