Haarlem/Heemstede,
08
april
2019
|
07:33
Europe/Amsterdam

Studenten in cocreatie aan de slag met e-health

De Makathon: activerend onderwijs voor toekomstige professionals

In een superactiverende werkvorm slimme duurzame en vooral ook échte oplossingen bedenken voor problemen waar de zorg mee te maken heeft. Dat is de Makathon Smart Solutions voor Zorg en Welzijn, die dit jaar plaatsvindt, op 15, 16 en 17 mei bij zorginstelling de Hartekamp Groep in Heemstede. Het is een van de belangrijke Inholland-voorbeelden van vernieuwend interprofessioneel onderwijs ín en mét het werkveld, en het mooie is: alle studenten van Hogeschool Inholland en het Nova College kunnen meedoen.

#ondersteuningdoortechnologie #activerendonderwijs #leergemeenschappen #beroepsproducten

E-health is een thema dat alle domeinen raakt en verbindt. Bijvoorbeeld de technologische kant, de businesscase of de zorgverlener en de patiënt. Het is een maatschappelijk thema dat alleen in de breedte van alle opleidingen en in samenwerking met het werkveld goed kan worden opgepakt. Om die reden kunnen studenten van alle opleidingen van Inholland en Nova College meedoen.

Uitdagingen op het snijvlak van zorg en technologie
Tijdens de Makathon (spreek uit als ‘make-a-thon’) werken studenten samen aan een actueel innovatievraagstuk op het snijvlak van zorg en technologie. Studenten maken daarbij kennis met innovatieve werkvormen als ‘cocreatie’, ‘design thinking’ en ‘scrum’. Omdat deze werkvormen ook voor docenten nieuw zijn, krijgen docenten voor aanvang een training ‘Makathon Coach’.

Foto's: Makathon 2018

“Eigenlijk is het raar dat we onze studenten nog steeds grotendeels opleiden binnen de eigen opleiding,” vertelt Rob Doms. Naast teamleider master Advance Health Informatics Practice, en projectleider van het Inholland Health & Technology Centre is hij een van de trekkers van de Makathon. “Pas na hun afstuderen komen ze in het werkveld en maken dan kennis met professionals met een andere opleiding. In deze vorm leren studenten van verschillende opleidingen al tijdens de opleiding interprofessioneel samen te werken, elkaar te ontdekken, maar ook de cliënten!”

Casussen rechtstreeks uit de praktijk
In 2017 was er al een Makathon Smart Solutions voor de watersector. Deze Makathon werd georganiseerd door PWN, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en 3D Makers Zone. Vorig jaar verbleven deelnemers voor de eerste keer drie dagen lang bij de Hartekamp om hun kiezen te zetten in uitdagende casussen. Op de uitnodiging van de zorginstelling kwamen zo’n 120 docenten, studenten en leerlingen uit het vo, mbo en hbo af op de Makathon. Vanuit Inholland deden studenten en docenten mee van de opleidingen Verpleegkunde, MBRT, Sportkunde, Social Work en Informatica.

De Makathon maakt het werkveld menselijk én dichtbij, ook leer je communiceren met andere ‘beroepsgroepen'.
Rob Doms, één van de organisatoren van de Makathon

De casussen komen rechtstreeks uit de praktijk. Zoals logistieke problemen met het cliëntenvervoer. En hoe kom je af van de papieren rompslomp bij nieuwe medicatie? Ook afvalscheiding stond op de agenda, net als het verminderen van het energie- en waterverbruik bij de veelal zelfstandig wonende cliënten. In gemixte teams gingen studenten aan de slag.

Studenten krijgen er energie van
“De studenten zijn heel enthousiast, krijgen er energie van en hebben het er nog steeds over,” geeft Doms aan. Al moesten sommigen ook best even wennen. Zoals informaticastudenten die bij wijze van spreken nog nooit cliënten van een zorginstelling van dichtbij hadden gezien. “Maar aan het eind van die drie dagen waren vriendschappen ontstaan en kwam er spontaan contact tot stand . De Makathon maakt het werkveld menselijk én dichtbij, ook leer je communiceren met andere ‘beroepsgroepen’. En ook voor docenten is het interessant, die met deze onderwijsvorm extra kennisvaardigheden in handen krijgen om die werkvormen die bij de Makathon horen ook in het eigen onderwijs in te voeren.”

Gezien het succes, zal de Makathon in de toekomst steeds meer beleid worden. Doel is niet alleen in Haarlem, maar ook op andere Inholland-locaties een Makathon aan te bieden, al dan niet als onderdeel van het curriculum.

Meer info en aanmelden voor de Makathon.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.