Haarlem,
28
april
2021
|
08:26
Europe/Amsterdam

Studenten Tourism Management 'vergroten' Nationaal Park

In het kader van de module Green Adventures zijn studenten Tourism Management van Hogeschool Inholland Haarlem bezig om Nationaal Park Zuid-Kennemerland groter te maken. Niet letterlijk natuurlijk, maar door de biodiversiteit uit het natuurgebied terug te laten komen in Duintuinen bij recreatie-ondernemers en bewoners rondom het Nationaal Park.

Een Duintuin draagt bij aan een beter leefklimaat én aan het oplossen van een aantal uitdagingen die met name in de verstedelijkte omgeving spelen. Zoals hittestress, het veranderende klimaat met meer weerextremen, de opslag en afvoer van zoet (regen)water en ruimte bieden aan groen, vogels en insecten. Daarmee zijn deze tuinen ook een soort ‘kraamkamer’ voor het behoud van inheemse soorten. In dit project richten de studenten zich met name op recreatie-ondernemers rondom Nationaal Park Zuid-Kennemerland, om zo een meer vloeiende overgang tussen het park en de bebouwde omgeving te realiseren. Al hopen alle betrokken partijen natuurlijk dat die ‘rand’ van het park steeds groter wordt én het project uitgebreid wordt richting lokale bewoners.

Voeten in de aarde
Het idee klinkt goed, maar de realisatie heeft wel wat voeten in de aarde. Daarom werken de studenten van Tourism Management volgens de Design Thinking-methode stapsgewijs toe naar een concreet ‘product’. Dat doen ze vanuit Citylab Haarlem*, in samenwerking met medewerkers van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) en Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De studenten (Isa, Isa, Akaash en Iris) hebben na de verkennende fase ieder een prototype van één onderdeel gemaakt, op basis waarvan het concept verder kan worden uitgewerkt.

* Vanuit Citylab Haarlem, een samenwerking tussen gemeente Haarlem en Inholland, worden oplossingen bedacht en uitgevoerd voor maatschappelijke vraagstukken uit de stad.

Zo maken de maquette en de virtuele duintuin inzichtelijk hoe een Duintuin er uit kan zien. Onderverdeeld in vier zones: voor planten en struiken, een zitzone om van de natuur te genieten, een eettuintje met kruiden en een rustige boomzone. Educatie over natuur en milieu is een belangrijk onderdeel van het geheel, bijvoorbeeld door het toevoegen van informatiebordjes en QR-codes met informatie over wat er in de tuin te vinden is. Om het makkelijker te maken om een Duintuin te starten en te onderhouden, is er een prototype van een app ontwikkeld. Ook aan de marketing is gedacht: horecaondernemers kunnen hun klanten bijvoorbeeld zelf thee laten plukken.

Spanningsveld
Al pratend over de prototypes komen er, zoals ook de bedoeling is bij Design Thinking, allerhande praktische zaken naar voren. Zo is een zone met eetbare planten/vruchten ook aantrekkelijk voor damherten, komt de vraag op hoeveel vierkante meter minimaal nodig is, moet het kostenaspect verder uitgediept worden en wordt er van gedachten gewisseld over het spanningsveld tussen ‘rust in de natuur’ en ‘met je telefoon QR-codes scannen’. De studenten gebruiken de feedback om hun ideeën verder aan te scherpen en de deel-prototypes te verfijnen tot één gezamenlijk prototype.

Ik heb echt bewondering voor het tempo waarmee de studenten dit hebben neergezet. Zo houden ze ook bij ons de vaart en het enthousiasme erin, ze gaan soms zelf harder dan wij!
Gwen Pellinkhof, coördinator Communicatie & Educatie bij Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Dat deze werkwijze voor de partners goed werkt, blijkt wel uit de reactie van Gwen Pellinkhof, coördinator Communicatie & Educatie bij Nationaal Park Zuid-Kennemerland: "Ik heb echt bewondering voor het tempo waarmee de studenten dit hebben neergezet. Zo houden ze ook bij ons de vaart en het enthousiasme erin, ze gaan soms zelf harder dan wij! En het is gaaf om te zien welke middelen ze gebruiken om hun ideeën te laten zien. We waren van tevoren wel benieuwd hoe deze samenwerking zou uitpakken. Nu we een tijdje bezig zijn kan ik wel zeggen dat we heel enthousiast zijn. Er is een goede ‘vibe’. We zijn complementair aan elkaar en zien de studenten als gelijkwaardige partners."

Eerste Duintuinen
De bedoeling is dat de studenten het concept van de Duintuinen ‘kant en klaar’ opleveren, bij voorkeur met twee of drie ondernemers die direct aan de slag willen. IVN en Nationaal Park Zuid-Kennemerland gaan vervolgens verder aan de slag met de implementatie. Met als doel om dit najaar, de geschikte periode voor de aanplant, de eerste Duintuinen te realiseren.

De eerste fase van dit project is gezamenlijk met Nationaal Park Duinen van Texel opgepakt, in het kader van samenwerking en het benutten van schaalvoordelen. Naast de genoemde partners zijn andere betrokken partijen onder meer: boswachters, hoveniers, bewonersgroepen/verenigingen, recreatieterreinen, campings, tuindersgroepen en de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Zandvoort en Velsen.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.