Verpleegkunde voltijd

Als verpleegkundige moet je sterk in je schoenen staan en natuurlijk goed kunnen omgaan met mensen die ziek zijn. Want dat vraagt nogal wat van je.

Hbo Verpleegkunde

Voor wie

Jij wilt graag iets betekenen voor anderen en ze fysiek en mentaal sterker maken. Samen met andere professionals pak jij de uitdagingen op van complexe zorgvragen. Zelfstandig, stabiel en flexibel zijn eigenschappen die echt bij jou horen. Als verpleegkundige moet je sterk in je schoenen staan, een doorzetter zijn en natuurlijk goed kunnen omgaan met mensen die ziek zijn. Zij zijn het niet altijd met je eens en sommigen van hen worden niet meer beter; dat vraagt nogal wat van je. Je krijgt te maken met zorgverleners met wie je nauw samenwerkt, zoals artsen, fysiotherapeuten en sociaal werkers. In de zorg kom je ook jezelf tegen. Durf jij te reflecteren op je eigen keuzes? Durf jij mee te bewegen met de veranderingen in de zorg? Dan is de opleiding Verpleegkunde echt iets voor jou!

Studieprogramma Verpleegkunde 

De vierjarige opleiding Verpleegkunde combineert de praktijk met theorie. Je maakt al meteen kennis met de verschillende kanten van het vak. Hieronder lees je wat je in vier jaar doet.

Studieopbouw

Studieopbouw in het kort

In deze opleiding is aandacht voor alles dat met verpleegkunde te maken heeft. Zo leer je bijvoorbeeld klinisch redeneren: informatie verzamelen en verwerken en zo ontdekken met welk probleem een patiënt te maken heeft. Daarna formuleer je de interventie: met welke behandeling is deze patiënt nu het best geholpen? Die interventie voer je vervolgens uit en het effect hiervan evalueer je. Daarnaast doe je ervaring op in algemene, geestelijke en maatschappelijke gezondheidszorg en kijk je zelfs nog breder dan je eigen opleiding.

Studievormen
Als verpleegkundige ben je actief bezig. Voor de opleiding geldt precies hetzelfde. Je kunt actieve werkvormen verwachten waarbij je zelf op zoek gaat naar informatie, voorstellen afstemt met medestudenten en professionals en die vervolgens uitvoert. Na een theoretische basis van colleges oefen je je vaardigheden met practica.

Ook werk je in taakgerichte projectgroepen en voer je praktijkopdrachten uit, samen met docenten, onderzoekers en andere studenten. Oefenen werkt het beste in de praktijk. Stages vormen dan ook vanaf het eerste jaar de rode draad in de opleiding. Alle onderdelen sluit je af met een kennis- of vaardighedentoets, presentatie of verslag. Laat bijvoorbeeld zien hoe je een wond verzorgt, een slechtnieuwsgesprek voert of stel een plan op voor een voorlichting over leefstijl en gezondheid.

Jouw bijdrage
Tijdens de opleidingen leggen wij de nadruk op jouw bijdrage aan een gezonde samenleving. Dit betekent dat:

 • je mensen leert gezond te worden en de regie in handen geeft om gezond en gelukkig (samen) te leven;
 • je hiervoor een sociaal en professioneel netwerk onderhoudt en dus ook de samenwerking aangaat met andere professionals vanuit de zorg-, welzijns- en sportsector;
 • je de laatste technologische mogelijkheden kent en benut.

Twijfel je nog?
Wanneer je geïnteresseerd bent in de gezondheidszorg, dan kun je de opleidingen Verloskunde, Mondzorgkunde en MBRT ook overwegen. Deze drie opleidingen vind je ook bij Inholland.

Jaar 1 - Propedeuse

Eerste jaar

In het eerste jaar verdiep je je in de verschillende velden waarin een verpleegkundige werkzaam is. Daarnaast oriënteer je je op het beroep. Je loopt namelijk al vroeg in de opleiding stage, zodat je een goede indruk krijgt of dit beroep bij je past. Want leren door te doen, daar leer je het snelste van. Je ontwikkelt tijdens die stage je vaardigheden in het samenwerken met collega's, patiënten en andere professionals (artsen, fysiotherapeuten en sociaal werkers).

Tijdens de lessen ga je op basis van ziektebeelden en denkpatronen bedenken welke verpleegkundige stappen nodig zijn om de zorgvrager goed te kunnen verplegen. Op basis van je klinische blik ga je gesprekken aan met de zorgvrager na een slecht nieuws gesprek, of voer je verpleegkundige acties uit. Zoals het uitvoeren van controles, bijvoorbeeld het controleren van vitale functies.

Verder leer je voorlichting te geven door middel van evidence based practice. Zo leer je hoe je bijvoorbeeld aan familieleden kan uitleggen hoe zij het beste om kunnen gaan met hun vader die de ziekte van Alzheimer heeft, en ook hoe je een goede voorlichting moet opzetten. Binnen die voorlichting leer je gebruik te maken van eHealth-toepassingen in de zorg.

Kortom, in het eerste jaar ga je in vogelvlucht door alle facetten van het verpleegkundig beroep. Dit heb je nodig om je eigen visie te ontwikkelen. In de latere jaren ga je je meer verdiepen.

Vakken

Klinisch redenerenBiomedische kennisOnderzoekend vermogenCommunicatieve en instrumentele verpleegkundige vaardigheden

Jaar 2 - Verdiepen

Tweede jaar

Tijdens het twee jaar verdiep je jouw kennis en vaardigheden met de volgende thema’s:

 • kind en kraamzorg
 • geestelijke gezondheidszorg
 • zorg voor verstandelijk beperkten.

Daarnaast loop je een stage van twintig weken. Tijdens deze periode leer je de setting en de patiëntencategorie goed kennen, en ontwikkel je je (verder) op persoonlijk en professioneel vlak.

Tijdens de stage voer je handelingen uit op middencomplex niveau. Daarnaast neemt het uitvoeren van zorg en het geven van voorlichting een belangrijke plaats in. De zorgvragers waarmee je te maken krijgt, kunnen thuis wonen, opgenomen zijn in een algemeen ziekenhuis, een psychiatrisch ziekenhuis of een andere omgeving.

Vakken

Klinisch redenerenBiomedische kennisOnderzoekend vermogenCommunicatieve verpleegkundige vaardigheden

Jaar 3 - Stage

Derde jaar

In het derde jaar loop je twintig weken stage. Want leren door te doen, daar leer je het snelste van! Je gaat in de beroepspraktijk aan de slag en leert om zelfstandig te werken. Je krijgt hierbij ondersteuning door de werkbegeleider of praktijkopleider van de stage-instelling. Hij of zij neemt je serieus als een aankomende professional. Vanuit de opleiding begeleidt een stagedocent jou.

Verder werk je 20 weken op school met een groep medestudenten aan een praktijkopdracht. Je geeft dan een verpleegkundig advies aan een instelling op basis van onderzoek. Ter ondersteuning gaan we tijdens bijeenkomsten in op de organisatie, financiering van zorg en het multidisciplinair samenwerken.

Ook start je met het afstudeerprogramma, maak je een opdracht over groepsvoorlichting en voer je coachende en begeleidende activiteiten uit voor (mede) studenten. Bij de opdrachten staat het werken als wijkverpleegkundige centraal.

Jaar 4 - Afstuderen

Vierde jaar

Tijdens het laatste jaar verdiep je je meer in het werkveld. Zo volg je keuzeonderwijs, waarmee je je eigen kleur kunt geven aan de opleiding. Zo kun je bijvoorbeeld het keuzevak Global Nursing volgen, waarbij je stageloopt in het buitenland.

Ook ga je dit jaar verder met het afstudeerprogramma, dat bestaat uit verschillende projecten waarmee je al in jaar drie bent gestart. Je werkt onder andere aan een afstudeerproject, gekoppeld aan de instelling waar je stage loopt, of aan één van de onderzoekslijnen die bij onze opleiding horen.

Bachelor of Science
Als je de opleiding Verpleegkunde met succes hebt afgerond, mag je jezelf Bachelor of Science noemen!

Als afgestudeerd verpleegkundige kun je in alle sectoren van de gezondheidszorg aan de slag. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen, de thuiszorg, consultatiebureaus of een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Ook kun je je inschrijven in het BIG-register. Met de inschrijving mag je de beschermde titel van verpleegkundige voeren.

