Verpleegkunde voltijd

Je kunt omgaan met mensen op hun meest kwetsbare momenten en je durft ook jezelf kwetsbaar op te stellen.

Hbo Verpleegkunde

Voor wie

Jij wil mensen helpen, voor hen de handen uit de mouwen steken. Je kijkt graag verder dan iemands ziekte of aandoening. Uit oprechte interesse onderzoek je hoe iemand het beste geholpen kan worden. Soms gaat het om genezing, soms om leven met een bepaalde aandoening of om zo gezond mogelijk te blijven en ziekte te voorkomen. Maar altijd zet je je in voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Daar werk je keihard voor, in teamverband. Je deinst niet terug voor intense, heftige situaties. Je kunt omgaan met mensen op hun meest kwetsbare momenten en durft ook jezelf kwetsbaar op te stellen. Jij wilt in de zorg het verschil maken voor mensen.

Waar je dat precies gaat doen, in het ziekenhuis, psychiatrie of de thuiszorg, voor bijvoorbeeld kinderen of ouderen? Dat ontdek je de komende vier jaar. Want Verpleegkunde bij Hogeschool Inholland is een brede opleiding, waar je discipline en doorzettingsvermogen, zelfreflectie en zelfstandigheid voor nodig hebt. Ben jij er klaar voor?

Studieprogramma Verpleegkunde 

Bij Hogeschool Inholland ontdek je al snel wat het beroep van verpleegkundige inhoudt en hoe afwisselend het werk kan zijn. Al na enkele weken trek je voor het eerst je verpleeguniform aan om dat te ervaren.

Studieopbouw

Studieopbouw in het kort

In deze opleiding leer je alles dat met verpleegkunde te maken heeft. Denk aan klinisch redeneren: je verzamelt en verwerkt informatie om zo te ontdekken welk probleem een patiënt heeft. Daarna formuleer je de interventie: met welke verpleegkundige zorg is deze persoon het best geholpen? Die interventie voer je vervolgens uit en het effect hiervan evalueer je. Je doet veel praktijkervaring op, bijvoorbeeld in de algemene, geestelijke en maatschappelijke gezondheidszorg en je kijkt zelfs nog breder dan je eigen opleiding.

Studievormen
Om het vak echt in de vingers te krijgen, loop je geregeld stage in uiteenlopende sectoren: van ouderen- en jeugdzorg tot ziekenhuizen en psychiatrie. Pak ook gerust een stage in het buitenland mee. Wat je leert, breng je in de praktijk. Eerst onder begeleiding van een werkbegeleider, later pak je ingewikkeldere zaken steeds zelfstandiger op. Je gaat evidence based en onderzoekend te werk, je leert ook ergens studie naar te doen en draait mee in het allernieuwste praktijkonderzoek. Zo voer je samen met andere studenten een project uit om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Op school voelt het leren ook levensecht, bijvoorbeeld als je klinisch leert redeneren met acteurs in de rol van patiënten. Zo krijg je in theorie en praktijk alle competenties onder de knie die jou tot een allround verpleegkundige maken.

Jouw bijdrage
Tijdens de opleiding leren wij jou om het verschil te maken voor mensen. Dit betekent dat:

 • Jij dichtbij hen staat, van mens tot mens, contact maakt om de persoon achter de aandoening te leren kennen, de lichamelijke, geestelijke en sociale omstandigheden in te zien en samen te kijken naar mogelijkheden.
 • Jij het initiatief neemt om een patiënt aan te moedigen gezond te leven en de nieuwe mogelijkheden van eHealth weet te benutten. Maar je zet ook de sociale kring rond de patiënt en andere professionals in op wat wél kan. Zo verbind jij mensen.

Twijfel je nog?
Als je geïnteresseerd bent in de gezondheidszorg, dan kun je de opleidingen Verloskunde, Mondzorgkunde en Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken ook overwegen. Deze drie opleidingen vind je ook bij Inholland.

Jaar 1 - Propedeuse

Eerste jaar

In het eerste jaar verdiep je je in de verschillende velden waarin een verpleegkundige werkzaam is. Daarnaast oriënteer je je op het beroep. Je loopt namelijk al vroeg in de opleiding stage, zodat je een goede indruk krijgt of dit beroep bij je past. Want leren door te doen, daar leer je het snelste van. Tijdens je stage ontwikkel je vaardigheden om efficiënt samen te werken met collega’s, patiënten en andere zorgprofessionals, zoals artsen, fysiotherapeuten en sociaal werkers.

