Texel/Alkmaar,
28
februari
2019
|
11:53
Europe/Amsterdam

Studenten maken Texel zelfvoorzienend

Studenten van Hogeschool Inholland gaan aan de slag om Texel te helpen zelfvoorzienend te maken met duurzame energie en water. Van 3 tot en met 8 maart vindt op Texel een hackathon plaats, waar een groep van 38 studenten van verschillende opleidingen van de Inholland-locaties Rotterdam, Delft, Haarlem en Alkmaar plannen maakt om van Texel een zelfvoorzienend eiland te maken. De plannen worden aan het eind van de week gepresenteerd aan de gemeente Texel.

De ambitie van het grootste Waddeneiland is om op korte termijn zelfvoorzienend te zijn met duurzame energie en water. Om deze veelomvattende ambitie handen en voeten te geven, gaan studenten van Inholland van opleidingen op het gebied van techniek, energetica, tuinbouw, voedselvoorziening, toerisme, ruimtelijke ordening, ecologie en bedrijfskunde gezamenlijk kijken naar een aanpak om het eiland 100% duurzaam te maken op de gebieden energie, materialen, economie, voeding en water.

Kanteling naar duurzame, circulaire samenleving
“We staan aan het begin van een proces waarbij onze maatschappij kantelt naar een duurzame, circulaire samenleving. Noodgedwongen door klimaatverandering en een tekort aan primaire grondstoffen. En ook verplicht door internationale afspraken die zijn gemaakt in Parijs en het nationale Klimaatakkoord,” aldus Fred Gardner, associate lector Innovatiemodellen Duurzame Energie bij Inholland. “Om die nieuwe samenleving, die nieuwe economie en energievoorziening vorm te geven, zijn mensen nodig. Jonge mensen die tijdens hun opleiding leren omgaan met deze transitie, begrijpen wat er nodig is en dat vanzelfsprekend vinden..”

Wereldwijd spannen landen zich in om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan en duurzamere vormen van energie en materiaalgebruik te omarmen. Van fossiele brandstoffen en uitputbare grondstoffen naar nieuwe bronnen en materialen. Maar ook andere processen zoals gewassen die met kunstlicht of op zoute ondergrond groeien. De wereldbevolking groeit en daarmee is deze toename één van de grootste uitdagingen van deze tijd. De oplossing wordt bepaald door de ontwerpers van de toekomst. 

“Texel is de wereld in het klein. Daarom is het een ideale plaats voor studenten en onderzoekers. Het eiland kan deze jonge mensen goed gebruiken om vorm te geven aan de transitie,” legt Pepijn Lijklema van TexLabs uit.

Marjan Minnesma
Tijdens de hackathon volgen de studenten inspirerende gastcolleges onder andere van Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, een organisatie die verduurzaming van Nederland wil versnellen. Ook gaan de studenten in gesprek met de gemeente en lokale ondernemers om te verkennen waar de uitdagingen en kansen zijn om zelfvoorzienend te worden.

Deze werkweek wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de Comenius Teaching Fellows beurs van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

 

 

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Piet van Noort
02
March
2019
Ik hoop dat de studenten ook denken aan de uitstoot van verbrandingsgassen van wachtende auto's bij de oversteek, uitstoot van recreatie en vissersschepen maar vooral op de natuur en milieubelasting bij zandsuppleties.