Rotterdam,
14
maart
2019
|
11:35
Europe/Amsterdam

Seminar Lezen ≠ Begrijpen brengt onderzoek, praktijk en onderwijs bij elkaar

Inholland Rotterdam was op 7 maart een van de zes gastlocaties van het seminar Lezen ≠ Begrijpen waar de resultaten van het gelijknamige onderzoek werden gepresenteerd. Zowel studenten, docenten, professionals en ervaringsdeskundigen gingen in gesprek over thema's als armoedebestrijding, laaggeletterdheid en schuldsanering. Wethouder Michiel Grauss was bij de opening van dit seminar aanwezig. Het seminar is een mooie gelegenheid voor studenten Social Work en Sociaal Juridische Dienstverlening om zich in deze thematieken te verdiepen.

Lezen ≠ Begrijpen
Een op de zes Nederlanders is laaggeletterd en heeft moeite om de communicatie van (financiële) organisaties te lezen en begrijpen. Onderzoek over de relatie tussen lees- en rekenvaardigheden en financiële problemen suggereert dat mensen die moeite hebben met lezen en schrijven oververtegenwoordigd zijn bij gerechtsdeurwaarders en schuldhulpverlening.  Om dit verder te onderzoeken voerden Syncasso, Kredietbank Nederland, de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Stichting Lezen & Schrijven het onderzoek Lezen ≠ Begrijpen uit. In totaal zijn er zes seminars door het hele land georganiseerd rondom dit onderzoek waarbij politici, beleidsmakers, schuldhulpverleners en gerechtsdeurwaarders bij elkaar komen om kennis met elkaar te delen.  

Inholland-studenten denken mee  
De tweedejaarsstudenten van de opleidingen Social Work en Sociaal Juridische Dienstverlening zijn actief bezig met thema schuldhulpverlening. Het seminar is een mooie kans om in de praktijk over het thema mee te denken en te ervaren hoe ze met het onderwerp aan de slag kunnen gaan, tijdens of na de studie.

"Zowel studenten, docenten, professionals en ervaringsdeskundigen zijn uitgenodigd om dit seminar bij te wonen. Onderzoek, praktijk en onderwijs komen op deze manier heel mooi bij elkaar", vertelt Afke Theunissen. Afke is docent en onderzoeker bij Hogeschool Inholland en is gepromoveerd op het thema schuldhulpverlening. "Bij de opleiding Sociaal Juridische Dienverlening worden studenten opgeleid die veel te maken krijgen met burgers met schulden. Veel van onze studenten komen als professional te werken bij een gemeente of maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij de ondersteuning van burgers met schulden. De kennis die ze nu opdoen is essentieel voor hun toekomstige beroep."

De Rechtswinkel  
Wethouder Michiel Grauss (zie foto) was aanwezig bij het seminar, en brengt volgende maand naar aanleding van het thema ook een werkbezoek aan Inholland Rotterdam. Daar zal hij met enkele studenten spreken die zich in het kader van hun afstuderen bezighouden met schulden- of armoedeproblematiek van burgers. Ook gaat hij in gesprek met Guido Walraven, lector Dynamiek van de Stad, over de mogelijkheden van onderzoek op dit terrein en hij zal een bezoek brengen aan de Rechtswinkel van Inholland Rotterdam.

Afke is voortrekker bij de vernieuwing van de Rechtswinkel van Inholland Rotterdam "Vanaf volgens studiejaar zal de Rechtswinkel van Inholland bij de VraagWijzers (gratis loketten, .red) van de gemeente Rotterdam spreekuur gaan draaien. Een hele mooie samenwerking waarbij wij onze studenten Sociaal Juridische Dienstverlening en HBO-rechten door middel van leren in de praktijk hun competenties kunnen ontwikkelen." 

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.