Bedrijfskunde post-hbo

Programma post-hbo Bedrijfskunde

De avondopleiding Bedrijfskunde bereidt je voor op een succesvolle weg als manager, leidinggevende of ondernemer. Blijf niet achter, maar leer:

 • vanuit verschillende invalshoeken naar je eigen organisatie kijken
 • bedrijfskundige kennis inzetten op strategisch niveau
 • de vaardigheden om van een organisatie een succes te maken

Je volgt vijf modules: Strategisch Management & Verandermanagement, Marketing Management, Human Resource Management, Financial Management en een tweedaagse module Persoonlijk Leiderschap. Theorie wordt direct gekoppeld aan de praktijk en er is veel tijd gepland voor skills zoals communicatie, creativiteit en visie. Deze skills zijn erg belangrijk om waarde toe te voegen aan een bedrijf of organisatie. De opleiding duurt in totaal negen maanden, waarbij je wekelijks één avondcollege volgt. De opleiding is klaar als je alle modules hebt gehaald en de eindopdracht – een strategisch business plan – succesvol hebt afgerond.

Opbouw van de opleiding Bedrijfskunde

Module 1: Strategisch Management & verandermanagement

Module 1: Strategisch Management & verandermanagement (9 bijeenkomsten)

Wat zijn de huidige missie, visie en strategie van je organisatie? En hoe kan dit anders of beter? Deze vragen vormen de basis van de opleiding bedrijfskunde,  waardecreatie voor de organisatie. Je gaat aan de slag met onderwerpen als:

 • het proces van strategievorming in de organisatie
 • brand positioning en het business model
 • disruptieve strategieën, nieuwe business modellen
 • veranderstrategieën en interventies
 • leiderschap, cultuur en structuur
 • effectieve executie van organisatiestrategie
 • evaluatie en continueren, kwaliteit en KPI’ s in een dynamisch proces

Deze praktische module volg je in 9 bijeenkomsten. Je sluit af met een theoretische toets en het eerste onderdeel van je praktijkopdracht: de strategische analyse van je eigen organisatie. Het ‘Canvas’ uit het boek ‘Business Model Generation’ vormt de rode draad binnen de module.

Module 2: Marketing Management

Module 2: Marketing Management (8 bijeenkomsten)

Onderscheidend zijn. Dat is waar marketing om draait. In deze module onderzoek je de waardepropositie van jouw organisatie en het formuleren van de marketingstrategie. Met de volgende onderwerpen die aan bod komen, geef je antwoord op een prangende vraag: voeg je écht waarde toe voor jouw klanten?

 • customer journey en klantervaring, behoeftes en gedrag, en hoe bepaal je de huidige marktpositie
 • marketingstrategieën, doelgroep en waardepropositie, hoe ga je de gewenste positionering realiseren
 • waardepropositie: doelgroep, channel, customer relationship(s), hoe resources in de markt effectief in te zetten
 • disruptieve marktbewerking: online versus offline marketing
 • van strategische analyse naar effectieve (online) marketingstrategie; het formuleren en vormgeven van de marketingstrategie, strategie op 1 A4: OGSM
 • implementatie van de marketingstrategie; verandering in de marktbewerking en impact op de klant, marketingorganisatie en andere afdelingen van de organisatie
 • marketingrendement; ROI en business balance scorecard/marketing KPI’s

 Deze praktische module volg je in 8 bijeenkomsten. Je sluit af met een theoretische toets en een compacte presentatie van het strategisch marketingplan voor jouw organisatie, deel twee van de praktijkopdracht in de opleiding.

Module 3: Human Resource Management

Module 3: Human Resource Management (6 bijeenkomsten)

Mensen zijn het goud van een organisatie. Hoe zorg je dat personeel en organisatie elkaar versterken? Hoe vertaal je ontwikkelingen en trends naar de werkvloer? Zijn de medewerkers in staat veranderingen het hoofd te bieden? Met de onderwerpen uit deze module ben je in staat om het strategische beleid van een organisatie effectief te beïnvloeden: 

 • oriëntatie op strategisch HRM. De organisatie verandert, want de wereld en de markt verandert; hoe kijken we naar de medewerker, zijn of haar gedrag en de zogenaamde employee experience
 • duurzaam concurrentievoordeel door HR. Hoe komen we tot strategische HR planning die de gewenste veranderingen faciliteert - of zo nodig forceert - zodat de gewenste business strategie wordt gerealiseerd met behoud van medewerker tevredenheid en productiviteit
 • vertaling van de waardepropositie naar HR: talent, competentie, performance, diversiteit en gezondheid; introductie van de EVP, Employee Value Proposition
 • van strategische analyse naar effectieve HR strategie
  - het formuleren en vormgeven van het HR beleid en de implementatie ervan
  - het managen van de verandering in de organisatie, inclusief meten en rapporteren van de voortgang (ROI en business balance scorecard/HR KPI’s)

De praktische module Human Resource Management bestaat uit 6 bijeenkomsten. Je sluit af met een theoretische toets. De praktijkopdracht is een toegepast HR-beleidsplan van je organisatie. Met de strategische analyse en de marketingstrategie vormt dit het derde onderdeel van het strategisch businessplan.

Module 4: Financial Management

Module 4: Financial Management (7 bijeenkomsten)

Om een organisatie succesvol te sturen is financiële kennis onontbeerlijk. In deze module leer je financiële informatie lezen én begrijpen. Dat komt de bedrijfsvoering en jouw functioneren als manager ten goede. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder andere:

 • het ondernemingsmodel. Hoe kijken we naar financiën en strategie, in het bijzonder de verantwoording van de financiële kant van de strategie
 • financial Accounting
 • management accounting
 • management control: investeringsbeslissingen
 • cashflowmanagement/financiering
 • van investeringsbeslissingen naar operationele of exploitatiebeslissingen en kostencalculaties
 • toepassing van het financieel beleid het managen van de business case, beheersing van en sturing op budgetten, business balance scorecard/financiële KPI’s

 

Je leert de financiële situatie van je organisatie kennen en kunt na afloop ook verbeteradviezen uitbrengen. Deze module bestaat uit 7 bijeenkomsten en wordt afgesloten met het laatste onderdeel van de praktijkopdracht, het opstellen van een financiële business case, en een theoretische toets.

Module 5: Persoonlijk leiderschap

Module 5: Persoonlijk leiderschap (2 dagen)

In twee bijeenkomsten van een volledige dag staat je ontwikkelingspotentieel centraal. Door kennis te maken met je persoonlijke drijfveren en motieven en de impact die je hebt op anderen dan wel kunt creëren voor jezelf, ontstaat ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en leiderschap.  

In deze module wordt gebruik gemaakt van het Insights Discovery kleurenmodel.

De eerste dag vindt plaats aan het begin van de opleiding, de tweede dag halverwege. Gedurende de opleiding zijn er reflectiemomenten door zelf-assessments, beoordeling door docenten en de andere deelnemers. Ook specifieke opdrachten zoals de aanpak van cases in groepen en interviews en gesprekken met leidinggevenden, collega’s en klanten van je organisatie, inclusief de reflectie daarop, behoren tot dit onderdeel. Deelnemers worden hierop beoordeeld gedurende de opleiding en bij de eindopdracht in de vorm van een reflectieverslag.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Floortje Dopmeijer

Persoonlijk advies nodig? Ik help je graag verder!

Floortje Dopmeijer
opleidingsadviseur

Stel je vraag aan Floortje
T: 06 2111 5369 | 088 466 30 30
E: floortje.dopmeijer@inholland.nl

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven