Alkmaar, Amsterdam, Diemen, Rotterdam,
02
juli
2021
|
09:20
Europe/Amsterdam

Vernieuwend onderwijs bij Accountancy Inholland

Studenten schrijven verdiepend artikel voor module Data-analyse

Voor studenten Accountancy van Hogeschool Inholland is Data-analyse een van de laatste vakken om af te ronden. Onderdeel van de module was in voorgaande jaren een kort essay, dit jaar koos men echter voor een geheel nieuwe aanpak. De studenten schreven zelfstandig een compleet artikel over een innovatief onderwerp binnen het containerbegrip Big Data. Ook voerden zij peer reviews uit op elkaars werk. “Een gewaagd nieuw concept”, zegt Stef Zelen, docent Accountancy bij het Domein Business, Finance & Law. “Maar het bleek ongelooflijk leerzaam voor alle partijen!”

De insteek was om studenten zelfstandig aan het werk te zetten. Stef: “Ik heb de overstap naar het onderwijs pas vorig jaar gemaakt, waardoor ik er vrij objectief naar kan kijken. En ik merkte dat studenten de link met de praktijk niet altijd weten te leggen. Wat ze uit deze module meekrijgen is direct toepasbaar in de praktijk straks, op voorwaarde dat ze proactief zijn en niet bang om te leren.”

Zelf op onderzoek uit
Zo’n zeventig Inholland-studenten uit Alkmaar, Amsterdam/Diemen en Rotterdam volgden de (grotendeels) online module Data-analyse. Voor hun artikel kozen ze uit een lijst van dertig onderwerpen rondom Big Data. Met elkaar stelden ze daarna het inhoudelijk raamwerk en het beoordelingskader voor de schrijfopdracht vast – ten minste 1500 woorden, zes referenties (waarvan drie academisch), een visualisatie en een link naar accountancy en data-analyse. “Door het zelfstandig schrijven van zo’n artikel krijg je studenten die zelf op onderzoek uitgaan”, zegt Stef. “Aan het begin van de module hebben ze nog geen idee waarover ze moeten schrijven, maar vervolgens verdiepen ze zich in de materie en vergaren zo zelf alle kennis die ze nodig hebben. Bovendien ontstaat er een bepaald bewustzijn doordat ze drie artikelen van medestudenten reviewen. Enerzijds helpen ze elkaar om een goed artikel af te leveren door zowel sterke punten als verbeterpunten te noemen, anderzijds verkrijgen ze indirect kennis over een drietal andere onderwerpen rondom het thema.”

Rode draad door de module
Het schrijven van het artikel liep als een rode draad door de module, die verder bestond uit hoorcolleges, praktijkopdrachten, een workshop Proces Mining en een IT-Audit met trainingsprogramma. “De studenten kregen de basisprincipes van data-analyse en process mining aangereikt”, legt Stef uit, “maar ze werkten zelfstandig toe naar het eindproduct: een data-analyseopdracht in het kader van de jaarrekening. Ik heb daarbij bewust niet de geijkte manier van overbrengen gevolgd. Wel waren de hoofdlijnen en toetsonderdelen vooraf bepaald, maar de precieze invulling van de module ontstond pas terwijl we bezig waren. Dat maakte het mogelijk om steeds bij te sturen op basis van de reacties van de studenten.”

Volgens Jardi Koppes, vierdejaarsstudent Accountancy Inholland Alkmaar, was het inderdaad compleet anders dan anders. “Geen standaardcolleges, maar in plaats daarvan een documentaire, een podcast, gastcolleges van onder andere Deloitte, questionnaires en zelfs een quiz op locatie! Het was pittig, maar er zat veel structuur in het programma en het was ontzettend interessant. En kwam er een deadline in zicht, dan kregen we persoonlijk een appje met de vraag of we goed voorbereid waren.”

Aanstekelijk enthousiasme
Er werd gezamenlijk kennis opgedaan en gedeeld, waarbij de colleges ondersteunend waren aan het leerproces. Stef: “Het was een hele uitdaging om tussentijds te blijven aanpassen, maar we hebben nu wel een module die supermooi staat.” De mix van online en fysiek wil hij graag behouden. Lois Emanuelson, Accountancy-student in Diemen, is dik tevreden met het nieuwe concept. Ze geeft aan: “Het leukste vond ik dat ik me voor het artikel echt moest verdiepen, want het onderwerp zei me in eerste instantie totaal niks. Daardoor is nu echt de basis gelegd. Verder werkte het enthousiasme van de docent in de rest van de module aanstekelijk: hij heeft me de noodzaak van Big Data in de audit laten zien, waardoor ik nu zo gemotiveerd ben dat ik er alles over wil weten.” In de toekomst wil Stef proberen de schrijfopdracht een multidisciplinair karakter te geven, bijvoorbeeld door er taalstudenten bij te betrekken. Maar voorlopig verheugt hij zich erop alle artikelen in de zomervakantie nog eens uitgebreid terug te kunnen lezen.

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.