Intern Begeleider - Remedial Teacher (IB/RT)

Programma post-hbo Intern Begeleider - Remedial Teacher

Tijdens de opleiding Intern begeleider | Remedial teacher word je begeleid in het toepassen van nieuwe inzichten, vaardigheden en bekwaamheden op je eigen school. Je volgt 8 modules, die ook afzonderlijk van elkaar te volgen zijn.

Opbouw van de opleiding Intern Begeleider - Remedial Teacher

Module 1: Managen van Passend Onderwijs (15 bijeenkomsten)

Module 1: Managen van Passend Onderwijs (15 bijeenkomsten)

Wat komt aan bod?

  • Het opzetten van de zorgverbreding binnen de school
  • Het begeleiden en coördineren van remedial teaching
  • Inzicht in taken en werkzaamheden van de intern begeleider binnen de school
  • Het coördineren, organiseren en bijstellen van de zorgverbreding en hulpverlening binnen de school
  • De handelingsgerichte diagnostiek in de zorgverbreding van het onderwijs
  • Het inzicht in interne en externe netwerken

Toetsvormen/afronding: presentatie en SWOT-analyse.

Module 2: Communicatie en afstemming, gespreksvoering (8 bijeenkomsten)

Module 2: Communicatie en afstemming, gespreksvoering (8 bijeenkomsten)

Wat komt aan bod?

  • Het oefenen van gesprekstechnieken
  • Het eigen maken van technieken en instrumenten om de kwaliteit van de begeleiding te vergroten
  • Het leren omgaan met weerstanden
  • Het voeren van gesprekken met ouders
  • Het stellen van vragen

Toetsvormen/afronding: presentatie, reflectieverslag en intervisie.

Module 3: Gedrag- en werkhoudingsproblemen in de klas; diagnostiek en begeleiding (7 bijeenkomsten)

Module 3: Gedrag- en werkhoudingsproblemen in de klas; diagnostiek en begeleiding (7 bijeenkomsten)

Wat komt aan bod?

  • Zicht krijgen op gedrag- en werkhoudingsproblemen, vanuit verschillende benaderingen en methoden
  • Aspecten van het pedagogisch klimaat binnen de school, de zgn. leerkrachtvaardigheden
  • Kennis over en aanpak van diverse gedragsstoornissen van onder meer ADHD, NLD, Autisme en PDDNOS
  • Het leren observeren, screenen en diagnosticeren van gedrag- en werkhoudingsproblemen

Toetsvormen/afronding: essay en handelingsplan.

Module 4: Rekenen en wiskunde (5 bijeenkomsten)

Module 4: Rekenen en wiskunde (5 bijeenkomsten)

Wat komt aan bod?

  • Kennis van ontwikkeling van rekenen en wiskunde
  • Het leren signaleren, diagnosticeren en remediëren van rekenproblemen
  • Kennis van diverse visies ten aanzien van het remediëren bij rekenproblemen

Toetsvormen/afronding: SWOT-analyse.

Module 5: Taalontwikkeling van het jonge kind (4 bijeenkomsten)

Module 5: Taalontwikkeling van het jonge kind (4 bijeenkomsten)

Wat komt aan bod?

  • Inzicht in de taalontwikkeling van het jonge kind
  • Ontluikende en beginnende geletterdheid observeren
  • Signaleren en remediëren van problemen bij de taalontwikkeling
  • Nederlands als tweede taal

Toetsvormen/afronding: essay.

Module 6: Lezen: technisch lezen, spellen en begrijpend lezen (6 bijeenkomsten)

Module 6: Lezen: technisch lezen, spellen en begrijpend lezen (6 bijeenkomsten)

Wat komt aan bod?

  • Kennis van de ontwikkeling van het technisch lezen, het begrijpend lezen en de spelling
  • Diagnosticeren en remediëren van problemen bij lezen en spellen
  • Kennis van de diverse visies ten aanzien van de lees- en spellingsontwikkeling

Toetsvormen/afronding: essay.

Module 7: Sensomotorische ontwikkeling (5 bijeenkomsten)

Module 7: Sensomotorische ontwikkeling (5 bijeenkomsten)

Wat komt aan bod?

  • Kennis van de schrijfmotoriek
  • Diagnostiek van de schrijfhouding en schrijfmotoriek
  • Suggesties voor hulpverlening bij schrijfproblemen

Toetsvormen/afronding: essay en handelingsplan.

Module 8: Coaching en begeleidingsvaardigheden (10 bijeenkomsten)

Module 8: Coaching en begeleidingsvaardigheden (10 bijeenkomsten)

  • Ervaren wat oplossingsgericht coachen is
  • Inzicht in jouw eigen rol als coach
  • Ontwikkelen van een ‘toolbox’ van -oplossingsgerichte- coachinstrumenten
  • Oefenen met de coachinstrumenten uit de ‘toolbox’
  • Oefenen in coachen bij weerstand
  • Oplossingsgericht coachen plaatsen in de context van het ontwikkelen/verbeteren van het onderwijs

Bijzonderheden

Het is mogelijk één of meerdere losse modules te volgen zonder deel te nemen aan de gehele opleiding. Daarnaast is deze opleiding bijzonder geschikt om met het hele team op de eigen school te volgen.

De opdrachten in de verschillende modules voer je uit tijdens je werkzaamheden op school.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven