Haarlem,
08
januari
2018
|
16:15
Europe/Amsterdam

Sociale innovatie in de praktijk: hype of echte verandering?

Boekpresentatie en discussie

Sociale innovatie in de stad

De verwachtingen over sociale innovatie als oplossing voor allerlei hedendaagse maatschappelijke vraagstukken zijn vaak hooggespannen. Maar kunnen deze verwachtingen in de praktijk worden waargemaakt? Wat betekent sociale innovatie eigenlijk? Hoe werkt het en wat is de praktische betekenis? Het lectoraat Dynamiek van de Stad van Hogeschool Inholland nodigt je uit om over deze vragen in debat te gaan op donderdag 25 januari bij Hogeschool Utrecht tijdens de bundelpresentatie van ‘Sociale innovatie in de praktijk’.

In de essaybundel wordt vanuit twee disciplinaire perspectieven, sociologie en bestuurskunde, en drie praktijkgerichte perspectieven naar sociale innovatie gekeken. Terwijl de eerste twee perspectieven in belangrijke mate conceptueel zijn, richten de praktijkgerichte perspectieven zich op het sociale, het beleids- en het onderwijsdomein.

Het boek en de bijeenkomst richten zich op mensen die werkzaam zijn in het sociale domein, in de beleidspraktijk, docenten en studenten in het hoger (beroeps-) onderwijs en iedereen die belangstelling heeft in innovatieve manieren om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.

Sociale innovatie
Sociale innovatie gaat om de bundeling van menskracht met als doel uiteenlopende maatschappelijke kwesties aan te pakken. Het heeft betrekking op nieuwe arrangementen van burgers, overheden en bedrijven die ‘maatschappelijke energie’ opwekken om bijvoorbeeld armoede of sociale ongelijkheid tegen te gaan, arbeidsparticipatie te bevorderen of ‘alternatieve’ initiatieven te ondersteunen. Steeds gaat het om het creëren van maatschappelijke meerwaarde.

Sociale innovatie kan een belangrijke rol spelen bij het creëren van De Gezonde Samenleving, één van de belangrijke kernthema’s van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, ook bij fysieke, emotionele en sociale problemen, een zo gezond mogelijk leven leiden en een betekenisvol sociaal leven hebben.

Daarnaast kan sociale innovatie bijdragen aan de Inholland-visie ‘samen werken aan duurzame oplossingen’. Met name bij het duurzaam ondernemen in de metropool. Het gaat hierbij om de vraag wat de gevolgen zijn van de trek naar de stad voor de leefomgeving, voedselproductie en voedselzekerheid.

De redacteuren van de bundel zijn werkzaam bij het Kenniscentrum De Gezonde Samenleving en bij onderzoeksgroep Research & Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences (RIC-AFL) van Hogeschool Inholland.

Het programma van de bijeenkomst is als volgt: 

  • 15.00 – 15.05    Welkom
  • 15.05 – 15.15    Gastheer Nico de Vos vertelt kort over Platform Stad & Wijk
  • 15.15 – 16.15    Paneldiscussie (panelleden: Julia Wittmayer, Laurens de Graaf en Frans Soeterbroek)
  • 16.15 – 16.25    Samenvatting discussie en presentatie / toelichting boek
  • 16.25 – 16.30    Afsluiting
  • 16.30 – 17.00    Borrel

 Aanmelden kan via de website. 

Gasten die zitting zullen nemen in het panel tijdens het debat zijn dr. Julia Wittmayer, senior researcher & adviseur, dr. Laurens de Graaf, burgemeester Lopik en lector aan de Hogeschool Utrecht en drs. Frans Soeterbroek, socioloog en  organisatieadviseur bij De Ruimtemaker.

Datum: donderdag, 25 januari 2018
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Locatie: Hogeschool Utrecht, Padualaan 101, 3584 CH Utrecht

De bundel ‘Sociale innovatie in de praktijk’ verschijnt begin 2018 bij de uitgeverij Van Gorcum. Deelnemers aan de bijeenkomst krijgen de mogelijkheid om het boek ter plekke met korting te kopen. Het boek kost dan 20 euro in plaats van regulier 26,95 euro. Ook geven we gratis boeken weg aan de eerste tien mensen die zich aanmelden en die er dan ook daadwerkelijk zijn.

De Gezonde Samenleving

De bundel ‘Sociale innovatie in de praktijk’ draagt bij aan De Gezonde Samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.