Klinisch Redeneren (KR) module

Wat is klinisch redeneren?

Klinisch redeneren is het proces waarbij je als zorgprofessional op systematische wijze informatie analyseert en interpreteert om tot een klinisch oordeel of besluit te komen voor jouw patiënt. Denk bijvoorbeeld aan het stellen van een diagnose, opstellen van een behandelplan of doorverwijzen naar een specialist. Hierbij baseer je jouw keuzes op onderliggende kennis over anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie. Klinisch redeneren vormt  een basiscompetentie van iedere zorgprofessional.

Hoe werkt klinisch redeneren?

Het proces van klinisch redeneren begint met het verzamelen van gegevens, zoals de medische geschiedenis van je patiënt, symptomen, resultaten van fysieke onderzoeken en eventuele diagnostische testen. Vervolgens analyseer en interpreteer je als zorgprofessional deze gegevens om patronen, verbanden en mogelijke oorzaken te identificeren. Op basis van deze analyse kom je tot een klinisch oordeel of besluit en stel je de vervolgstappen vast.

Wordt klinisch redeneren veel gebruikt?

Ja, klinisch redeneren behoort tot de basiscompetenties van iedere zorgprofessional. Hiermee ben je immers in staat om te bepalen welke zorg de patiënt nodig heeft.  Het is een vaardigheid die veel wordt toegepast in de geneeskunde, verpleegkunde en andere gezondheidszorgberoepen.

Professionaliseren in klinisch redeneren

Werk je (sinds kort) in de zorg en wil je jezelf professionaliseren op het gebied van klinisch redeneren? Dan is de module Klinisch Redeneren (KR) van Inholland Academy zeer geschikt voor jou. Om toegelaten te worden tot deze module op hbo-niveau, ben je in bezit van een zorggerelateerd mbo4-diploma of hbo-diploma. Daarnaast is een werkplek in de zorg voor 16 uur een vereiste.

Bij het positief afronden van deze module, die staat voor 10 studiepunten, ofwel European Credits (EC), ontvang je een Microcredential. Ook ontvang je een deelcertificaat van Inholland Academy. Dit certificaat kun je meenemen indien je de volledige opleiding Verpleegkunde deeltijd van Hogeschool Inholland wil volgen.

Nieuwsgierig? Ontdek de module Klinisch Redeneren (KR) van Inholland Academy