Opleiding Energietransitie

Wat is energietransitie?

Energietransitie is de overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen en is van cruciaal belang om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen te verminderen en daarmee de effecten van klimaatverandering zo veel mogelijk te reduceren. Ook zijn fossiele brandstoffen eindig en zullen ze op den duur onbetaalbaar worden. De energietransitie speelt wereldwijd en heeft impact op vele sectoren. Het is dan ook een technische, economische, sociale, politieke en ecologische kwestie en vereist samenwerking tussen overheden, bedrijven en individuen.

Hernieuwbare energiebronnen

In tegenstelling tot fossiele brandstoffen, zijn hernieuwbare energiebronnen toekomstbestendig. Voorbeelden van hernieuwbare energiebronnen zijn wind, zon en water: 

Windenergie

Windenergie wordt gegenereerd met behulp van windturbines, die zowel op land als op zee kunnen worden geplaatst. De bladen van een windturbine zijn verbonden met een rotor, die op zijn beurt is verbonden met een generator. De kinetische energie van de wind laat de rotor draaien (omzetting naar mechanische energie) en de generator zet dit om in elektriciteit. Je kunt dit systeem vergelijken met de dynamo van een fiets. 

Zonne-energie

Zonne-energie kan worden gegenereerd met behulp van fotovoltaïsche cellen (solar PV), die het hoofdbestanddeel van een zonnepaneel vormen. De fotovoltaïsche cellen zetten zonlicht om in elektriciteit. 

Waterenergie

Waterenergie wordt gewonnen met behulp van een hydro-elektrische generator. Het werkt vergelijkbaar met een windturbine, maar in dit geval gaat de rotor draaien door vallend of snelstromend water in plaats van wind. Waterkracht kan ook worden gebruikt om energie op te slaan door water omhoog te pompen wanneer er een energieoverschot is (gepompte hydro-opslag). Dit water kan langs een generator worden geleid wanneer de energie weer nodig is.

Werken in de energietransitie

Wil jij werken in de energietransitie en meebouwen aan een duurzame en veerkrachtige toekomst? Dat kan! Met onderstaande post-hbo opleidingen over de energietransitie verdiep je jezelf in dit snelgroeiende en toekomstbestendige vakgebied.

Veelgestelde vragen over energietransitie

Wat is energietransitie?

Energie in de vorm van elektriciteit en warmte worden op dit moment grotendeels geproduceerd met fossiele brandstoffen, zoals aardolie, gas en steenkool. De energietransitie is de overgang naar hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en brandstoffen zoals groene waterstof.

Wat is windenergie?

Windenergie wordt gegenereerd met behulp van windturbines, die zowel op land als op zee kunnen worden geplaatst. De bladen van een windturbine zijn verbonden met een rotor, die op zijn beurt is verbonden met een generator. De kinetische energie van de wind laat de rotor draaien (omzetting naar mechanische energie) en de generator zet dit om in elektriciteit. Je kunt dit systeem vergelijken met de dynamo van een fiets. 

Wat is waterenergie?

Waterenergie wordt gewonnen met behulp van een hydro-elektrische generator. Het werkt vergelijkbaar met een windturbine, maar in dit geval gaat de rotor draaien door vallend of snelstromend water in plaats van wind. Waterkracht kan ook worden gebruikt om energie op te slaan door water omhoog te pompen wanneer er een energieoverschot is (gepompte hydro-opslag). Dit water kan langs een generator worden geleid wanneer de energie weer nodig is.

Wat is zonne-energie?

Zonne-energie kan worden gegenereerd met behulp van fotovoltaïsche cellen (solar PV), die het hoofdbestanddeel van een zonnepaneel vormen. De fotovoltaïsche cellen zetten zonlicht om in elektriciteit. 

Welke opleidingen op het gebied van energietransitie zijn er?

Binnen de energietransitie kun je bij Inholland Academy kiezen voor de volgende post-hbo opleidingsmogelijkheden:

  • Energietransitie: ben jij op zoek naar een opleiding waar je de energietransitie echt doorgrondt? Dan is dit de juiste keuze! Dé meest complete post-hbo opleiding binnen dit vakgebied.
  • Energietransitie Noord-Holland Noord: vanuit de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland zijn 12 scholingsvouchers beschikbaar gesteld ter waarde van € 6.030 voor de post-hbo opleiding Energietransitie Noord-Holland Noord. Hiermee kun je deze opleiding van Inholland Academy bijna kosteloos volgen. Om in aanmerking te komen voor de scholingsvoucher moet je aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals dat je woonachtig en/of werkzaam bent in Noord-Holland Noord.
  • Energietransitie Essentials: in deze losse module van 2 maanden krijg je een high-over beeld van het vakgebied. Je kunt dit zien als een beknopte samenvatting van de opleiding Energietransitie. 
  • Projectleider energietransitie: je leert de essentials van de energietransitie, aangevuld met projectleiderschap kennis en vaardigheden, waardoor jij direct als projectleider aan de slag kunt.

 

Wat leer je tijdens de post-hbo opleiding Energietransitie?

Tijdens de post-hbo opleiding Energietransitie leer je om vanuit verschillende invalshoeken naar de energietransitie te kijken, namelijk vanuit technisch, politiek, economisch en ecologisch perspectief. Uiteindelijk komen al deze perspectieven samen in de laatste module van de opleiding die zich focust op toekomstgericht systeemdenken. Omdat banen veranderen en er meer mensen nodig zijn om te werken aan de energietransitie, is het belangrijk dat (werkende) professional worden om- en bijgeschoold op dit thema.

Hoe ziet de post-hbo opleiding Energietransitie eruit?

De post-hbo opleiding Energietransitie bestaat uit vijf verschillende modules, elk met 5 tot 8 lessen van elk 3 uur. Gedurende een periode van ongeveer tien maanden vinden in totaal dertig bijeenkomsten plaats, met onderbrekingen tijdens vakanties. De opleiding is zo opgebouwd, dat werkende professionals de opleiding naast hun baan kunnen volgen. Denk hierbij aan lessen in de avonduren, zowel online als fysiek en daarnaast zelfstudie. De opleiding is ook geschikt voor werkzoekenden.

Waar kun je terecht met het post-hbo diploma Energietransitie?

Doordat professionals in dit toekomstgerichte- en snelgroeiende vakgebied schaars zijn, ben jij na het volgen van de post-hbo opleiding Energietransitie direct interessant voor overheden en het bedrijfsleven. We hebben verschillende deelnemers die hun specialisatie bij hun huidige werkgever willen of kunnen uitvoeren. Denk aan iemand die in de communicatie werkt en die meer wil gaan schrijven over duurzaamheid en energietransitie. Ook zou je kunnen werken bij een grote bank en je binnen je werk richten op duurzame investeringen. Maar we hebben nu ook een deelnemer die werkt bij een sloopbedrijf. Na het behalen van zijn diploma Energietransitie wil hij aan de slag als projectleider. Hij richt zich weer op het gebruik van duurzame materialen. Kortom, met het post-hbo diploma Energietransitie ben je straks breed inzetbaar.

Waarom wordt de opleiding Energietransitie Noord-Holland Noord (NHN) gratis aangeboden?

De post-hbo opleiding Energietransitie NHN kan nu vrijwel kosteloos worden gevolgd door 12 personen die wonen of werken in regio Noord-Holland Noord. Vanuit de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland zijn namelijk scholingsvouchers beschikbaar gesteld ter waarde van € 6.030.

We hebben gemerkt dat er veel interesse is in de opleiding Energietransitie, maar dat de kosten soms een drempel zijn, vooral als de werkgever niet meebetaalt. Ook regio NHN heeft behoefte aan specialisten op het gebied van de energietransitie en daarom wordt de speciaal aangepaste opleiding Energietransitie NHN aangeboden in Schagen.

Is er verschil tussen de post-hbo opleidingen Energietransitie en Energietransitie NHN?

De post-hbo opleidingen Energietransitie en Energietransitie Noord-Holland Noord (NHN) zijn qua inhoud, structuur en leeropbrengsten hetzelfde. Naast dat de opleiding Energietransitie NHN grotendeels kosteloos gevolgd kan worden met behulp van een scholingsvoucher, zit er echter ook een verschil in de casuïstiek die behandeld wordt. Bij de opleiding Energietransitie NHN worden namelijk specifieke casussen uit de regio Noord-Holland Noord gebruikt.