Opleidingsvarianten

Opleidingsvarianten

De studie Verpleegkunde kun je op twee locaties volgen: in Amsterdam en in Alkmaar. Op beide locaties kun je naast de voltijdopleiding ook de duale en deeltijdvariant volgen. Heb je extra uitdaging nodig? Kies dan voor het honoursprogramma Technische Verpleegkunde! Dit extra programma (naast de voltijdopleiding of de duale opleiding) bereidt je voor op intensieve zorgsituaties, waarin elke minuut telt.

Nauwe samenwerking
Op beide locaties heb je vanaf het eerste jaar (internationale) stagemogelijkheden. We werken nauw samen met het werkveld en onderwijs, zodat jouw studieprogramma aansluit bij de praktijk en vervolgopleidingen. Voor welke locatie je ook kiest, je kunt rekenen op persoonlijke, toegankelijke sfeer van Inholland. Docenten en coaches kennen je bij naam en hun deur staat altijd voor je open.

Honoursprogramma Technische Verpleegkunde

Honoursprogramma Technische Verpleegkunde

Wil jij later werken als gespecialiseerd verpleegkundige op afdelingen met acute- en zorg intensieve patiënten in hoog complexe zorgsituaties? Ben je ambitieus en bereid extra hard te werken om nog meer uit jouw hbo-opleiding Verpleegkunde te halen?

Honoursprogramma Technische Verpleegkunde
Dan is het honoursprogramma Technische Verpleegkunde iets voor jou! Dit programma geeft talentvolle, ambitieuze studenten die extra uitdaging zoeken de mogelijkheid om zich naast de reguliere opleiding te verdiepen in de acuut intensieve zorg. Het honoursprogramma volg je naast de reguliere opleiding en zorgt voor een extra studiebelasting van ongeveer acht uur per week.

Toelatingscriteria
Om te kunnen deelnemen aan dit programma moet je als student van de bachelor Verpleegkunde voldoen aan een aantal gestelde criteria, zoals het behalen van toetsen uit de eerste helft van het eerste jaar.

Ben je in het bezit van een AIZ-propedeuse? Dan kun je in jaar twee van de bachelor instromen en ben te toelaatbaar tot het honoursprogramma.

Programma
Deelnemers aan het honoursprogramma volgen eerst het pre-honoursprogramma ter voorbereiding. Dit programma start vanaf de tweede helft van het eerste jaar en rond je af in jaar twee. Het pre-honoursprogramma bestaat voornamelijk uit theorie (verdieping van de vakken uit het reguliere onderwijs) en deels uit praktijkonderwijs.

In jaar drie en vier van de bachelor Verpleegkunde stromen studenten uit het pre-honoursprogramma door in de hoofdfase van het honoursprogramma. Naast theorie ga je ook met praktijkonderdelen aan de slag om je kennis toe te passen.

De theorie van het programma bestaat onder andere uit de volgende onderdelen:

 • Vitale functiekunde
 • Advanced Life Support (ALS)
 • ABCDE-scenario onderwijs
 • ECG-onderwijs ( ritme- en geleidingsstoornissen en 12-leads ECG)
 • Technische handelingen voorkomend op TV-afdelingen
 • Reflectie op traumatische ervaringen in de acute- en intensieve zorg

De praktijkvakken bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Advanced Life Support (ALS)
 • ABCDE-scenario onderwijs
 • Verpleegtechnische handelingen voorkomend op TV-afdelingen

Stages
Stages loop je deze jaren op specifieke afdelingen zoals dialyse, acute opname afdeling, COVID-afdelingen, cardiologie of CCU, eerste hart- en/of longhulp, Spoed Eisende hulp of Intensive Care. Deze stages zijn niet toegankelijk voor reguliere Verpleegkunde studenten. De opleiding beschikt over stageplaatsen in een aantal ziekenhuizen, zoals het:

 • VUmc
 • Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, OLVG locatie West
 • Zaans Medisch Centrum
 • Spaarne Gasthuis
 • BovenIJ ziekenhuis
 • De Noordwest Ziekenhuisgroep

Vrijstellingen vervolgopleidingen
Mocht je na afronding van het honoursprogramma direct willen doorstromen naar een vervolgopleiding, dan kun je soms ook vrijstellingen krijgen voor onderdelen. Denk hierbij aan de opleiding tot ic-, spoedeisende hulp- of cardiac care-verpleegkundige. Het honoursprogramma streeft ernaar je theoretisch op te leiden tot het niveau van Medium Care Verpleegkundige. Uit onderzoek onder onze afstudeerders blijkt dat vrijwel alle studenten direct doorstromen naar specialisaties binnen de acute- en intensieve zorg.

