20
februari
2023
|
11:44
Europe/Amsterdam

Uitslag tussentijdse verkiezingen deelraden 2023

stemmen-potlood

De uitslag van de tussentijdse verkiezingen is bekend van de personeelsgeleding van de deelraad AVAG en de studentgeledingen van de deelraden Agri, Food & Life Sciences en Gezondheid, Sport & Welzijn.

De verkiezingscommissie heeft de uitslag vastgesteld volgens artikel 17 van het MR-reglement. De volgende kandidaten zijn gekozen:

Deelraad Agri, Food & Life Sciences 
Valentijn Eleveld
Isabel Fletcher                                                                                

Deelraad AVAG
Mireille Boink
Astrid Vereecken-Schoo                                                            

Deelraad Gezondheid, Sport en Welzijn
Priscilla Wijnruit

Kandidaten, die op dit moment niet gekozen zijn, blijven kandidaat voor een eventueel volgende tussentijdse vacature. De zittingstermijn van de nieuwgekozen leden loopt tot 1 maart 2025.

De volledige uitslag van de verkiezingen vind je hier. Tegen deze uitslag kan binnen zeven dagen na de publicatie schriftelijk en gemotiveerd bezwaar worden aangetekend bij het College van Bestuur (MR-reglement , artikel 18.1).