Amsterdam, Diemen,
19
december
2019
|
12:00
Europe/Amsterdam

Studenten ontwerpen communicatie-prototype voor Sluisbuurt Amsterdam

briefing door cepezed voor ontwikkeling prototype communicatie Sluisbuurt

De jaarlijkse Communicatie Battle, een vierdejaars onderwijsprogramma van de opleiding Communicatie, is afgelopen maand van start gegaan. Diemense studenten zijn nu druk bezig met het ontwerp van een communicatieprototype voor het toekomstige pand van Inholland Amsterdam/Diemen in de Sluisbuurt. Bij de kick-off kwam Battle-opdrachtgever Job van Stralen, architect bij cepezed - het bureau dat Inholland Sluisbuurt ontwerpt - langs om de opdracht toe te lichten.

In 2022 verhuist onze Inholland-locatie Amsterdam/Diemen naar de Sluisbuurt op Zeeburgereiland in Amsterdam. We zien deze verhuizing als een kans om een duurzame verbinding met de omgeving, de bewoners en ondernemers van Sluisbuurt en Zeeburgereiland op te bouwen, en met elkaar de nieuwe buurt tot ontwikkeling te brengen.

Toekomstgericht onderwijs
In de Sluisbuurt willen we toekomstgericht onderwijs bieden, waarbij ontmoeten, onderzoeken en experimenteren centraal staan en er ruimte is voor creativiteit. Maar hoe ziet die manier van leren eruit, wat hebben studenten en docenten hiervoor nodig en hoe kunnen een onderwijsgebouw en de omgeving hierin faciliteren? Architectenbureau cepezed vraagt de Battle-studenten dit te onderzoeken en concepten te ontwikkelen die communicatie en samenwerking tussen alle betrokken stakeholders ondersteunen en versterken.

Aan de hand van het ontwerp dat cepezed heeft gemaakt voor het onderwijsgebouw, hebben de studenten de opdracht gekregen om met een communicatieprototype te komen dat mogelijk maakt dat onze nieuwe locatie een actief onderdeel wordt van de Sluisbuurt. Het is de bedoeling dat het prototype een dynamische verbinding realiseert tussen studenten, docenten, onderzoekers, bewoners en ondernemers; een verbinding die op haar beurt gericht is op de ontwikkeling van de wijk, de hogeschool en Campus aan het IJ. Het prototype bevat een fysieke of digitale ontmoetingsplek, een mogelijke programmering op die plek en informerende media-uitingen en communicatieplatforms.

Deze oplossingen rond ruimte, programmering en communicatie moeten op elkaar afgestemd zijn en gebaseerd zijn op een heldere visie op leren, onderzoeken en experimenteren in en met de buurt vanaf 2022. Een prachtkans voor de studenten om Inholland als kennispartner een toegevoegde waarde te geven in de nieuwe wijk!

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.