Zaandam/Amsterdam,
09
december
2020
|
08:06
Europe/Amsterdam

‘We moeten blijven opleiden, voor onszelf én de maatschappij’

Het Zaans Medisch Centrum en Inholland: een succesvolle samenwerking

Gina Hoogenboom en Bjorn Gitzels in het Zaans Medisch Centrum

De coronacrisis stelt de zorg voor een enorme uitdaging om studenten Verpleegkunde werkervaring op te laten doen. De werkdruk is er groter dan ooit. Dan is het niet denken in problemen, maar in mogelijkheden en creatieve oplossingen, weten ze bij het Zaans Medisch Centrum. Een plek waar de praktijk verstrengeld is met het onderwijs van Inholland. Een win-winsituatie.

Verpleegkundestudenten van Hogeschool Inholland kom je altijd tegen tussen de Zaanse zorgmuren. Anniek Bakker, Bjorn Gitzels en Gina Hoogenboom zijn zelfs aan de slag gegaan op een van de plekken waar verpleegkundigen in coronatijd het hardst nodig zijn: de Intensive Care Unit (ICU). Door observerend te leren willen de vierdejaarsstudenten het buddysysteem van het ZMC evalueren, waarbij studenten IC-verpleegkundigen ondersteunen, ook door zelf aan de slag te gaan als buddy. Uiteraard onder supervisie van diezelfde ervaren IC-verpleegkundigen.

Met knikkende knieën de Intensive Care op
Bjorn weet nog wel, die eerste maandag, dat hij om 7.00 uur wat onzeker voor de ICU-afdeling op kwam. Wat zou hij daar aantreffen? De praktijk met coronapatiënten? Dat zal wel een en al hectiek zijn. Maar nee, integendeel. “Ik had het heel druk verwacht, maar er was juist heel veel rust en structuur. Iedereen loopt en praat rustig. Belangrijke eigenschappen van een IC-verpleegkundige weet ik nu: de rust bewaren en logisch nadenken.”

inhetzmc3.jpg

De drie volgen bij Inholland Amsterdam aanvullend op de reguliere opleiding het honoursprogramma Technische Verpleegkunde, waar ze theoretisch opgeleid worden tot het niveau van een Medium Care Verpleegkundige op het gebied van acute en intensieve zorg. Een reguliere onderzoeksstage op verschillende afdelingen van het ZMC kon voor de drie studenten als gevolg van corona niet doorgaan. Maar niet opleiden was geen optie gezien de enorme tekorten in de zorg. Dus bedachten de studenten samen met de opleiding en het ZMC deze oplossing. “Wij doen hier alles wat we hebben geleerd op school en alles wat daarbij komt vanuit de praktijk”, zegt Gina. “Het kan gaan om zaken die we direct leren van IC-verpleegkundigen, maar het gaat ook om ondersteunende taken, zoals wassen, spullen aangeven, helpen bij intubatie en medicatie klaar maken. Onze werkdag is heel divers.”

‘De mens achter de patiënt’
Dat het om coronapatiënten gaat, kan soms heftig zijn. Dan is het balanceren tussen zakelijk blijven en ook ‘de mens’ blijven zien. Dat de aandacht voor de patiënt niet verdwijnt tussen monitoren, beademingsmachines en alle andere ‘toeters en bellen’. Gina: “Omdat er beademing wordt toegepast is er weinig tot geen contact met de patiënt. De zorg is minder persoonlijk. Dan zijn er momenten dat je even moet slikken. Zeker als je beseft dat iemand zo alleen is en geen contact met familie kan hebben. Dan probeer je toch vrij zakelijk te blijven, ook uit zelfbescherming.”

Gelukkig hebben Bjorn, Anniek en Gina naast de dagevaluaties op de ICU goed onderling contact, vrijwel dagelijks. Naast de bespreking van de casuïstiek, kunnen ze bij elkaar hun hart luchten en met elkaar hun verdriet, maar ook blije momenten delen. Anniek: “We hebben elkaar, dat maakt dit werk draaglijk. Als iemand ergens mee zit, kunnen we dat meteen met elkaar bespreken.”