Diploma
De hbo-opleiding Verpleegkunde geeft jou op het diploma de titel Bachelor of Science (BSc). Als student van het honoursprogramma worden daar extra behaalde competenties aan toegevoegd. Uit onderzoek onder onze afstudeerders blijkt dat vrijwel alle studenten direct doorstromen naar specialisaties binnen de Acute- en Intensieve Zorg.

Contact
Heb je vragen over het honoursprogramma Technische Verpleegkunde? Stuur ons dan een mail: technischeverpleegkunde@inholland.nl.

Leer- en InnovatieNetwerk

Leer- en InnovatieNetwerk

We hebben nauwe banden met zorginstellingen in de regio, zoals het Westfriesgasthuis, VUmc, het Zonnehuis en het Zaans Medisch Centrum. Dankzij die samenwerking loop je vanaf het eerste jaar meerdere, betekenisvolle stages in alle takken van de zorg. Met het Zonnehuis hebben we ook een Leer- en InnovatieNetwerk (LIN) opgezet. Hierin werk je nauw samen met zorgmedewerkers, docenten en onderzoekers om de kwaliteit van ouderenzorg te verbeteren. Ook voor andere zorgsectoren richten we LIN's op. Ze sluiten aan op twee onderzoekslijnen van Verpleegkunde:

 • Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen
  Hier doen we onderzoek naar ouderen met meerdere aandoeningen. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van dementie en depressie bij één persoon voor de kwaliteit van zijn leven?
 • GGZ-verpleegkunde
  Bij deze onderzoekslijn doen we praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek om de geestelijke gezondheidszorg, de verstandelijke gehandicaptenzorg en de psychogeriatrische zorg verder te verbeteren.

Lectoren en onderzoekers zijn verbonden aan het domein Gezondheid, Sport en Welzijn en het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn. Daar doen we toonaangevend praktijkonderzoek naar de kansen, uitdagingen en grenzen van De Gezonde Samenleving, een van de drie pijlers van Inholland.

Open Dag op 6 november

Meld je aan

Alle info op een rij

Download de flyer

 

Probeer de opleiding uit

Kom proefstuderen

Haal het beste uit Verpleegkunde 

Studiebegeleiding

We vinden het belangrijk dat je je snel thuis voelt bij Inholland. Dat je weet hoe je opleiding in elkaar zit en hoe je effectief studeert. Want de overgang naar het hbo kan best pittig zijn. Daarom krijg je vanaf dag 1 een mentor/leercoach die je leert te leren. Je wordt goed gevolgd via groepsbijeenkomsten, de studentmonitor, reflectieverslagen, individuele contactmomenten en een jaargesprek. Ook bij persoonlijke problemen kun je terecht bij je mentor/leercoach.

Na je eerste jaar helpen we je verder bij je oriëntatie en is er aandacht voor jouw loopbaanontwikkeling. We helpen je een mooi compleet portfolio op te bouwen, een persoonlijk ontwikkelingsplan te schrijven, vrije keuzes in je studieloopbaan te maken en we eindigen met een loopbaanscenario en een sollicitatietraining in het vierde jaar.

 

Stage in het buitenland?

Tijdens het vierde jaar van de opleidjng Verpleegkunde (voltijd) kun je binnen het keuzeblok Global Nursing tien weken lang stage lopen in het buitenland. Jaarlijks organiseren we informatiebijeenkomsten waarin we de voorwaarden en mogelijkheden toelichten en bespreken.

Het Erasmus Exchange-programma
Binnen het Erasmus Exchange-programma zijn er mogelijkheden om mee te doen aan een internationaal uitwisselingsprogramma. Zo heeft de opleiding Verpleegkunde partners in onder andere België, Zwitserland en Italië. Wie weet ziet er voor jou iets tussen!

Ook hiervoor organiseren wij informatiebijeenkomsten. Goed om te weten: alleen tijdens deze informatiebijeenkomsten kun je je aanmelden voor deelname aan dit programma.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!