Robotica

Over Robotica

De onderzoekslijn Robotica is gericht op praktische toepassingen van robots (autonoom aangestuurde objecten) in de moderne samenleving waarbij duurzaamheid en empowerment centraal staan. Als onderdeel van het Research & Innovation Centre Techniek en Informatica (RIC-TOI) verricht de onderzoekslijn praktijkgericht onderzoek op het gebied van werktuigbouwkunde, elektrotechniek, technische informatica en aeronautical engineering. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de opleidingen van de domeinen Techniek, Ontwerpen en Informatica (TOI), Gezondheid, Sport en Welzijn (GSW), Agri, Food & Life sciences (AFL) en Business Finance & Law (BFL).

Voor onderwijs en werkveld

Studenten, docent-onderzoekers en belanghebbende externen werken samen in projecten om high-tech Robotica utilities te ontwikkelen die in een behoefte van het werkveld voorzien.

Studenten voeren onder begeleiding van de lector en een docententeam de onderzoeken uit. Het betreft stage-, afstudeer- of ontwerpopdrachten die in het curriculum passen. Docenten kunnen - naast het begeleiden van studenten - ook als docent-onderzoeker aan de slag bij een project. Via het Internationale Inholland Exchange programma zijn ook buitenlandse studenten welkom om een traineeship bij de onderzoekslijn te doorlopen. 

Om de beroepspraktijk te verbeteren, delen we onze kennis op congressen en symposia en via publicaties, artikelen in vakbladen en het verzorgen van gastcolleges en workshops. Daarnaast zijn wij bezig met de ontwikkeling van een nieuwe masteropleiding Robotica. In de aanloop daar naartoe bieden we losse post-hbo-cursussen aan via Inholland Academy.

Samenwerken met Robotica

De onderzoekslijn Robotica onderhoudt duurzame relaties met relevante partners bij andere universiteiten (o.a. Vrije Universiteit Amsterdam, TU Wageningen en TU Delft) en onderzoeks-, kennis- en zorginstellingen. Via de SIA RAAK-MKB-projecten werken we ook samen met andere HBO/MBO scholen en het Midden- en Kleinbedrijf.

Als partner van Smart Suppliers, zijn betrokkenheid bij TechValley en vanuit zijn rol als lector zorgt Cock Heemskerk voor de doorwerking van kennis in de vorm van bijscholing van zowel medewerkers en machinebouwers.

Onderzoeksthema's

Zorgrobots (TOI en GSW)

Ondersteuning staat centraal in het onderzoek naar zorgrobots: kunnen zorgrobots ondersteuning bieden aan ouderen bij het langer zelfstandig thuiswonen of aan patiënten die herstellen van een traumatische ervaring? Deze onderzoeksvragen spelen in op de actuele maatschappelijke kwesties van vergrijzing en zelfredzaamheid en sluiten aan op de Inholland-visie op De Gezonde Samenleving, die zich richt op empowerment van de professional en zelfmanagement van de patiënt.

Robots in land- en tuinbouw (TOI en AFL)

Duurzaam staat centraal in het onderzoek naar robots in land- en tuinbouw. Met technieken in de precisie-landbouw bekijken we hoe de inzet van high-tech utilities een hogere productie kan behalen en gelijktijdig het milieu structureel ontlast. Het rendement behalen we onder andere door ziektes bij gewassen in een vroegtijdig stadium te herkennen en door de optimalisatie van de kweek omstandigheden.

De lector van Robotica:

Cock Heemskerk
Cock Heemskerk
Cock Heemskerk
lector
Onderzoekslijn(en)
Telefoon
E-mail

Nieuws vanuit Robotica:

Werk samen met de onderzoekers van Robotica

Kom in contact en stel je vragen

Petra Arntzen, ondersteuner onderzoekslijn Robotica:
Telefoon
0615279989