Een unieke leerwerksituatie
Dat in deze heftige tijd ook studenten helpen om de ziekste coronapatiënten te verzorgen, is een unieke situatie, geeft Mirjam Veenema aan. Naast haar werk als docent bij Inholland is zij ook één dag werkzaam als verpleegkundig specialist bij het ZMC. “Het is heel mooi dat instellingen ondanks de grote druk op de zorg, bereid zijn creatief met ons mee te denken om zoveel mogelijk studenten, of het nu om eerste of laatstejaars gaat, te helpen aan een praktijkervaringsplek.” Het ZMC is daarbij bij uitstek een plek om in de praktijk te leren. Studenten Verpleegkunde worden met open armen ontvangen om het vak te leren. Door hard werken én creatief denken lukt het voor de meeste studenten om een mooie stage- of andere werkervaringsplek te vinden. “In de loop van de afgelopen jaren is er veel vertrouwen ontstaan tussen het ZMC en Inholland”, verklaart Mirjam. “Er zijn korte lijnen, we hebben veel contact met elkaar en houden ons aan de afspraken.”

‘Blijven opleiden, dat zijn we verplicht aan onszelf en de maatschappij
Daarbij heeft Mirjam vooral veel contact met Rina van Oene, opleidingsadviseur en -coördinator vanuit het ZMC. Volgens Rina is het opleiden een must en is het daarom een geïntegreerd onderdeel van de organisatie. “Je kunt deze afspraken pas maken als praktijk- en onderwijsinstelling als je erkent dat opleiden een onderdeel moet zijn van het dagelijkse werk. Dus niet stages stopzetten omdat je het hartstikke druk hebt, nee je moet juist mensen binnenhalen om van deze bijzondere situatie te leren voor de toekomst. Alle hens aan dek! En het enorme tekort aan verpleegkundigen wordt alleen maar groter door corona Dus we moeten blijven opleiden om te investeren in de toekomst. Dat zijn we verplicht aan onszelf en de maatschappij.”

Aan Anniek, Bjorn en Gina zal het in ieder geval niet liggen. Met voorgaande stages en hun huidige leerwerkplek leggen ze al een goede basis voor een mooie toekomstige carrière in de zorg. En er is sowieso een enorm tekort aan gespecialiseerd personeel, dus de kans dat er straks definitief plek voor hen is in het ZMC is groot.

Leren in de praktijk in tijden van corona

Leren in de praktijk in tijden van corona
Middenin de pandemie besloten veel meer mensen dan vorig jaar verpleegkunde te gaan studeren. Met een stijging van 16 procent landelijk en zelfs 30 procent bij Inholland. Die studenten moeten natuurlijk wel allemaal een stageplek krijgen in deze moeilijke tijd. Ondanks de grote druk op de zorg, zijn instellingen bereid om creatief mee te denken studenten Verpleegkunde een stage- of afstudeerplek te bieden. Op haar beurt neemt Hogeschool Inholland de verantwoordelijkheid om samen met de ziekenhuizen de zorg draaiende te houden, studievertraging zoveel mogelijk te voorkomen en uiteindelijk ook personeelstekorten terug te dringen. Zo zijn via een slimme constructie ook tien plekken georganiseerd voor eerstejaarsstudenten bij de Amsterdamse GGZ-instelling Arkin. Door ze formeel als vrijwilliger te laten werken en niet als stagiair, komt er voor Arkin minder administratie bij kijken. Zo kunnen de eerstejaarsstudenten betekenisvol kennismaken met werken in de zorg.

Kamerbrief over de gevolgen van covid voor het beroepsonderwijs
Sinds op 12 maart de onderwijsgebouwen plotseling tijdelijk dicht gingen hebben docenten, studenten, en medewerkers keihard gewerkt om het onderwijs zo goed mogelijk te verplaatsen van de vertrouwde klaslokalen naar online programma’s. Daardoor is het tot nu toe gelukt om de kwaliteit van onderwijs te behouden en studievertraging voor de meeste studenten te voorkomen, bevestigt onderwijsminister Van Engelshoven in haar Kamerbrief van 24 november over de gevolgen van covid voor het beroepsonderwijs. Veruit de meeste studenten zijn erin geslaagd hun studie volgens plan te doorlopen. Maar er zijn ook zorgen. Studenten geven aan dat ze last hebben van stress en onzekerheid en Docenten en andere medewerkers ervaren op hun beurt veel werkdruk. Een van de grote uitdagingen is het vinden van voldoende stageplekken. De minister ziet ook dat de inspanningen en creativiteit van opleidingen, instellingen en studenten een belangrijke rol spelen om stages toch zo veel mogelijk door te kunnen laten gaan.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.