Delft,
27
september
2021
|
10:59
Europe/Amsterdam

Uitnodiging: Webinar Nature Based Solutions op 7 oktober

Leven in een natuurinclusieve omgeving is een zaak van ons allemaal

img-1500

Op donderdag 7 oktober organiseert het Domein Agri, Food and Life Sciences van Hogeschool Inholland het webinar Nature Based Solutions. Vanaf 13.00 uur behandelen lectoren Mauro Gallo (Biomimicry, leren van de natuur voor duurzame oplossingen) en Patrick Huntjes (Sociale Innovaties in het Groene Domein) en (docent)onderzoekers verschillende maatschappelijke vraagstukken. Focus is om de prettige leef-, woon-, en werkomgeving in Nederland te beschermen en in stand te houden. Dit is essentieel voor onze toekomst!

Natuurinclusief
Nederland staat voor grote, dringende en maatschappelijke opgaven. Daarbij is het belangrijk om natuur in te zetten voor een sterke en vitale samenleving. Tijdens het webinar komen verschillende onderwerpen naar voren waarbij we de natuur een grote rol speelt om de economie een gezonde basis te geven. En tegelijkertijd de gevolgen van biodiversiteitsverlies af te wenden. Een natuurinclusieve aanpak vermijdt de schade aan de natuur en benut juist de mogelijkheden van de natuurlijke omgeving de realisatie van meer natuur. Natuurinclusief betekent dat je de natuur niet alleen optimaal gebruikt, maar die ook spaart en verzorgt. Dit kan op vele manieren.

Het programma

  • 13.00 - Opening en kick-off, door Gerry Kouwenhoven (onderzoeker Domein Agri, Food and Life Sciences) 
  • 13.05 - Biomimicry, door Lector Mauro Gallo (lector Biomimicry) & Sandra van der Wielen (docent opleiding Landscape and Environment Management)
  • 13.20 - Natuurinclusief bouwen, door Ted van der Klaauw (docent-onderzoeker opleiding Bouwmanagement Vastgoed & Ruimtelijke Ontwikkeling)
  • 13.50 - Natuurinclusieve gebiedsinrichting, door Maurice Herkrath (docent opleiding Landscape and Environment Management)
  • 14.20 - Stadsnatuur, ecologische omstandigheden en processen, door Anneke Blokker, stadsecoloog Amsterdam
  • 14.30 - Keynote 'Op weg naar eennatuurinclusieve samenleving' door lector Patrick Huntjens (Sociale innovaties in het Groene Domein)
  • 15.00 - Kick-down en sluiting door Gerry Kouwenhoven.

Het webinar is bedoeld voor studenten, docenten en alle andere geïnteresseerden. Meld je aan door te mailen naar gerry.kouwenhoven@inholland.nl. Vermeld in de mail je naam, organisatie (en in geval van student: je opleiding en studentnummer) en eventueel jouw vraag.

Het webinar wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)