Verpleegkunde voltijd

Als verpleegkundige moet je sterk in je schoenen staan en vanzelfsprekend goed kunnen omgaan met mensen die ziek zijn. Dat vergt wat van je.

Voor wie

Jij wilt graag iets betekenen voor anderen en ze fysiek en mentaal sterker maken. Jij bent ondernemend genoeg om de uitdaging van complexe zorgvragen samen met andere professionals op te pakken. Daarbij ben je graag de spin in het web en een echte dienstverlener, die zelfstandig, stabiel en flexibel is. Als verpleegkundige moet je sterk in je schoenen staan en vanzelfsprekend goed kunnen omgaan met mensen die ziek zijn. Zij zijn het niet altijd met je eens en sommige van hen worden niet meer beter; dat vergt wat van je. Je krijgt te maken met zorgverleners met wie je samenwerkt, zoals artsen, fysiotherapeuten en sociaal werkers. Naast hen kom je ook jezelf tegen. Durf jij te reflecteren op je eigen handelingen? Durf jij mee te bewegen met de veranderingen in de zorg? Dan is de opleiding Verpleegkunde echt iets voor jou.

Studieprogramma Verpleegkunde 

De vierjarige opleiding Verpleegkunde combineert de praktijk met theorie. Je maakt al meteen kennis met de verschillende kanten van het vak. Hieronder lees je wat je in vier jaar doet.

Studieopbouw

Studieopbouw in het kort

Alle facetten van verpleegkunde komen binnen de opleiding aan bod. Je leert bijvoorbeeld klinisch redeneren: verzamel en verwerk informatie en achterhaal daarmee het probleem van iemand. Je formuleert daarna de interventie. Die voer je vervolgens uit en je evalueert het effect. Daarnaast doe je ervaring op in algemene, geestelijke en maatschappelijke gezondheidszorg en kijk je zelfs nog breder dan je eigen opleiding.

Studievormen
Als verpleegkundige ben je actief bezig. Voor de opleiding geldt precies hetzelfde. Je kunt actieve werkvormen verwachten waarbij je zelf op zoek gaat naar informatie, voorstellen afstemt met medestudenten en professionals en die vervolgens uitvoert. Na een gedegen theoretische basis van colleges oefen je je vaardigheden met practica.

Ook werk je in taakgerichte projectgroepen en voer je praktijkopdrachten uit, samen met docenten, onderzoekers en andere studenten. Oefenen werkt het beste in de praktijk. Stages vormen dan ook vanaf het eerste jaar de rode draad in de opleiding. Alle onderdelen sluit je af met een kennis- of vaardighedentoets, presentatie of verslag. Laat bijvoorbeeld zien hoe je een wond verzorgt, een slechtnieuwsgesprek voert of stel een plan op voor een voorlichting over leefstijl en gezondheid.

Jouw bijdrage
In het curriculum leggen we de nadruk op jouw bijdrage aan een gezonde samenleving. Dit betekent dat:

  • Je mensen leert gezond te worden en de regie in handen geeft om gezond en gelukkig (samen) te leven;
  • Je hiervoor een sociaal en professioneel netwerk kunt activeren en dus ook de samenwerking aangaat met andere professionals vanuit de zorg-, welzijns- en sportsector;
  • Je de laatste technologische mogelijkheden kent en benut.

Twijfel je nog?
Wanneer je geïnteresseerd bent in de gezondheidszorg, dan kun je de opleidingen Verloskunde en Mondzorgkunde ook overwegen. Beide opleidingen worden door Inholland aangeboden. Andere verwante opleidingen zijn onder andere de opleiding voor Anesthesiemedewerker en de opleiding voor Operatieassistent bij het VUmc.

Jaar 1 - Propedeuse

Eerste jaar

In het eerste jaar verdiep je je in de verschillende velden waarin een verpleegkundige werkzaam is. Je gaat op basis iemands ziektebeelden en denkpatronen bedenken welke verpleegkundige stappen nodig zijn om hem of haar goed te kunnen verplegen. Dit kan een gesprek zijn na een angstige nacht, het uitvoeren van een aantal controles van vitale functies, of het verschonen van een verband. Daarnaast leer je voorlichting geven. Zo weet je hoe je bijvoorbeeld aan familieleden kan uitleggen hoe zij het beste om kunnen gaan met hun vader die de ziekte van Alzheimer heeft.

Ook verbeter je de verpleegkunde. Je zet verschillende modellen in voor diverse verpleegkundige situaties, en past wetenschappelijk onderzoek toe in de praktijk. Als laatste oriënteer je op het beroep. Je loopt namelijk al vroeg in de opleiding stage, zodat je een goede indruk krijgt of dit beroep bij je past. Daarbij ontwikkel je vaardigheden in het samenwerken met collega's, patiënten en andere professionals (artsen, fysiotherapeuten en sociaal werkers).

