Den Haag,
08
maart
2018
|
11:06
Europe/Amsterdam

'Vrouwen doen het goed bij hogescholen'

Studenten Pedagogiek

Dat vrouwen het 'goed doen' in het hbo, blijkt uit cijfers die de hogescholen in het kader van de Internationale Vrouwendag verzamelden. Op alle fronten scoren vrouwen in het hbo hoog. Steeds meer meisjes volgen hoger onderwijs (51 procent) en van de werknemers is 56 procent in het hbo vrouw. Van alle hogeschoolbestuurders is 37 procent vrouw. Van de 36 voorzitters van Colleges van Bestuur van de hogescholen zijn er 12 vrouw, waaronder Inholland-collegevoorzitter Jet de Ranitz. Het aandeel vrouwen in hogere functies is 40 procent, en dat is aanmerkelijk beter dan in andere sectoren.

Oproep diversiteitspact
Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, riep ondanks deze hoopgevende cijfers in oktober 2017 al op tot een diversiteitspact: “Het hbo wil, zoals dat ook is gebeurd met het techniekpact, oproepen tot het vormen van een diversiteitspact waarin we streven naar 50 procent vrouwen in alle hogere functies.” Maar ook op het gebied van culturele diversiteit zijn we er nog lang niet, want het lage aantal medewerkers met een migratieachtergrond in hogere functies in het hbo is laag. Daarom streven we daarnaast naar een representativiteitseis voor medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond van 20 procent in het hbo. Het zou mooi zijn als ook andere sectoren in het onderwijs dat voorbeeld volgen.”

Diversiteit van het hbo
De hogescholen doen het op het gebied van genderdiversity helemaal niet slecht: van de 80 bestuurders in het hbo zijn er 30 vrouw, dat is ruim 37 procent van alle bestuurders. Van de 36 voorzitters zijn er 12 vrouwen voorzitter van het College van Bestuur bij hogescholen, 1 op de 3 dus. Met 37 procent vrouwen in colleges van besturen aan hogescholen doen vrouwen het dus zeer goed in vergelijking met het bedrijfsleven waar dat 11 procent is. Ook op andere niveaus binnen de hogescholen zijn vrouwen goed vertegenwoordigd. Van alle werknemers is 56 procent vrouw en werkt 40 procent in hogere functies. Ook het aandeel vrouwelijke lectoren is hoopgevend: 31 procent van de lectoren is vrouw.

Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2017
Deze week werd de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2017 gepubliceerd, een onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Uit het onderzoek blijkt dat de raden van bestuur van grote bedrijven eind 2016 voor bijna 11 procent uit vrouwen bestonden. In 2012, voor de invoering van het streefcijfer, was dat ruim 7 procent. De raden van commissarissen bestonden eind 2016 voor zo'n 15 procent uit vrouwen. Vier jaar daarvoor was dat een kleine 10 procent.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 70 procent van de bedrijven halverwege 2017 nog geen enkele vrouw had in de raad van bestuur, en dat 50 procent geen vrouw had in de raad van commissarissen. De conclusie van de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2017 luidt dat het wettelijk streefcijfer voor vrouwen in de top niet effectief genoeg is en de commissie pleit daarom voor de invoering van een hard quotum.

Wettelijk streefcijfer: ten minste 30 procent
In Nederland geldt sinds 1 januari 2013 een wettelijk streefcijfer. Bedrijven moeten streven naar een evenwichtige verdeling tussen man en vrouw binnen de raad van bestuur en de raad voor commissarissen. Zodat raden van bestuur voor ten minste 30 procent bestaan uit vrouwen, of mannen. Het streefcijfer geldt voor alle bedrijven met meer dan 250 werknemers, een netto-omzet van meer dan 40 miljoen euro en activa met een waarde hoger dan 20 miljoen.

Maar het streefcijfer is niet verplicht. Als het een bedrijf niet lukt, moet het in zijn jaarverslag uitleggen waarom het niet is gelukt. Het zogenoemde 'pas toe of leg uit-principe'. Het wettelijk streefcijfer geldt in ieder geval tot 1 januari 2020.

Bron: Vereniging Hogescholen

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.