Haarlem,
16
oktober
2018
|
10:00
Europe/Amsterdam

Seminar MIRO in het teken van je blik verruimen

Voor het vierde jaar op rij vond bij Inholland in Haarlem het seminar MIRO plaats. Dit jaar had de bijeenkomst als thema: Verruim je blik. “Leer denken buiten de kaders waarin je normaal denkt”, opent Thom Roding, teamleider van de masteropleiding Medical Imaging / Radiation Oncology (MIRO) het seminar. “Om bij te dragen aan de gezonde samenleving, een van de profilerende thema’s van Inholland, moeten we als beroepsgroep interprofessioneel gaan werken. Je kennis laten zien, over muren heen naar andere vakgebieden kijken en werken in multidisciplinaire teams. Empower de beroepsgroep en lever een bijdrage aan de zorg van de toekomst!”

Wie de aanwezigen een blik in haar vakgebied gunt, is Maria de Jong. Ze werkt als verpleegkundig specialist bij het Amsterdam UMC, locatie AMC, waar ze zich bezighoudt met de zorg voor patiënten met inflammatoire darmziekten zoals Colitis Ulcerosa of de ziekte van Crohn. “De onderzoeken die we normaal verrichten om de darmen te beoordelen – MRI, CT en endoscopie – zijn duur en niet altijd direct beschikbaar. Daarom hebben we de echografie op onze poli geïmplementeerd.” In dat kader volgde ze vorig jaar de echo-opleiding bij Inholland. De Jong constateert dat steeds vaker besluitvorming plaatsvindt op basis van een echo. “Er vindt regelmatig aanvullend onderzoek plaats, maar in 36 procent van de gevallen kan de patiënt gelijk starten met medicatie. Zonder straling, onderzoek buiten het lichaam en goedkoop. Dat is pure winst en ook nog eens heel erg leuk om te doen.”

Thom Roding, teamleider master MIRO, Inholland Haarlem
Een bijdrage leveren aan de gezonde samenleving, dat doen we door klaar te zijn voor de zorg van de toekomst en om te gaan met technologische ontwikkelingen.
Thom Roding, teamleider master MIRO, Inholland Haarlem

Masters
Traditiegetrouw presenteren studenten van de masteropleiding tijdens het seminar, vóór ze hun diploma officieel in ontvangst mogen nemen, hun masterthesis. Aniek van Nunen vormt hierop een uitzondering. Vorig jaar behaalde ze al haar diploma maar wegens gezinsuitbreiding houdt ze nu haar presentatie. Van Nunen deed onderzoek naar de bestraling van de prostaat en klierregio’s in het bekkengebied. “De lymfeklieren zijn gefixeerd op de botstructuur maar de prostaat beweegt, door lucht in de darmen of een volle blaas. Dat maakt bestralen lastig. In mijn onderzoek heb ik onderzocht wat de beste bestralingsstrategie is.” Uiteindelijk blijkt dit de online match op de prostaat te zijn. De resultaten uit haar onderzoek zijn in een wetenschappelijk artikel gepubliceerd.

Ook de andere masterkandidaat, Leonie Verduin, deed onderzoek naar de bestraling van de prostaat. Anders dan bij Van Nunen heeft ze de klierregio’s in haar onderzoek niet meegenomen. “Het doel van mijn onderzoek was om de berekende PTV-marge (Planning Target Volume) van de prostaat te optimaliseren en te voorzien van een standaard werkwijze voor de optimalisatie van de marges voor de andere doelgebieden.” Verduin constateert in haar onderzoek dat we gemiddeld zwaarder zijn geworden. “En dat heeft invloed op de verplaatsing van de prostaat. Ook het patiëntvolume rond de taille heb ik in dat opzicht onderzocht. Alles met als doel de marges voor de prostaat verder te optimaliseren.”

Technologische ontwikkelingen
Er vinden veel ontwikkelingen plaats binnen de zorg. “En daar moeten we wat mee”, vindt Thom Roding. “Een bijdrage leveren aan de gezonde samenleving, dat doen we mede door klaar te zijn voor de zorg van de toekomst en om te gaan met technologische ontwikkelingen.” Wie daarover kan meepraten, is Ronald Booij van het Erasmus MC. Een ‘oude bekende’, vorig jaar hield hij tijdens het seminar zijn masterthesis. Samen met Siemens is hij aan het testen of een 3D-scanner kan bijdragen aan het optimaal positioneren van een patiënt in een CT-scan. “Lastig, want wat is het midden precies? Toch is het van belang, de dosismodulatie is erop gebaseerd. Als je het midden vier centimeter verkeerd neemt, kan dit al een dosisverhoging of -verlaging van 20 procent inhouden!” Het systeem van Siemens verbetert zich nog. Zoals Booij zegt: “Hoe meer mensen er worden gescand, hoe beter de data worden.” Maar een drukje op de knop, het ideale toekomstbeeld van Roding? Dat is nog ver weg. “Het is en blijft mensenwerk.”

Straling op grote hoogte
In februari is het Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming (Bbs) geïmplementeerd. Ischa de Waard van het Centrum Veiligheid, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, vertelt welke veranderingen het besluit heeft op de ooglensdosis. En over kijken en je blik verruimen gesproken… “Weet je dat we maar 5 procent van het heelal zien? Van de overige 95 procent hebben we geen idee!” Paul Dolk, beheerder van het Skillslab MBRT is als vrijwilliger verbonden aan de Volkssterrenwacht Orion. In de laatste lezing, die traditioneel van het programma afwijkt, vertelt hij over kosmische gammastraling. Bevlogen en voorzien van indrukwekkende filmpjes en beelden uit de ruimte. Want de hoeveelheid straling op extreme hoogte is… extreem. Zoals Roding de link naar het vakgebied legt: “Wat de hoeveelheid straling betreft: wij maken ons druk over KeV, bij jou gaat het om EeV.”

Naschrift redactie:
KeV is kilo elektronvolt (gebruikelijke stralingsenergie in de radiologie) en EeV is Exa elektronvolt, wat 1015 meer is dan KeV.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.