Haarlem,
21
december
2015
|
00:00
Europe/Amsterdam

Talentpool De Veilige Stad

Ben je een jonge, getalenteerde HBO'er of academicus? Ben je op zoek naar een baan, maar heb je 'm nog niet gevonden? Ben je geïnteresseerd in veiligheidsvraagstukken en denk je dat je aan de aanpak daarvan wat toe te voegen hebt? Wil je daar alvast wat ervaring mee opdoen, ook om je cv, je netwerk én je kennis en ervaring een boost te geven? En heb je iets met Rotterdam of zou je daar wel willen werken? Dan is de Talentpool De Veilige Stad misschien wat voor jou!

Werkervaringsstage
De Talentpool is een platform met 5-8 stage- of werkervaringsplaatsen, waar je je - onder begeleiding - bezig kunt houden met wat tegenwoordig 'valorisatie' heet: het 'vertalen' van wetenschappelijke inzichten naar de beroepspraktijk. Dat kan op allerlei manieren: door het maken van vernieuwende publicaties (ook via sociale media), het bedenken en uitproberen van vernieuwende aanpakken of bijvoorbeeld het ontwikkelen van netwerken. Je kunt kiezen uit een 'menulijst' van op te pakken activiteiten, maar je wordt ook uitgedaagd zélf met initiatieven te komen: als jij ideeën hebt over bijvoorbeeld vernieuwende - evidence-driven - werkmethoden krijg je de ruimte om te laten zien dat ze werken!

Stimulerend klimaat
De Talentpool wil je helpen je draai op het terrein te vinden en tegelijkertijd het denken en doen in de veiligheidszorg een vernieuwende boost te geven. Omdat wij mikken op avontuurlijk ingestelde, scherpe en innovatieve aankomende professionals (van welke discipline maar ook …) willen we in de uitvoering veel ruimte geven aan creativiteit, ondernemerschap en het aangaan van allerlei uitdagingen. Zolang het werk past binnen de werkagenda en iedereen zich houdt aan het motto "afspraak is afspraak" is veel mogelijk. Wij willen met de Talentpool een werkklimaat creëren waarover gesproken wordt door anderen in termen van: "dát is interessant" of "dáár gebeurt het en daar wil ook bij horen".

Onderdeel van Onderzoeksgroep Recht & Veiligheid
De Talentpool is een onderdeel van de Onderzoeksgroep Recht en Veiligheid van Hogeschool Inholland, onder leiding van lector Marnix Eysink Smeets. De onderzoeksgroep richt zich op de vraag hoe (sociale, fysieke en cyber)veiligheid in de beleving van burgers te verbeteren is en hoe burgers gefaciliteerd kunnen worden daar ook zelf een rol in te spelen. De onderzoeksgroep verzorgt op dit gebied onderzoek, beleidsadvisering en kennisontwikkeling.

Begeleiding en coaching
De Talentpool wil de plek zijn waar jij je professionele vleugels alvast uit kan slaan, ook al heb je nog geen baan gevonden. Nadrukkelijk willen we je helpen groeien om zo op de arbeidsmarkt een betere kans te maken. Met de werkzaamheden in de pool geef je je cv en je LinkedIn-profiel natuurlijk een stevige boost, maar die boost krijg je zelf ook: we zorgen voor regelmatige feedback en periodieke coaching. We fungeren als (eerlijke!) referentie voor je en voorzien je van een getuigschrift, waarin we respectvol maar eerlijk verslag doen van onze ervaringen.

Interesse?
Bel Goof de Vor, projectleider Talentpool: 06 - 204 18 923. En/of mail je cv z.s.m. naar goof.devor@inholland.nl. Op dit moment zijn 4 Talents aan de slag gegaan, we hebben ruimte voor nog enkele meer. Gelet op de huidige samenstelling van het team vinden we het extra interessant als je andere culturele roots hebt dan de traditionele Hollandse.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.