Specialist Sportieve en Gezonde School

Programma post-hbo Specialist Sportieve en Gezonde School

De school is een goede vindplaats om met betrokkenen structureel te werken aan gezondheidsinterventies. Tijdens dit traject specialiseer jij je op het gebied van gezondheid en bewegen. Met de kennis en vaardigheden die je opdoet in de opleiding vervul jij straks een sleutelrol op jouw school. Hoe zorg jij dat kinderen op school veel bewegen en dat er aandacht is voor verschillende gezondheidsthema’s zoals voeding, welbevinden fysieke veiligheid en mediawijsheid? De opleiding biedt handvatten om hiermee op jouw school aan de slag te gaan om het beleid van binnenuit te veranderen.

Centraal staat de ‘Gezonde School Aanpak’. Vanuit de vier pijlers signaleren, educatie, omgeving en beleid werk je structureel en integraal aan gezondheidsthema’s op jouw school. Om de school succesvol te veranderen richting een sportieve en gezonde school is communicatie met betrokken partijen als kinderen, ouders, leerkracht, directie, instanties etc. van cruciaal belang.

Dit vraagt van de specialisten dat zij:

  • Nieuwsgierig en kritisch zijn
  • Analytisch kunnen denken
  • Verantwoordelijkheid kunnen nemen
  • Planmatig te werk kunnen gaan
  • Kennis hebben van veranderingsprocessen
  • Verschillende partijen informeren, enthousiasmeren en betrekken om draagvlak te creëren

Structuur

De totale studiebelasting bedraagt circa 350 uur, bestaande uit circa 58 uur contacttijd, 90 uur praktijkleren en 202 uur zelfstudie. Er zijn 15 afwisselende opleidingsbijeenkomsten gepland van ongeveer 4 uur. Deze bijeenkomsten zijn praktisch van aard en hier ga je vooral veel met elkaar aan de slag, zodat je veel inspiratie opdoet voor jouw eigen praktijk. Er zijn gastdocenten die vanuit hun eigen expertise bijdragen aan jouw ontwikkeling tot specialist. De opleiding start met een oriëntatie en het uitvoeren van verschillende activiteiten, uiteindelijk leer je een planmatig schoolgezondheidsbeleid op te zetten. De opleiding bestaat uit twee modules.  

Module 1

In de eerste module ga je aan de slag met interventies gericht op de thema’s ‘Bewegen & Sport’ en ‘Voeding’. Je doet veel kennis en vaardigheden op over de mogelijkheden binnen jouw school. 

Module 2

In de tweede module ga je met betrokkenen van jouw school aan de slag met een implementatieplan voor een gezondheidsinterventie binnen de pedagogische context van jouw school. 
De opdrachten bouwen voort op wat een school al doet en sluiten aan op de wensen en behoeften van de school. Uiteindelijk is het doel van de opleiding dat je voor jouw eigen school een structureel gezondheidsbeleid kunt opzetten en dat dit, via een plan van aanpak dat als rode draad door de school heen loopt, op jouw school breed gaat leven. 

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

  Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven