Opleiding Projectleider energietransitie

Programma opleiding Projectleider energietransitie

De post-hbo opleiding Projectleider energietransitie van Inholland Academy bereidt jou voor om als projectleider te starten binnen de energietransitie. In een periode van 1 jaar ga je in wekelijkse bijeenkomsten praktisch aan de slag met de volgende modules:

Module 1: Projectmanagement kick-start (9 lessen)

Beheers dé essentials om projecten effectief in gang te zetten.

 • Initiatiefase (doel en beoogd resultaat)
 • Definitiefase (wat gaan we exact doen?)
 • Ontwerpfase (hoe gaan we dit doen?)

Module 2: Effectief projectbeheer (8 lessen)

Bekwaam je in praktische skills om projecten succesvol te managen.

 • Voorbereidingsfase (klaar-voor-de-start)
 • Realisatiefase (doen en uitvoeren)
 • Nazorgfase (evalueren, rapporteren en overdragen)

Module 3: Persoonlijk projectleiderschap (6 lessen)

Verbeter de teameffectiviteit en communicatie door inzet van jouw persoonlijke kwaliteiten.

Module 4: Toekomstgericht systeemdenken (7 lessen)

Ontdek zelf waarom een duurzame, inclusieve en holistische aanpak binnen complexe projecten onmisbaar is voor succes.

Module 5: Energietransitie Essentials (7 lessen)

Beheers de specifieke kennis en vaardigheden waarmee jij een gedegen start kunt maken binnen de energietransitie.

In deze opleiding kun je met eigen casuïstiek aan de slag. Het maakt hierbij niet uit of je in dienst bent, werkt als zzp'er en of het projecten zijn met of zonder winstoogmerk. Je leert namelijk om projectmanagementmethodes, -principes en –tools integraal en weloverwogen in te zetten, gebaseerd op type vraagstuk, organisatie en maatschappelijke context.

Tip: Energietransitie deep dive

Deze opleiding is een combinatie tussen projectleiderschap, aangevuld met de essentials van de energietransitie. Ben jij op zoek naar een opleiding waar je de energietransitie echt doorgrondt? Bekijk dan de opleiding Energietransitie: dé meest complete post-hbo opleiding binnen dit vakgebied.

Incompany- en/of maatwerktraject Projectleider energietransitie

De opleiding Projectleider energietransitie leent zich ook uitstekend als basis voor een incompany- en/of maatwerktraject. Neem voor meer informatie contact op met opleidingsadviseur Cinta Peerdeman via T: 06 1527 9308 of E: cinta.peerdeman@inholland.nl.

Opbouw van de opleiding Projectleider energietransitie

Module 1. Projectmanagement kick-start

Module 1. Projectmanagement kick-start

Een strakke voorbereiding maakt hét verschil! Tijdens deze module focus je op de essentiële startfase van projectmanagement: de ‘denk-fase’. Van initiatie, naar definitie tot ontwerp.

Je gaat aan de slag met onderwerpen als:

 • de meest voorkomende projectmanagementmethoden
 • keuze van voorkeursmethoden, -principes en -tools, afgestemd op type vraagstuk en organisatie
 • heldere definitie van de vraag
 • beoogd projectresultaat
 • inzicht in stakeholders en hun verwachtingen
 • projectgrenzen, randvoorwaarden en kaders
 • risico-analyse
 • uitwerking van ontwerpkeuzes
 • intern commitment en akkoord

Theorie en praktijk zijn goed op elkaar afgestemd. Deze module volg je in 9 lessen à 3 uur, waarvan 3 werkcolleges. Je sluit af met deel 1 van het Projectmanagementplan, de project start-up, inclusief uitgewerkt projectvoorstel, eisen- en wensenlijst en ontwerpkeuze.

Module 2. Effectief projectbeheer

Module 2. Effectief projectbeheer

Tijdens deze module leer je hoe je een project succesvol managet. Het gaat over de fasen na de voorbereiding waarin je het project dus daadwerkelijk gaat uitvoeren. Van voorbereiding, naar realisatie tot nazorg.

Je gaat aan de slag met onderwerpen als:

 • effectief plannen, middelen beheren en taken structureren
 • intern team ‘aanzetten’
 • communicatie met stakeholders
 • monitoren van risicomanagement
 • tussentijds bijsturen van projecten
 • presenteren van projectresultaten
 • projectevaluatie: lessons learned
 • interne overdracht

Deze praktische module volg je in 8 lessen à 3 uur, waarvan 4 werkcolleges. Je sluit af met deel 2 van het Projectmanagementplan (PMP), inclusief projectplanning, communicatiematrix, rapportage en evaluatie.

Module 3. Persoonlijk projectleiderschap

Module 3. Persoonlijk projectleiderschap

Je wordt uitgedaagd om jouw persoonlijke leiderschapscapaciteiten en -stijlen verder te onderzoeken en te ontwikkelen. In deze module maken we gebruik van het Insights Discovery-kleurenmodel. Door kennis te maken met je persoonlijke voorkeuren en motieven en de impact die je hebt op anderen, dan wel kunt creëren voor jezelf, ontstaat ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en leiderschap.

Je gaat aan de slag met onderwerpen als:

 • inzicht in je eigen sterke punten en ontwikkelpunten
 • voorkeursstijlen voor leiderschap
 • verrijken van je persoonlijke leiderschapsstijl
 • teamdynamiek
 • motivatie en teambuilding
 • omgaan met weerstand
 • grenzen bewaken en delegeren
 • effectieve communicatievaardigheden

De 6 lessen van deze module zijn samengevoegd in 3 bijeenkomsten van een volledige dag. Er zijn voldoende rustweken tussendoor, waarin je jezelf kunt inlezen en werken aan de opdrachten. Tijdens de module werk je aan een Persoonlijk projectleiderschapsplan, waarin ontwikkelpunten op zowel persoonlijk vlak als teamniveau worden meegenomen.

Module 4. Toekomstgericht systeemdenken

Module 4. Toekomstgericht systeemdenken

Complexe projecten vereisen een integrale aanpak en specifieke managementtools, zoals systeemdenken. Je zult worden uitgedaagd om doelen te definiëren die gebaseerd zijn op meer dan louter economische drijfveren. Dit vraagt om herdefiniëring van waarden, zoals positieve maatschappelijke en ecologische impact.

Tijdens deze module ga je aan de slag met onderwerpen als:

 • methoden voor complexe projecten, zoals: systeemdenken, co-design, design-thinking, foresight approach, multi-level perspective en systems engineering V-model
 • kritisch leren denken: hoe kan het wel?
 • Sustainable Development Goals (SDGs)
 • people, planet, profit: de kracht van duurzaam veranderen
 • belang van diversiteit en inclusiviteit
 • social return on investment (SRI)
 • multi criteria analyse (social, economisch, ecologisch)
 • effectiviteit en draagvlak

Deze vooruitstrevende module volg je in 7 lessen van 3 uur, waarin theorie, inspiratie en toepassing worden afgewisseld. Jouw visie en ideeën komen samen in een duurzaamheidsstrategie. In de bijbehorende duurzame businesscase toon je aan op welke wijze jouw organisatie langdurig concurrentievoordeel kan realiseren en tegelijkertijd maatschappelijk kan bijdragen.

Module 5. Energietransitie Essentials

Module 5. Energietransitie Essentials

Het ontwikkelen en uitvoeren van duurzame projecten vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Tijdens deze module leer je de essentials van de energietransitie en hoe je je hierbinnen als projectleider kunt bewegen. Er wordt gefocust op de absolute kern, waardoor jij in jouw rol als projectleider in no time kunt bijdragen aan het versnellen van de energietransitie.

Tijdens deze module ga je aan de slag met onderwerpen als:

 • politieke, economische, sociale, technologische en ecologische aspecten van de energietransitie
 • belangrijkste vormen van duurzame energie
 • energieopslagmethodes
 • prosumers
 • levenscyclusanalyse (LCA)
 • klimaatbeleid op verschillende politieke niveaus
 • circulaire economie
 • belangen sectoren en stakeholders
 • greenwashing

Na het volgen van deze module (7 lessen van 3 uur) begrijp je als projectleider de complexiteit van de energiestransitie. De door jouw opgedane kennis en vaardigheden komen samen in een duurzaam adviesrapport, waarin de belangen van alle sectoren (zoals energie, gebouwde omgeving, landbouw & visserij, mobiliteit, industrie) worden belicht, rekening houdend met politieke, economische, sociale, technologische, ecologische en juridische aspecten.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven