07
juli
2022
|
12:42
Europe/Amsterdam

Vijfde Kennisdag NL-GO en Haagse Hogeschool

Maatschappelijke uitdagingen in gebouwde omgeving: Innovatie door integraliteit en samenwerking.

“Een sterk punt van praktijkgericht onderzoek is variatie op thema, regionaal, context specifiek en integraal. Daarmee creëer je meerdere integrale ’good practices’ in plaats van ’1 best practice’ die overal als ‘one-size-fits-all’ toegepast wordt. Daarnaast onderzoeken optimale flexibiliteit van (technische) deeloplossingen die breder toegepast (opgeschaald) kunnen worden. Het is van belang dat beide processen naast en in verbinding met elkaar bestaan.” Het zijn de samenvattende woorden van Perica Savanović, lector Gebouwde Omgeving, tijdens de 5e kennisdag van het Nationaal Lectorenplatform Gebouwde Omgeving (NL-GO) op 6 juli.

Doel van deze kennisdag
Op 6 juli was het Nationaal Lectorenplatform Gebouwde Omgeving te gast bij de Haagse Hogeschool. Deze dag stond in het teken van hoe we ons als hogescholen positioneren binnen de nieuwe TKI Bouw en Techniek, de stand van zaken rondom de MMIP’s, de nieuwe platformregeling voor het doorontwikkelen van lectorenplatforms door SIA en de continuering van NL-GO. En natuurlijk de kennismaking met onderzoek en onderwijs van de Haagse Hogeschool, die deze dag faciliteerde.

Nieuw TKI Bouw en Techniek
De overgang van BTIC naar TKI Bouw en Techniek is gestart; Topconsortium voor Kennis en Innovatie in ontwerp bouw en techniek, waarin we CO2 vrij en toekomstbestendige gebouwde omgeving nastreven. TKI Bouw en Techniek focust zich op 3 Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP), met een gelijkwaardige en complementaire inbreng vanuit NL-GO. Onze vertegenwoordigers per MMIP zijn:

 • Circulaire bouw en infrastructuur: Nurhan Abujidi (1e contactpersoon) en Frank Suurenbroek
 • Levensduurverlening gebouwde omgeving: Willem Böttger (1e contactpersoon) en Christian Struck.
 • Klimaatadaptief, natuurinclusief en omgevingsbewust bouwen (emissieloos valt hier ook onder): Floris Boogaard (1e contactpersoon) en Theo de Bruijn
 • Voor alle MMIP’s worden Programma Advies Raden (PAR) ingericht, samengesteld uit personen uit quadrupel helix waarin expertise vanuit kennisinstellingen, bedrijfsleven, overheid en ‘unusual suspects’ wordt gebundeld.

Daarnaast richt TKI Bouw en Techniek zich op cross-over thema’s (tussen MMIP’s en tussen de TKI’s) die een grote rol van betekenis spelen, namelijk digitalisering, industrialisatie en human capital.

Als praktijkgericht onderzoek en lectorenplatform zijn wij vertegenwoordigd in werkgroepen en mede door ons kernteam kunnen we snel stappen maken van en naar de 26 lectoraten gebouwde omgeving in alle regio’s. Dus met een goed proces kunnen we heel snel en diep tot in regio’s komen met input en ook omgekeerd, met de uit regio’s verzamelde input, samen met onze partners feedback geven.

De lijn die we voorstaan is denken vanuit wat nodig is aan gezamenlijke programma’s vanuit integraliteit en (regionale) samenwerking in plaats van uitvragen op deelonderwerpen vanuit standaard calls in competitie.

vijfde kennisdag - 2

Continuering NL-GO – platformregeling SIA
De platformregeling van Regieorgaan SIA (Platformregeling) is bedoeld voor het ondersteunen van bestaande lectorenplatforms en nieuw te vormen netwerken op thema's waar nog geen platform op actief is. Marcus van Leeuwen, programmamanager SIA, legt uit dat de looptijd in de nieuwe platformregeling nu tussen de 2 of 3 jaar is, het budget blijft echter hetzelfde als voor de oorspronkelijke regeling van 2 jaar. Er zijn 4 ophaalmomenten waarop ingediende aanvragen worden verzameld en beoordeeld. Het 1e ophaalmoment van SIA is mbt registratie 15 september 2022 en mbt aanvragen 29 november 2022.

We gaan zeker door met NL-GO en zullen dan ook een continuering aanvragen!

Kennismaking Haagse Hogeschool: koppeling onderwijs – praktijkgericht onderzoek 
Tijdens deze geslaagde dag hebben we kennis gemaakt met deze mooie organisatie. Volgens Nellie van de Griend, directeur Faculteit Technologie, Innovatie en Samenleving, laat de Haagse Hogeschool zich niet beperken door de structuur die ze gekozen hebben als organisatie. “Elke structuur heeft voor- en nadelen, als je de mensen die erin werken maar de ruimte geeft om structuurloos te denken.”

Daarna heeft Sander Mertens ons meegenomen in de samenwerking tussen verschillende lectoraten van de Haagse Hogeschool binnen het Kenniscentrum Mission Zero. Waarin de focus van het onderzoek ligt op 4 grote disciplines; techniek, economisch, participatie en wetgeving. Dit doen ze samen met het onderwijs, onder andere met opleidingscluster Built Environment. Het doel is “iedere dag de meest impactvolle leeromgeving voor de stad, de aarde en jezelf zijn”. Om dat te bereiken werken ze dus samen met lectoraten, bedrijfsleven, overheid en gebruikers.

Een van die lectoraten en aangesloten bij NL-GO is het Lectoraat Future Urban Systems met lector Rizal Sebastian. Hij maakt de koppeling tussen wat er speelt op beleidsniveau met wat nodig is vanuit praktijkgericht onderzoek. Die kennis dan overdragen aan onder andere studenten, zodat zij een grotere impact kunnen maken op de gebouwde omgeving.

vijfde kennisdag - 1

Programma

 • 13.30 - 14.00 uur - Inloop NL-GO kennisdag
 • 14.00 uur - Start online meeting
 • 14.00 - 14.05 uur - Welkom op Haagse Hogeschool
  door Nellie van de Griend, faculteitsdirecteur
 • 14.05 - 14.15 uur - Introductie Kenniscentrum Mission Zero
  door Sander Mertens, leading lector en directeur expertisecentrum
 • 14.15 - 14.25 uur - Introductie Opleiding Built Environment
  door Stephan van Berkel, hogeschooldocent
 • 14.25 - 14.35 uur - Introductie Lectoraat Future Urban Systems – Digital Transformation
  door Rizal Sebastian, lector en hoofd kenniskring
 • 14.35 - 14.45 uur - Korte pauze
 • 14.35 - 14.45 uur - TKI Bouw en Techniek
  door Perica Savanović
 • 15.00 - 15.30 uur - Stand van zaken MMIP's:
  MMIP Circulaire bouw en infrastructuur
  * MMIP Levensduurverlenging Gebouwde Omgeving
  * MMIP Klimaatadaptief, natuurinclusief en omgevingsbewust
     bouwen
  door Perica Savanović en Christian Struck
 • 15.30 - 15.40 uur - Intro gesprek "NL-GO continuïteit"
  Marcus van Leeuwen, SIA over de platformregeling voor het opstarten en doorontwikkelen van lectorenplatforms 
 • 15.40- 16.00 uur - Gesprek continuïteit NL-GO 
  In gesprek over het doorontwikkelen van NL-GO en lectorenplatforms
 • 16.00 uur - Einde online meeting
 • 16.00 - 16.30 uur - Borrel en netwerken voor aanwezigen op locatie