Vakken

Klinisch redenerenBiomedische kennisOnderzoekend vermogenCommunicatieve verpleegkundige vaardigheden

Jaar 2 - Verdiepen

Tweede jaar

Tijdens het twee jaar verdiep je jouw kennis en vaardigheden aan de hand van de thema’s kind en kraamzorg en geestelijke gezondheidszorg. Je loopt ook stage van twintig weken, zodat je de setting en patiëntencategorie goed leert kennen.

Ook ga je verder met het uitvoeren van zorg en het geven van voorlichting, waarbij de situaties en de zorgvragers waarmee je te maken krijgt, complexer worden. Denk hierbij aan iemand die nog thuis woont en die extra hulp nodig heeft. Of iemand die naast een lichamelijke ook een psychische aandoening heeft.

Vakken

Klinisch redenerenBiomedische kennisOnderzoekend vermogenCommunicatieve verpleegkundige vaardigheden

Jaar 3 - Stage

Derde jaar

In het derde jaar loop je twintig weken stage. Je gaat in de beroepspraktijk aan de slag en leert om zelfstandig te werken. Je krijgt hierbij ondersteuning door de werkbegeleider of praktijkopleider van de stage-instelling. Hij of zij neemt je serieus als een aankomende professional. Vanuit de opleiding word je door een stagedocent begeleid.

Verder werk je de volgende 20 weken op school met een groep medestudenten aan een praktijkopdracht om de kwaliteit van de zorg in een instelling te verbeteren. Ter ondersteuning bij dit onderdeel wordt er in bijeenkomsten aandacht besteed aan organisatie- en managementkennis en -vaardigheden. Tevens krijg je een opdracht die zich afspeelt in de complexe wereld van de wijkverpleegkundige.

Jaar 4 - Afstuderen

Vierde jaar

Tijdens het laatste jaar verdiept je je meer in het werkveld naar keuze. Zo volg je keuzeonderwijs, waarmee je je eigen kleur kunt geven aan de opleiding. Zo kun je bijvoorbeeld het keuzevak Global Nursing volgen, waarbij je stageloopt in het buitenland.

Ook ga je dit jaar afstuderen. Je werkt dan aan een afstudeerproject, gekoppeld aan de instelling waar je stageloopt, of je kiest voor een opdracht die verbonden is aan een van de lectoraten die bij de opleiding horen. 

Bachelor of Science
Als je de opleiding Verpleegkunde met succes hebt afgerond, mag je jezelf Bachelor of Science noemen!

Als afgestudeerd verpleegkundige kun je in alle sectoren van de gezondheidszorg aan de slag. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen, de thuiszorg, consultatiebureaus of een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Ook kun je je inschrijven in het BIG-register. Met de inschrijving mag je de beschermde titel van verpleegkundige voeren.

Opleidingsvarianten

Opleidingsvarianten

De studie Verpleegkunde kun je op twee locaties volgen: in Amsterdam en in Alkmaar. Allebei bieden ze dezelfde onderwijsprogramma's aan, al kunnen de opleidingsvarianten wel per locatie verschillen

Amsterdam
Locatie Amsterdam biedt naast de voltijdse en de duale variant ook sinds september 2018 de deeltijdopleiding aan. Ook kun je in de hoofdstad het honoursprogramma Technische Verpleegkunde volgen. Dit extra programma (naast de voltijdopleiding of de duale opleiding) bereidt je voor op intensieve zorgsituaties, waarin elke minuut telt. In Amsterdam vindt al het onderwijs (van hbo- tot masterniveau) plaats in één gebouw (VUmc Amstel Academie).

Alkmaar
In Alkmaar kun je de voltijdse en de duale variant volgen. Sinds september 2018 wordt ook op deze locatie de deeltijdopleiding Verpleegkunde aangeboden.

Nauwe samenwerking
Op beide locaties heb je vanaf het eerste jaar (internationale) stagemogelijkheden. We werken er nauw samen met het werkveld en onderwijs, zodat jouw studieprogramma nauw aansluit bij de praktijk en vervolgopleidingen. Voor welke locatie je ook kiest, je kunt rekenen op persoonlijke, toegankelijke sfeer van Inholland. Docenten en coaches kennen je bij naam, hun deur staat altijd voor je open.

Extra uitdaging: Technische Verpleegkunde

Extra uitdaging: Technische Verpleegkunde

Wil je later werken op intensieve zorgafdelingen zoals de spoedeisende hulp, intensive care (ic) of anesthesie, dan is het honoursprogramma Technische Verpleegkunde interessant. Dit extra programma, dat je volgt naast je opleiding, kan jouw carrière als verpleegkundige versnellen. Je kunt het honoursprogramma Technische Verpleegkunde alleen volgen als je op onze locatie in Amsterdam studeert. 

