06
november
2023
|
09:40
Europe/Amsterdam

Week of the International Student: 13-19 november

Week of the international student 2023

De jaarlijkse Week of the International Student (WotIS) komt er weer aan! Van 13 tot en met 17 november worden er bij Hogeschool Inholland allerlei activiteiten georganiseerd om alle studenten met internationale ambities in het zonnetje te zetten.

Click here for the English version.

De WotIS vindt altijd plaats in de week van 17 november: International Students’ Day. De week is oorspronkelijk door Nuffic in het leven geroepen om aandacht te vragen voor internationale studenten die in Nederland studeren; tegenwoordig is de week ook gericht op Nederlandse studenten die ervaring in het buitenland op willen doen.

Waarom is internationale ervaring belangrijk?
Binnen Inholland willen we graag dat onze studenten op verschillende manieren internationale ervaring opdoen. Dat kan bijvoorbeeld door een studie of stage in het buitenland of door deelname aan internationale projecten, waarin ze samen met buitenlandse studenten werken aan vraagstukken die een internationale aanpak vragen. Op die manier zullen onze studenten in hun toekomstige carrière in staat zijn om bruggen te bouwen over grenzen van landen en culturen heen en daarmee bij kunnen dragen aan een duurzame leefomgeving en veerkrachtige samenleving. 

What’s in it for students?
Een internationale ervaring voor studenten betekent: je horizon verbreden, grenzen verleggen, persoonlijke groei, een internationaal netwerk opbouwen, interculturele competenties en Engelse taalvaardigheid versterken en bovenal: een onvergetelijk avontuur!

Welzijn internationale studenten
Het welzijn van studenten staat sinds corona onder druk, waarbij dit extra geldt voor internationale studenten. Een van de knelpunten is de te beperkte sociale binding. Daarom is het belangrijk om tijdens de WotIS ook aandacht te schenken aan sociale activiteiten voor internationale studenten.

Activiteiten bij Inholland
Tijdens de WotIS organiseren het International Office, Erasmus Student Network en de Studentsucces Centra diverse activiteiten voor onze internationale studenten én voor Inholland studenten met internationale ambities. Zo wordt bijvoorbeeld in Haarlem een Food & Language Cafe en een Cultural Movie Night georganiseerd en worden internationale studenten in Diemen meegenomen naar een ESN party. Voor studenten van alle locaties worden online inspiratiesessies over studeren en (afstudeer)stage in het buitenland gehouden, en informatiesessies over internationale mogelijkheden in het algemeen en over een Master in het buitenland. 

Verder zal tijdens de WotIS het Inholland Instagram-account worden overgenomen door Inholland studenten die nu in het buitenland studeren of stage lopen: elke dag een inkijkje in het leven van een Inholland student, op verschillende  bestemming in het buitenland! 

Een overzicht van alle activiteiten en informatie over hoe je je aan kunt melden vind je hier; de activiteiten staan ook in de evenementenkalender van Iris. Let op: het activiteitenoverzicht kan tot aan de WotIS nog worden aangepast.

Vragen
Vragen over de WotIS? Contact dan het International Office via intoffice@inholland.nl.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.