Opleiding Projectleider energietransitie

Resultaat opleiding Projectleider energietransitie

Na succesvolle afronding van deze opleiding kun je als projectleider starten binnen de energietransitie. Je bent getraind om met een kritische en creatieve blik projecten integraal aan te pakken, waarbij je effectief omgevings- en stakeholdermanagement toepast. Jouw leidinggevende capaciteiten en analytisch vermogen zet je in om tot succesvolle duurzaamheidsstrategieën te komen en bij te dragen aan de energietransitie.

Na afronding van deze opleiding ontvang je het post-hbo diploma Projectleider energietransitie van Inholland Academy.

Verdiepingstip: wil je echt alle ins en outs van de energietransitie leren? Bekijk dan ook de opleiding Energietransitie: dé meest complete post-hbo opleiding binnen dit vakgebied.

Leeruitkomsten

Onze leeruitkomsten beschrijven het eindniveau dat jij moet weten, begrijpen en/of toepassen om de module succesvol af te ronden.

Module 1. Projectmanagement kick-start

 • Om een project succesvol op te starten, doorzie je het cruciale proces van initiatie-, definitie- en ontwerpfase. Je bent in staat binnen deze fasen voorkeursmethoden, -principes en -tools te definiëren en toe te passen, afgestemd op het type vraagstuk en organisatie.
 • Doordat je de verschillen en overeenkomsten van de meest voorkomende projectmanagementmethodes herkent, ben je in staat hier weloverwogen keuzes in te maken.
 • Je brengt beoogd projectresultaat, -doel, -scope, -organisatie en -risico’s in kaart. Hierop afgestemd, formuleer je randvoorwaarden, functionele- en operationele eisen en ontwerpbeperkingen.
 • De conclusies van jouw analyses komen samen in een haalbaar projectontwerp, welke de basis vormt voor succesvol projectbeheer.

Module 2. Effectief projectbeheer

 • Om een project situationeel en doelgericht richting succes te voeren, doorzie je het cruciale proces van voorbereidings-, realisatie- en nazorgfase. Je bent in staat om binnen deze fasen bewust gekozen voorkeursmethoden, -principes en -tools toe te passen, afgestemd op een eerder goedgekeurd project start-up plan (met projectvoorstel, eisen- en wensenlijst en ontwerpkeuze).
 • Om een project in de praktijk in goede banen te leiden, kun je een project effectief plannen, middelen beheren en taken structureren. Je behoudt overzicht en zorgt ervoor dat alles op schema blijft.
 • Je weet wie jouw stakeholders en hun invloed en belangen zijn en stemt je communicatie hierop af.
 • Je zorgt voor effectieve integratie van het project binnen de organisatie en neemt ‘lessons learned’ mee naar toekomstige projecten.

Module 3. Persoonlijk projectleiderschap

 • Aan de hand van persoonlijkheidsvoorkeuren (inzichten uit het Insights Discovery-model) leg je een waardevolle basis voor groei en ontwikkeling, zowel op persoonlijk vlak als op teamniveau.
 • Je hebt inzicht in je eigen gedrag en dat van anderen (voorkeursstijlen en kleuren) en de invloed hiervan op communicatie en relaties. Hierdoor kun je bewustere keuzes maken en je sterke punten benutten. Je stemt je eigen stijl af op die van anderen om te komen tot effectieve communicatie, verminderen van weerstand en betere (team)prestaties.
 • Je reflecteert op de effectiviteit van je eigen leiderschapsstijl.

Module 4. Toekomstgericht systeemdenken

 • Je past doelmatig systeemdenken toe bij het ontwikkelen en managen van complexe projecten, waarbij zowel economische-, ecologische- als maatschappelijke waarden worden gecreëerd.
 • Je bent bekend met de duurzame doelen en kaders waarbinnen jouw organisatie opereert. Afgestemd op de context, besef jij je hoe je voordeel behaalt door inzet van (de meest voorkomende) methoden voor het managen van complexe projecten, zoals co-design, design-thinking, foresight approach, multi-level perspective en het systems engineering V-model. Hierbij bezit je de vaardigheden om stakeholders te verenigen.
 • Je begrijpt hoe je complexe projecten analyseert en holistisch kunt aanpakken. Je bent getraind om kritisch te denken met een toekomstgerichte blik en buiten de gebaande paden: “hoe kan het wel?”
 • Jouw visie en ideeën komen samen in een duurzaamheidsstrategie. In de bijbehorende duurzame businesscase toon je aan op welke wijze jouw organisatie langdurig concurrentievoordeel kan realiseren en tegelijkertijd maatschappelijk kan bijdragen.

Module 5 : Energietransitie Essentials

 • Na het afronden van de module Energietransitie Essentials begrijp je de complexiteit van de energietransitie en ben je in staat om een duurzaam adviesrapport op te stellen, rekening houdend met stakeholders van verschillende sectoren.
 • Je hebt begrip van het huidige energiesysteem, duurzame energietechnologieën, economische aspecten, klimaatbeleid en regelgeving. Je bent op de hoogte van relevante sociaal-maatschappelijke vraagstukken en je begrijpt het politiek-bestuurlijke landschap waarbinnen je opereert.
 • Je erkent de belangen van verschillende sectoren en bent in staat om een gedegen discussie te voeren over oplossingen die bijdragen aan de energietransitie.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven