Den Haag,
30
augustus
2022
|
09:51
Europe/Amsterdam

Strategisch Plan 2022-2027 definitief vastgesteld

Vanaf eind september in gesprek tijdens Samen Vooruit-lunches

studenten bij drone

Na instemming van de Hogeschool Medezeggenschapsraad en goedkeuring door de Raad van Toezicht is deze week het Strategisch Plan Hogeschool Inholland 2022-2027 vastgesteld door het College van Bestuur. Het plan ‘Samenwerken aan een vitale metropool’ verwoordt ons nieuwe Inholland-verhaal, zet de stip op de horizon en beschrijft de weg daarnaartoe voor de komende jaren tot en met 2027. Je kunt het beleidsplan hier downloaden.

‘Fris aan de slag met ons nieuwe plan!’
“Wij zijn trots op dit mooie plan met een ambitieuze blik naar de toekomst. Ik wil daarbij ook alle collega’s en studenten bedanken voor hun waardevolle input”, zegt collegevoorzitter Bart Combee in een reactie. “Hiermee kunnen we Inholland-professionals blijven opleiden die met praktijkgerichte kennis goed toegerust zijn op een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. Ook geeft dit strategisch plan ons handvatten hoe we de buitenwereld nog meer naar binnen kunnen halen. Nu iedereen weer fris terug is van vakantie, kunnen we hiermee vol nieuwe energie met z’n allen aan de slag. Ik heb er zin in!”

We organiseren eind september Samen Vooruit-lunches op de locaties, waarbij steeds een lid van het College van Bestuur en de vestigingsdirecteur aanwezig is. Zo kunnen we met elkaar in gesprek over het Strategisch Plan. Wat betekent het plan voor de hogeschool, voor jou, je collega’s en onze studenten? Hou je mail en Iris in de gaten voor de uitnodigingen!

Tijdens de lunchbijeenkomsten presenteren we ook de publieksversie van het Strategisch Plan. Een mooie toegankelijke samenvatting in woord en beeld met verhalen van studenten, collega’s en werkveld. Nóg iets om naar uit te kijken!

Nog even in het kort: het Strategisch Plan
Om onze doelen in het Strategisch Plan te bereiken werken we elke dag opnieuw aan onze missie:

Wij leiden zelfstandig denkende professionals op en ontwikkelen praktijkgerichte kennis om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de inclusieve wereld van morgen.

De missie hangt samen met onze kernwaarden. Welke richting we ook inslaan, deze basisprincipes blijven we trouw; ze maken ons tot de instelling die we zijn.

  1. Persoonlijk & dichtbij
  2. Iedereen hoort erbij
  3. We durven van elkaar te leren

Met praktijkgericht onderwijs werken aan een vitale metropool
Het Strategisch Plan beschrijft hoe wij deze missie willen volbrengen. Belangrijk hierbij is dat we met ons onderwijs en onderzoek een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken die bijdragen aan een vitale metropool. We doen dit bijvoorbeeld steeds meer vanuit ‘labs’. Dit zijn leer- en experimenteeromgevingen waar studenten, docenten, onderzoekers en partners gezamenlijk met alle belanghebbenden werken aan complexe praktijkvraagstukken, die een interdisciplinaire aanpak vereisen. Labs starten vanuit praktijkvraagstukken die bij voorkeur gerelateerd zijn aan onze profilerende thema’s.

We hebben hiermee een beweging ingezet die we de komende jaren verder gaan doorvoeren. Dit is een samenhangend integraal proces gebaseerd op drie pijlers:

  1. We vertrekken in ons onderwijs en onderzoek vanuit maatschappelijke vraagstukken.
  2. Samen maken we werk van flexibilisering.
  3. We werken aan een duurzame leefomgeving en veerkrachtige samenleving.

Op deze manier kunnen we met alle ‘Inhollanders’ een betekenisvolle bijdrage leveren aan de inclusieve wereld van morgen. Zó werken we samen aan een vitale metropool.

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
rick
29
August
2022
Links op de pagina werken niet
Daan Stet
29
August
2022
Inmiddels hersteld!