Extra competenties
Het honoursprogramma bereidt je voor op acute zorgsituaties, waarin elke minuut telt. De opleiding beschikt over een geavanceerd patiëntsimulatiesysteem, waarmee je onder andere reanimatietechnieken kunt oefenen. Vanaf het derde studiejaar loop je zoveel mogelijk stage op zorg-intensieve afdelingen, zoals de spoedeisende hulp en de hartbewaking.

De opleiding beschikt over stageplaatsen in een groot aantal ziekenhuizen, zoals het VUmc, het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, OLVG locatie West, Zaans Medisch Centrum en de Noordwest Ziekenhuisgroep. Bij je afstuderen komen de extra behaalde competenties op je diploma te staan. 

Vrijstellingen
Met dit diploma kun je vaak meteen aan de slag op een intensieve afdeling en direct doorstromen naar een vervolgopleiding. Na het volledig afronden van het honoursprogramma krijg je soms vrijstellingen voor onderdelen van vervolgopleidingen. Denk hierbij aan: de opleiding tot ic-verpleegkundige, spoedeisende hulp-verpleegkundige of cardiac care-verpleegkundige. 

Ook als je besluit om niet op een intensieve zorgafdeling te gaan werken, is Technische Verpleegkunde beslist een waardevolle aanvulling op de opleiding Verpleegkunde.

Leer- en InnovatieNetwerk

Leer- en InnovatieNetwerk

We hebben nauwe banden met zorginstellingen in de regio, zoals het Westfriesgasthuis, VUmc, het Zonnehuis en het Zaans Medisch Centrum. Dankzij die samenwerking loop je vanaf het eerste jaar meerdere, betekenisvolle stages in alle takken van de zorg. Met het Zonnehuis hebben we bovendien een Leer- en InnovatieNetwerk (LIN) opgezet. Hierin werk je nauw samen met zorgmedewerkers, docenten en onderzoekers om de kwaliteit van ouderenzorg te verbeteren. Ook voor andere zorgsectoren richten we LIN's op. Ze sluiten aan op twee lectoraten van Verpleegkunde:

  • Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen. Hier doen we onderzoek naar ouderen met meerdere aandoeningen. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van dementie en depressie bij één persoon voor de kwaliteit van zijn leven?
  • GGZ-verpleegkunde. Hier verrichten we praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek om de geestelijke gezondheidszorg, de verstandelijke gehandicaptenzorg en de psychogeriatrische zorg verder te verbeteren.

Lectoren en onderzoekers zijn verbonden aan het kenniscentrum De Gezonde Samenleving. Daar doen we toonaangevend praktijkonderzoek naar de kansen, uitdagingen en grenzen van De Gezonde Samenleving, een van de drie pijlers van Hogeschool Inholland.

Open Avond 30 oktober

Meld je aan

Lees meer

Download de brochure

 

Probeer de opleiding uit

Kom proefstuderen

Haal het beste uit Verpleegkunde 

Studiebegeleiding

We vinden het belangrijk dat je je snel thuis voelt bij Inholland. Dat je weet hoe je opleiding in elkaar zit en hoe je effectief studeert. Want de overgang naar het hbo kan best pittig zijn. Daarom krijg je vanaf dag 1 een mentor/leercoach die je leert te leren. Je wordt goed gevolgd via groepsbijeenkomsten, de studentmonitor, reflectieverslagen, individuele contactmomenten en een jaargesprek. Ook bij persoonlijke problemen kun je terecht bij je mentor/leercoach. Na je eerste jaar helpen we je verder bij je oriëntatie en is er aandacht voor jouw loopbaanontwikkeling. We helpen je een mooi compleet portfolio op te bouwen, een persoonlijk ontwikkelingsplan te schrijven, vrije keuzes in je studieloopbaan te maken en we eindigen met een loopbaanscenario en een sollicitatietraining in het vierde jaar.

 

Studeren in het buitenland?

Verpleegkunde globaliseert. Als toekomstig verpleegkundige is het belangrijk om de internationale ontwikkelingen in jouw vakgebied bij te houden. Bovendien kan de groep patiënten met wie je werkt een diverse achtergrond hebben. Allemaal redenen waarom een stage in het buitenland een aangename en nuttige ervaring is. Voor jezelf én je cv. Inholland geeft je volop de kans op een avontuurlijke stap over de grens. Loop bijvoorbeeld een halfjaar stage binnen het keuzeblok Global Nursing. We hebben goede contacten in bijvoorbeeld België, maar ook in Afrika en Zuid-Amerika.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!