Alkmaar,
24
mei
2019
|
11:36
Europe/Amsterdam

Verpleegkundigen NWZ-groep maken kennis met zorgrobots

Lector Cock Heemskerk (Robotica) en studenten Werktuigbouwkunde Ibo Ates en Jeroen Westerhout verzorgden op 13 mei drie klinische lessen voor 75 verpleegkundigen van de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar tijdens hun jaarlijks Innovatie-symposium. Doel van de lessen én het symposium was om de zorgprofessionals in aanraking te brengen met de nieuwste technologische ontwikkelingen en toepassingsmogelijkheden in de zorg.

Cock en de studenten vertelden de deelnemers over de mogelijkheden van zorgrobot Rose (zie video) en de stand van zaken met betrekking tot de inzetbaarheid van robots in de zorg in Nederland. Om de ondersteunende vaardigheden van de zorgrobot zelf te ervaren, nodigde Cock enkele deelnemers uit voor een rollenspel.

Rollenspel met zorgrobot Rose
In het rollenspel krijgt ‘mevrouw J.’ een ‘geriatrisch pak’ aan om de fysieke beperkingen te ervaren die vaak met ouderdom gepaard gaan. Mevrouw J. is nog maar net herstellende van een heupoperatie, maar heeft ook visuele en auditieve beperkingen. Haar partner én mantelzorger ‘meneer J.’ is door alle zorgen overbelast. De huisarts heeft hem op ‘respijtverlof’ gestuurd. Robot Rose neemt een deel van de mantelzorg over. De derde gastrol is weggelegd voor de verpleegkundige.

Mevrouw J. zit aan tafel en vraagt Rose om een flesje water. De robot haalt de fles en zet deze voor de neus van de patiënt op tafel. Een ‘verpleegkundige’ komt op dat moment binnen en begint een gesprek met de patiënt, over haar welbevinden én de ervaringen met de robot. Dan belt mantelzorger meneer J. vanaf zijn vakantieadres in, te zien op de tablet die op Rose is bevestigd. De patiënt kan zo direct met haar partner in gesprek. Meneer J. heeft het prima naar zijn zin, maar maakt zich ook wel zorgen of Rose wel goed voor mevrouw J. zorgt.

De deelnemers ervaren dankzij het rollenspel de ondersteunende mogelijkheden van een zorgrobot. Zij houden daarbij in ogenschouw dat álle taken die zorgrobots kunnen uitvoeren eerst door technici geprogrammeerd en gefaciliteerd moeten worden.

Zorgrobots: kansen en bedreigingen
Wat betreft de inzet, zien de verpleegkundigen met name kansen in ondersteuning op logistiek gebied en in het uitvoeren van simpele klussen. Dit levert tijdwinst op waardoor er meer tijd overblijft voor de directe zorg. Voor de thuissituatie liggen de grootste kansen in de ondersteuning met oog op autonomie en grotere zelfstandigheid. Daarnaast kan de robot tot actie stimuleren en de sociale contactmogelijkheden vergroten, waardoor eenzaamheid wordt verminderd.

De bedreigingen hebben vooral betrekking op de hygiëne, het verminderde persoonlijke contact en het verlies van informatie van de verpleegkundige. Sommige verpleegkundigen zien robots nog steeds als bedreiging voor hun baan. Maar de beeldvorming omtrent de inzet van zorgrobots is de laatste jaren in het werkveld aanzienlijk evenwichtiger (en realistischer) geworden.

‘De robot mag wel wat vriendelijker’
Verder mag de uitstraling van de zorgrobots wat betreft de verpleegkundigen wel wat vriendelijker en persoonlijker. Ook het beeldscherm en bereik van de camera mogen groter zijn.

De reacties van de verpleegkundigen en overige belangstellenden op deze interactieve klinische les waren uitermate positief. Het perspectief van de inzetbaarheid van een robot in de zorg werd verruimd en zette de mensen aan om actief over de ondersteunende rol van de robot in hun werkveld na te denken.

Een geslaagde ontmoeting met veel nieuwe ontwikkelmogelijkheden voor de zorgrobot die in samenwerking met de NW Ziekenhuisgroep nader onderzocht kunnen worden.

De klinische lessen volgen op het bezoek van verpleegkundige experts van de NWZ-groep aan Inholland Alkmaar, eind januari. De reacties op de kennismaking en mogelijkheden van zorgrobot Rose waren zo positief dat Christine Aberson-Blok, voorzitter van de verpleegkundige adviesraad (VAR), de onderzoekslijn uitnodigde voor het jaarlijkse innovatieve symposium.

Voor vragen of nadere informatie mail aub robotica@inholland.nl . We staan je graag te woord.