13
februari
2023
|
14:10
Europe/Amsterdam

Wie kies jij? De tussentijdse verkiezingen voor de deelraden zijn begonnen!

stemmen-potlood

Voor de personeelsgeleding van AVAG én de studentgeledingen van Agri, Food & Life Sciences (AFL) en Gezondheid, Sport & Welzijn (GSW) zijn vandaag de verkiezingen van start gegaan. Ga naar de verkiezingspagina om te stemmen.

Vrijdag 17 februari aanstaande om 17.00 uur eindigen de verkiezingen. Tot die tijd mogen alle medewerkers van AVAG één stem uitbrengen op de kandidaat van hun voorkeur voor de personeelsgeleding van de deelraad. Externe medewerkers mogen helaas niet stemmen.

Studenten van de domeinen AFL en GSW mogen één stem uitbrengen op een medestudent voor de studentgeleding van de deelraad. Voor de overige geledingen van de deelraden vinden geen verkiezingen plaats.

Deelraad? Wat is dat?
In de deelraad praten medewerkers samen met studenten mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor werk en studie binnen het domein en de vestiging. Op deze wijze worden jouw belangen behartigd. Medezeggenschap geeft de kandidaat de kans om als verbinding te fungeren tussen de directeur en de organisatie. De deelraad overlegt regelmatig met de directeur over onderwijs, organisatie en financiën.

De zittingstermijn loopt af op 1 maart 2025

De uitslag wordt op maandag 20 februari 2023 door de verkiezingscommissie vastgesteld en daarna zo spoedig mogelijk via IRIS bekendgemaakt.

Nu stemmen? Ga naar de verkiezingspagina om te stemmen.