Den Haag,
06
september
2018
|
11:12
Europe/Amsterdam

Syrische vluchtelingen aan het werk

Syrische vluchtelingen aan het werk_rapport-10

Met het e-book ‘Syrische vluchtelingen aan het werk’ is een groot en langjarig onderzoeksproject ten einde gekomen. Doel van het project was het ontwikkelen van kennis en instrumenten voor werkgevers die Syrische vluchtelingen aan de slag willen helpen. “Het onderzoeksproject is een samenwerking tussen Windesheim, de Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland. Samen hebben we anderhalf jaar lang aan het project gewerkt. En het resultaat mag er zijn!”, aldus lector HRM en Persoonlijk Ondernemerschap Petra Biemans, die samen met Machteld de Jong vanuit Inholland bij het project betrokken was.

Syrische vluchteling
De meeste Syriërs willen zo graag werken in Nederland. Werken geeft een goed gevoel, dan hoor je erbij. Je doet iets belangrijks.
Syrische vluchteling

Petra Biemans was voorzitter van de begeleidingscommissie van het project, had een coördinerende rol en schrijft nu aan het eind ook mee aan de verantwoordingsrapportage. “Vanuit mijn onderzoekslijn was Machteld de Jong betrokken als associate lector/onderzoeker. Zij is inmiddels lector Diversiteitsvraagstukken bij Inholland.” Het project is een initiatief van het HRM Lectoren Netwerk Nederland en is mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van Instituut Gak. “Al met al een mooie coproductie.”

Leidinggevende
Integratie gaat niet zomaar. Er is een tekort aan techneuten, dus moeten we investeren in mannen (en vrouwen) die binnen deze branche aan het werk kunnen. Het is een zakelijke insteek met wel het hart op de goede plaats.
Leidinggevende

Syrische vluchtelingen
In de afgelopen periode heeft een groot aantal mensen een veilig heenkomen gezocht in Nederland, waaronder veel vluchtelingen uit Syrië. Verschillende organisaties zetten zich in om deze vluchtelingen te helpen om een passende werkplek te vinden. Er is al veel aandacht voor het in dienst nemen van Syrische vluchtelingen, maar nog weinig over het aan het werk houden. Hoe blijven zij duurzaam inzetbaar? Om dit te onderzoeken, is gezocht naar factoren die helpen en hinderen bij het duurzaam aan het werk houden van Syrische vluchtelingen. Met literatuurstudies, een leernetwerk en het uitvoeren van casestudies bij organisaties waar vluchtelingen aan het werk zijn, is veel kennis opgedaan. “Ook hebben we met een groot aantal Syrische statushouders gesproken, waardoor een rijkdom aan relevante informatie is opgehaald”, licht Machteld de Jong het onderzoek toe.

Syrische vluchteling
De mensen van de gemeente hebben geen idee hoe het voelt om als derderangsburger te worden behandeld. Vroeger was ik iemand die ertoe deed, nu niet meer.
Syrische vluchteling

Producten
De opgedane kennis willen de onderzoekers zo breed mogelijk delen. Daarom zijn er drie producten ontwikkeld, die gratis te downloaden zijn:

  • E-book 'Syrische vluchtelingen aan het werk': Dit boek biedt werkgevers die een Syrische vluchteling aan willen nemen, of dat al gedaan hebben, antwoorden op de vragen die vaak gesteld worden.

  • Brochure 'Syrische vluchtelingen aan het werk': In deze brochure worden de belangrijkste bevindingen van het onderzoek samengevat.

  • Eindrapportage 'Syrische vluchtelingen aan het werk' (eind september verwacht): In deze rapportage wordt het onderzoek dat ten grondslag ligt aan het e-book beschreven. In de rapportage is ook een verslag opgenomen van het literatuuronderzoek dat is uitgevoerd voor het e-book.

Leidinggevende
Je moet weggaan van ‘het moet onmiddellijk resultaat opleveren’. We gaan samen een kans aan, een avontuur aan en we zien wel hoe het gaat.
Leidinggevende

Daarnaast vindt 's middags 24 september een afrondingsbijeenkomst plaats. Leden van het leernetwerk, de begeleidingscommissie en anderen die bij het onderzoek betrokken zijn geweest, gaan met elkaar in gesprek over de resultaten. Petra Biemans: “Centraal staat dan de vraag hoe we het werken aan duurzaam werk voor vluchtelingen bij meer mensen onder de aandacht kunnen brengen en hoe we het e-book en onze bevindingen zo breed mogelijk kunnen verspreiden. Mocht je deze bijeenkomst willen bijwonen, ken je iemand die geïnteresseerd is in het onderwerp of heb je nu al suggesties, dan horen we dat graag." Mailen kan naar: machteld.dejong@inholland.nl of petra.biemans@inholland.nl.

Syrische vluchteling
We hoeven echt niet veel. Maar heb een zacht hart voor ons. Wees empathisch, geef ons een warm gevoel. Als je dat doet, geven we ook heel veel terug.
Syrische vluchteling
Reacties 1 - 3 (3)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Melle Has
07
September
2018
Wat een waardevol en mooi project!

Een uitspraak van één van de Syrische vluchtelingen geeft maar des te meer aan hoe nodig dit project is!:

"De mensen van de gemeente hebben geen idee hoe het voelt om als derderangsburger te worden behandeld. Vroeger was ik iemand die ertoe deed, nu niet meer".
Jovannah von Söhsten
06
September
2018
Wat een ontzettend goed project!

Mensen vergeten vaak dat het feit dat je vlucht, totaal niet betekent dat je thuis niets hebt opgebouwd. Dokters, architecten en bijvoorbeeld docenten vluchten ook.

Ik hoop dat er een tijd komt dat geen enkele vluchteling zich meer een derderangsburger hoeft te voelen, maar vooral een waardevolle aanvulling van onze Nederlandse Staat.
Patty Joosten
06
September
2018
Wat een mooi project!
Ik ben zelf al een paar keer naar Griekenland geweest om in een vluchtelingenkamp te helpen en wil binnenkort weer gaan.

Super dat dit project er is. Ik gun die mensen echt alles!
Zijn er ook Syrische vluchtelingen aan het werk bij Inholland?

Groet, Patty