Amsterdam, Diemen,
10
december
2020
|
14:01
Europe/Amsterdam

Studenten geven eigen toekomst vorm in SSC Amsterdam Diemen

Na een goed bezochte online openingsweek is het Studentsucces Centrum (SSC) van Amsterdam en Diemen inmiddels een maand vol in bedrijf. Naast de twaalf studentbuddy’s die zich sinds de opening actief inzetten voor het SSC, zijn nu ook acht nieuwe studentbuddy’s aan de slag gegaan. Deze laatste groep richt zich op de internationale studenten. Mooi moment om samen met Mieke van den Berg, lid van het College van Bestuur, en vestigingsdirecteur Marij Urlings even stil te staan bij de waarde van dit nieuwe fenomeen voor onze studenten.

Natuurlijk heeft Inholland er belang bij dat studenten met succes hun studie afronden. Maar daarnaast weegt voor de hogeschool ook zwaar hóe de student zijn opleiding doorloopt en of hij zich daar senang bij voelt. Voor Mieke van den Berg is het vanzelfsprekend dat studentenwelzijn een belangrijk onderwerp is binnen Inholland. “Onze aanpak ‘persoonlijk en dichtbij’ gaat stukken verder dan alleen college geven, een toets afnemen en een diploma uitreiken. Het gaat ook over de ontwikkeling van onze studenten en hoe hun toekomst er na Inholland uitziet. Ik vind het heel logisch dat je je daar als hogeschool verantwoordelijk voor voelt.”

Ontmoetingsplek
“In het kader van dat welzijn is het van belang dat studenten zelf vorm kunnen geven aan een ontmoetingsplek waar ze naast hun opleiding activiteiten organiseren waarmee ze hun studie leuker willen maken of kunnen verdiepen”, vult Marij Urlings aan. “Dat moeten wij niet voor ze bedenken maar vooral zij zelf, eventueel ondersteund door ons. En daar zijn de Studentsucces Centra uit voortgekomen.”

“We vinden het concept ‘voor én door studenten’ een essentiële factor voor hun welzijn”, benadrukt Marij. “Op het moment dat jij het eigenaarschap voelt van de ontwikkeling die je zelf wilt doormaken, ga je veel harder lopen dan als iemand jou vertelt hoe je dat moet doen. Dit geeft studenten dus een geweldige stimulans om zélf hun eigen toekomst vorm te geven.”

Mieke van den Berg, lid College van Bestuur Inholland
We zetten in op communitybuilding: studenten komen in contact met studenten van buiten hun eigen opleiding en kunnen echt wat voor elkaar betekenen.
Mieke van den Berg, lid College van Bestuur Inholland

Communitybuilding
Voor studenten is het belangrijk om een onderlinge verbondenheid te voelen met andere studenten, docenten, de opleiding, maar ook met de vestiging waar ze studeren. “Het SSC speelt een belangrijke rol in het opbouwen van een opleidingsoverstijgend netwerk”, vertelt Mieke. We zetten in op communitybuilding: studenten komen in contact met studenten van buiten hun eigen opleiding en kunnen echt wat voor elkaar betekenen. Niet alleen mentaal maar ook fysiek, want je loopt zo bij het SSC naar binnen.”

Daarnaast zoekt het SSC de verbinding met docenten, coaches en studieloopbaanbegeleiding binnen de opleidingen. Marij: “Dat netwerk is superbelangrijk om het studentenwelzijn echt op kwaliteitsniveau te brengen.”

Peer assisted learning
Het Studentsucces Centrum gaat studenten helpen met behulp van Peer assisted learning (PAL): studenten coachen studenten als buddy, bijvoorbeeld bij het leren plannen, doelen stellen of omgaan met faalangst. Maar het kan ook procesbegeleiding van scripties zijn of even sparren bij een complexe studieopdracht.

Niet alleen de gecoachte student, maar ook de studentbuddy leert hier heel veel van. Daarnaast voelen studenten een meer betekenisvolle verbinding met de opleiding en met studenten waarmee ze normaalgesproken niet zo snel in contact zouden komen. Ook leren studenten om meer regie te nemen over hun eigen leerproces. Dit levert een verhoogde intrinsieke motivatie en meer studiesucces op.

Marij Urlings, vestigingsdirecteur Inholland Amsterdam/Diemen
Het is hartstikke mooi als een docent van een specifieke opleiding ergens heel goed in is en daar de hele vestiging of hogeschool van laat meeprofiteren. Bijvoorbeeld door via het SSC een workshop aan te bieden. Dit kan ons zo verrijken!
Marij Urlings, vestigingsdirecteur Inholland Amsterdam/Diemen

SSC in coronatijd
Studenten hebben het nu niet makkelijk, in coronatijd. Onderzoekslijn Studiesucces heeft een infographic ontwikkeld met tien tips om het thuis studeren zo goed mogelijk te laten verlopen. Zo luidt een van de adviezen om een studiemaatje te zoeken om samen te studeren en is het ook belangrijk om proactief om hulp te vragen en een vast dagritme aan te houden. De studentbuddy’s van het SSC bieden hierbij een helpende hand.

Tijdens de openingsweek werd dat al duidelijk. Er was grote belangstelling voor de activiteiten, maar eveneens voor persoonlijke begeleiding. Volgens projectleider Rosa Wisman – zelf ook student – vonden de deelnemende studenten het fijn om even te ontsnappen aan de corona-ellende. Zo vertelde een student best eenzaam te zijn. Twee van de online SSC-workshops boden haar wat afleiding en aanspraak, wat haar erg goed deed. Ook hielpen de studentbuddy’s enkele studenten bij hun studieplanning. In de workshop over omgaan met scriptiestress werden handvatten meegegeven om een vaste dagroutine aan te houden; juist in deze tijd bleken veel studenten daar behoefte aan te hebben.

Meeprofiteren
Zoek je als student iets wat het SSC nog niet aanbiedt, dan kan dat ontwikkeld worden, zeker als er meer vraag naar is. Sterker nog: je wordt gestimuleerd om het zélf te ontwikkelen, ondersteund door het SSC. Ook docenten kunnen activiteiten initiëren. “Het is hartstikke mooi als een docent van een specifieke opleiding ergens heel goed in is en daar de hele vestiging of hogeschool van laat meeprofiteren”, vertelt Marij enthousiast. “Bijvoorbeeld door via het SSC een workshop aan te bieden – passend binnen de programmering die de studenten voor ogen hebben – waaraan studenten van uiteenlopende opleidingen deelnemen. Dit kan ons zo verrijken!”

Contact

Heb je ideeën voor activiteiten? Wil je zelf een workshop aanbieden? Zoek je ergens hulp bij of heb je behoefte aan een goed gesprek? In Diemen bevindt het SSC zich in een ruimte naast de centrale hal en in Amsterdam in de foyer op de derde etage van het OZW-gebouw. Het SSC is doordeweeks dagelijks geopend van 10.00 tot 14.00 uur. Ook online is het SSC bereikbaar, via ssc.amsterdamdiemen@inholland.nl en op het digitale portaal waar studenten bijvoorbeeld samenvattingen uitwisselen, of hulp aan elkaar vragen en bieden. Op Instagram vind je het laatste nieuws.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.