Amsterdam,
22
mei
2018
|
10:47
Europe/Amsterdam

Vijfjarig jubileum praktijkgericht onderzoek Green Biotechnology

Team Green Biotechnology

Geholpen door (docent)onderzoekers, studenten en werkveld heeft Nelleke Kreike de afgelopen vijf jaar belangrijke stappen gezet in toegepast onderzoek en onderwijsvernieuwing op het gebied van (planten)biotechnologie. De Inholland-lector Green Biotechnology focuste zich onder andere op de CRISPR/Cas technologie, die wordt gebruikt om minuscule veranderingen, oftewel mutaties, in het DNA van gewassen aan te brengen.

De CRISPR/Cas technologie geeft de mogelijkheid om relatief snel en gericht eigenschappen in een plant aan te passen zonder dat er vreemd DNA achterblijft. Onderzoeken naar de mogelijkheden om deze techniek ook bij mensen toe te passen om genetische afwijkingen te herstellen, zijn regelmatig in het nieuws. Milan Plasmeijer werkt als promovendus aan dit onderzoek, ondersteund door docent-onderzoeker Paulus den Hollander.

Multidisciplinaire projecten
Daarnaast is vorige maand een tweejarig project over de ontwikkeling van een Hollandse Hop gestart. Hier spelen andere vernieuwende moleculaire veredelingstechnieken zoals ‘sequensen’ en ‘moleculaire merkers’ een belangrijke rol. Ook is er samenwerking met de opleidingen Tuinbouw & Agribusiness en Chemie van Inholland. Deze multidisciplinaire projecten zijn van groot belang om de student van de toekomst op te leiden. De nieuwe docent-onderzoeker Maaike Boersma speelt hierin een grote rol.

Cursus voor werkveld
Vanzelfsprekend werken in deze projecten verschillende partners uit het beroepenveld mee aan het onderzoek. Dat kunnen bijvoorbeeld grote groenteveredelingsbedrijven zijn, maar ook kleinere siergewastelers. Voor de werknemers in de veredelingsbedrijven is de cursus Novel Breeding Tools ontwikkeld, die aangeboden wordt door Inholland Academy. Dit doen zij in samenwerking met de Amsterdam Green Campus en de Universiteit van Amsterdam.

Implementatie in het onderwijs
Het onderzoek heeft een positieve inbreng in het onderwijs van de opleiding Biotechnologie. Docent Klaas-Jan de Vries implementeert veel van het onderzoek in het onderwijs. In het projectonderwijs in het tweede jaar werken de studenten mee aan de optimalisatie van de moleculaire veredelingstechnieken. En in de vernieuwde onderwijseenheid in het derde jaar bouwen ze verder aan de innovaties en labtechnische implementaties binnen de groene biotechnologie en moleculaire veredeling. Verder kunnen de studenten ook hun vijf maanden durende onderzoeksstage binnen Green Biotechnology uitvoeren. Het onderwijs houdt rekening met de nieuwste ontwikkelingen uit het vakgebied en is daarmee altijd up to date.

Toekomst
Nederlandse veredelingsbedrijven zullen in de komende decennia een belangrijke rol spelen in thema’s als voedselzekerheid, voedselkwaliteit en duurzaamheid in de klimaattransitie. Daarvoor hebben ze werknemers nodig die de juiste kennis en vaardigheden bezitten in de moleculaire veredeling. Nelleke Kreike en haar team zijn er trots op om in samenwerking met het werkveld en de opleiding Biotechnologie een bijdrage te leveren aan het opleiden van deze mensen.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.