Tijdens de lessen ga je op basis van ziektebeelden en denkpatronen bedenken welke verpleegkundige stappen nodig zijn om iemand goed te kunnen verplegen. Op basis van je klinische blik ga je gesprekken aan met hem of haar of voer je verpleegkundige acties uit, zoals het controleren van vitale functies.

Verder leer je voorlichting te geven door middel van evidence based practice. Zo leer je hoe je bijvoorbeeld aan familieleden kunt uitleggen hoe zij het beste om kunnen gaan met hun vader die de ziekte van Alzheimer heeft, en ook hoe je een goede voorlichting moet opzetten. Binnen die voorlichting leer je gebruik te maken van eHealth-toepassingen in de zorg.

Kortom, in het eerste jaar ga je in vogelvlucht door alle facetten van het verpleegkundig beroep. Dit heb je nodig om je eigen visie te ontwikkelen. In de latere jaren ga je je meer verdiepen.

Jaar 2 - Verdiepen

Tweede jaar

Tijdens het tweede jaar verdiep je jouw kennis en vaardigheden met de volgende thema’s:

 • kind en kraamzorg
 • geestelijke gezondheidszorg
 • zorg voor mensen met een verstandelijk beperking

Daarnaast loop je een stage van twintig weken. Tijdens deze periode leer je de setting en de patiëntencategorie goed kennen, en ontwikkel je je (verder) op persoonlijk en professioneel vlak.

Tijdens de stage geef je veel zorg en voer je handelingen uit die al behoorlijk complex zijn. Ook geef je voorlichting. De mensen die zorg nodig hebben, kunnen thuis wonen, opgenomen zijn in een algemeen ziekenhuis, een psychiatrisch ziekenhuis of een andere omgeving.

Jaar 3 - Stage

Derde jaar

Ook in het derde jaar loop je twintig weken stage. Je leert steeds beter zelfstandig te werken. Je krijgt hierbij ondersteuning door de werkbegeleider of praktijkopleider van de stage-instelling. Hij of zij neemt je serieus als een aankomende professional. Vanuit de opleiding begeleidt een stagedocent jou.

Verder werk je twintig weken op school met een groep medestudenten aan een praktijkopdracht. Je geeft dan een verpleegkundig advies aan een instelling op basis van onderzoek. Ter ondersteuning gaan we tijdens bijeenkomsten in op de organisatie, financiering van zorg en het multidisciplinair samenwerken.

Ook start je met het afstudeerprogramma, schrijf je een preventieprogramma voor een doelgroep aan wie je in je eentje ook een voorlichting geeft en voer je coachende en begeleidende activiteiten uit voor (mede)studenten. Bij de opdrachten staat het werken als wijkverpleegkundige centraal.

Jaar 4 - Afstuderen

Vierde jaar

Tijdens het laatste jaar verdiep je je meer in het werkveld. Zo volg je keuzeonderwijs, waarmee je je eigen kleur kunt geven aan de opleiding. Zo kun je bijvoorbeeld het keuzevak Global Nursing volgen, waarbij je stageloopt in het buitenland. Dit kan binnen de EU, maar bijvoorbeeld ook in Zuid-Afrika, Kenia, Suriname en Aruba.

Ook ga je dit jaar verder aan de slag met het afstudeerprogramma, dat bestaat uit verschillende projecten. Je schrijft bijvoorbeeld een adviesrapport om de organisatie van de zorg waar jij stageloopt te verbeteren.

Bachelor of Science
Heb je je opleiding Verpleegkunde met succes afgerond? Gefeliciteerd, je mag jezelf Bachelor of Science noemen!

Als afgestudeerd hbo-verpleegkundige kun je in alle sectoren van de gezondheidszorg aan de slag. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen, de thuiszorg, consultatiebureaus of een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Je schrijft je nu ook in in het BIG-register. Met de inschrijving mag je het werk van hbo-verpleegkundige uitvoeren en de beschermde titel van verpleegkundige voeren.

Opleidingsvarianten

Opleidingsvarianten per locatie

De opleiding Verpleegkunde kun je op twee locaties volgen: in Amsterdam en in Alkmaar. Op beide locaties kun je naast de voltijdopleiding ook de duale en deeltijdvariant volgen. Ben je op zoek naar extra uitdaging? Kies dan voor het honoursprogramma Technische Verpleegkunde! In dit honoursprogramma (naast de voltijdopleiding of de duale opleiding) leer jij wat je moet doen in intensieve zorgsituaties, waarin elke minuut telt.

Amsterdam
In Amsterdam kun je de opleiding Verpleegkunde voltijd, deeltijd en duaal volgen. Ook kun je in de hoofdstad het honoursprogramma Technische Verpleegkunde volgen. In Amsterdam wordt al het onderwijs (van hbo- tot masterniveau) gegeven in één gebouw aan De Boelelaan, op steenworp afstand van Amsterdam UMC, locatie VUmc: goed bereikbaar met tram, trein, metro en bus.

Alkmaar
In Alkmaar kun je de voltijdse, de duale en de deeltijdvariant volgen. Op deze locatie kun je gratis parkeren. We bieden hier ook het honoursprogramma Technische Verpleegkunde, waarvan de fysieke lessen in Amsterdam zijn.

Nauwe samenwerking
Op beide locaties heb je vanaf het eerste jaar stagemogelijkheden. We werken nauw samen met het werkveld en onderwijs, zodat jouw studieprogramma aansluit bij de praktijk en vervolgopleidingen. Voor welke locatie je ook kiest, je kunt rekenen op de persoonlijke, toegankelijke sfeer van Inholland. Docenten en coaches kennen je bij naam en hun deur staat altijd voor je open. Vanaf dag één behoor je tot ons team, als een collega: iemand die het vak nog moet leren, maar ook als een uniek mens van wie wíj kunnen leren. Jij neemt en geeft. De sfeer is persoonlijk, dankzij het accent op kleine werkgroepen.

Honoursprogramma Technische Verpleegkunde

Honoursprogramma Technische Verpleegkunde

Wil je later werken in de acute of intensieve zorg, zoals op afdelingen als de spoedeisende hulp of de intensive care? Ben je bereid om daar extra hard voor te werken? Kies dan voor ons honoursprogramma Technische Verpleegkunde. Dit volg je naast je reguliere programma vanaf de tweede helft van je eerste studiejaar. Je betaalt hiervoor alleen extra kosten voor leermiddelen. Wanneer je het programma weet af te ronden, kun je direct doorstromen naar afdelingen met acute- en intensieve zorg.

Toelatingscriteria
Om te kunnen deelnemen aan dit programma moet je als student van de bachelor Verpleegkunde voldoen aan een aantal gestelde criteria, zoals het in één keer behalen van bepaalde toetsen uit de eerste helft van het eerste jaar.

Programma
Neem je deel aan het honoursprogramma? Dan begin je in de tweede helft van je eerste studiejaar met het pre-honoursprogramma. Dit is een voorbereidend programma dat je in jaar twee afrondt. Het pre-honoursprogramma bestaat voornamelijk uit theorie (verdieping van de vakken uit het reguliere onderwijs) en deels uit praktijkonderwijs.

In jaar drie en vier van je opleiding Verpleegkunde stroom je door in de hoofdfase van het honoursprogramma. Naast theorie ga je ook met praktijkonderdelen aan de slag om je kennis toe te passen.

Met de theorie en praktijk van het programma leer je opvang en zorg te bieden aan acuut zieke patiënten. Denk aan patiënten die een levensbedreigend probleem hebben in de ademhaling of bloedcirculatie. Je zult uiteindelijk in staat zijn een instabiele patiënt op te vangen en een reanimatie te leiden.

De theorie van het programma bestaat onder andere uit de volgende onderdelen:

 • Vitale functiekunde
 • Advanced Life Support (ALS)
 • ABCDE-scenario-onderwijs
 • ECG-onderwijs (ritme- en geleidingsstoornissen en 12-leads ECG)
 • Technische handelingen voorkomend op afdelingen van technische verpleegkunde
 • Reflectie op traumatische ervaringen in de acute- en intensieve zorg

De praktijkvakken bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Advanced Life Support (ALS)
 • ABCDE-scenario-onderwijs
 • Verpleegtechnische handelingen die voorkomen op afdelingen van technische verpleegkunde

Stages
In jaar drie en vier loop je stages op specifieke afdelingen, zoals dialyse, acute-opnameafdeling, COVID-afdelingen, cardiologie of CCU, eerste hart- of longhulp, spoedeisende hulp of intensive care. Deze stages zijn niet toegankelijk voor reguliere Verpleegkunde-studenten. We bieden stageplaatsen in ziekenhuizen, zoals:

 • VUmc
 • OLVG, locatie West
 • Zaans Medisch Centrum
 • Spaarne Gasthuis
 • BovenIJ ziekenhuis
 • De Noordwest Ziekenhuisgroep

Vrijstellingen vervolgopleidingen
Mocht je na afronding van het honoursprogramma direct willen doorstromen naar een vervolgopleiding, dan kun je vrijstellingen krijgen voor onderdelen. Denk hierbij aan de opleiding tot intensive care-, spoedeisende hulp- of cardiac care-verpleegkundige. Het honoursprogramma leidt je theoretisch op tot het niveau van Medium Care Verpleegkundige. Uit onderzoek onder onze afstudeerders blijkt dat vrijwel alle studenten direct doorstromen naar specialisaties binnen de acute- en intensieve zorg.

Diploma
De hbo-opleiding Verpleegkunde geeft jou op het diploma de titel Bachelor of Science (BSc). Als student van het honoursprogramma worden daar extra behaalde competenties aan toegevoegd. Hier ontvang je een certificaat voor.

Contact
Heb je vragen over het honoursprogramma Technische Verpleegkunde? Stuur ons dan een mail: technischeverpleegkunde@inholland.nl.

Leer- en InnovatieNetwerk

Leer- en InnovatieNetwerk

In het derde jaar doe je als student Verpleegkunde mogelijk een project in een Leer- en InnovatieNetwerk (LIN). Het is een plek waar je samen met andere studenten en professionals uit de zorg leert, werkt, onderzoekt en innoveert. Je pakt een concreet vraagstuk op met als doel om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Dit doe je binnen zorginstellingen in de regio. Ook voor andere zorgsectoren richten we LIN’s op. Ze sluiten aan op twee onderzoekslijnen van Verpleegkunde:

 • Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen
  Hier doen we onderzoek naar ouderen met meerdere aandoeningen. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van dementie en depressie voor de kwaliteit van zijn leven bij iemand?
 • GGZ-verpleegkunde
  Bij deze onderzoekslijn doen we praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek om de geestelijke gezondheidszorg, de verstandelijke gehandicaptenzorg en de psychogeriatrische zorg verder te verbeteren.

We werken ook aan een LIN binnen Technische Verpleegkunde.

Wil je meer weten over ons onderzoek? Ga naar het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn.

Extra Open Avond 7 juni

Meld je aan!

Alle info op een rij

Download de flyer

Probeer de opleiding uit

Kom proefstuderen

Haal het beste uit Verpleegkunde 

Studiebegeleiding

Als verpleegkundige kun je tegen een stootje. Je bent weerbaar en dat is iets waarin je jezelf gaat ontwikkelen. Dat lukt het beste in een veilige, vertrouwde leeromgeving. Een plek waar we op elkaar letten, je vanaf onze eerste kennismaking gezien wordt en waar we oprecht geïnteresseerd zijn in jou. Wij stellen ons open naar jou, zoals jij je leert open stellen naar de patiënt, om in alle eerlijkheid van elkaar te leren. We heten jou welkom in onze collegiale leergemeenschap vol diversiteit.

We vinden het belangrijk dat je je snel thuis voelt bij Inholland. Dat je weet hoe je opleiding in elkaar zit en hoe je effectief studeert. Want de overgang naar het hbo kan best pittig zijn. Daarom krijg je vanaf dag één een mentor/leercoach die je leert te leren. Ook bij persoonlijke problemen kun je terecht bij je mentor/leercoach.

Na je eerste jaar helpen we je verder bij je oriëntatie en is er aandacht voor jouw loopbaanontwikkeling. We helpen je een mooi compleet portfolio op te bouwen, een persoonlijk ontwikkelingsplan te schrijven, vrije keuzes in je studieloopbaan te maken en we eindigen met een loopbaanscenario en een sollicitatietraining in het vierde jaar.

 

Stage in het buitenland?

Tijdens het vierde jaar van de opleiding Verpleegkunde kun je binnen het keuzeblok Global Nursing tien weken lang stagelopen in het buitenland. Jaarlijks organiseren we informatiebijeenkomsten waarin we de voorwaarden en mogelijkheden toelichten en bespreken.

Het Erasmus Exchange-programma

Binnen het Erasmus Exchange-programma zijn er mogelijkheden om mee te doen aan een internationaal uitwisselingsprogramma. Zo heeft de opleiding Verpleegkunde partners in onder andere België, Zwitserland en Italië. Wie weet zit er iets voor jou tussen!

Ook hiervoor organiseren wij informatiebijeenkomsten. Goed om te weten: alleen tijdens deze informatiebijeenkomsten kun je je aanmelden voor deelname aan dit programma.

Nieuws vanuit de opleiding Verpleegkunde

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!