Intern Begeleider - Remedial Teacher (IB/RT) opleiding

Programma post-hbo Intern Begeleider - Remedial Teacher

Tijdens de opleiding Intern begeleider | Remedial teacher word je begeleid in het toepassen van nieuwe inzichten, vaardigheden en bekwaamheden op je eigen school. 

Opbouw van de opleiding Intern Begeleider - Remedial Teacher

Module Rekenen en wiskunde (5 bijeenkomsten)

Module Rekenen en wiskunde (5 bijeenkomsten)

Wat komt aan bod?

 • Kennis van ontwikkeling van rekenen en wiskunde
 • Het leren signaleren, diagnosticeren en remediëren van rekenproblemen
 • Kennis van diverse visies ten aanzien van het remediëren bij rekenproblemen

Toetsvormen/afronding: SWOT-analyse.

Module Taalontwikkeling van het jonge kind (4 bijeenkomsten)

Module Taalontwikkeling van het jonge kind (4 bijeenkomsten)

Wat komt aan bod?

 • Inzicht in de taalontwikkeling van het jonge kind
 • Ontluikende en beginnende geletterdheid observeren
 • Signaleren en remediëren van problemen bij de taalontwikkeling
 • Nederlands als tweede taal

Toetsvormen/afronding: essay.

Module Lezen: technisch lezen, spellen en begrijpend lezen (6 bijeenkomsten)

Module Lezen: technisch lezen, spellen en begrijpend lezen (6 bijeenkomsten)

Wat komt aan bod?

 • Kennis van de ontwikkeling van het technisch lezen, het begrijpend lezen en de spelling
 • Diagnosticeren en remediëren van problemen bij lezen en spellen
 • Kennis van de diverse visies ten aanzien van de lees- en spellingsontwikkeling

Toetsvormen/afronding: essay.

Module Sensomotorische ontwikkeling (5 bijeenkomsten)

Module Sensomotorische ontwikkeling (5 bijeenkomsten)

Wat komt aan bod?

 • Kennis van de schrijfmotoriek
 • Diagnostiek van de schrijfhouding en schrijfmotoriek
 • Suggesties voor hulpverlening bij schrijfproblemen

Toetsvormen/afronding: essay en handelingsplan.

Module Coaching en begeleidingsvaardigheden (10 bijeenkomsten)

Module Coaching en begeleidingsvaardigheden (10 bijeenkomsten)

 • Ervaren wat oplossingsgericht coachen is
 • Inzicht in jouw eigen rol als coach
 • Ontwikkelen van een ‘toolbox’ van -oplossingsgerichte- coachinstrumenten
 • Oefenen met de coachinstrumenten uit de ‘toolbox’
 • Oefenen in coachen bij weerstand
 • Oplossingsgericht coachen plaatsen in de context van het ontwikkelen/verbeteren van het onderwijs

Bijzonderheden

Het is mogelijk één of meerdere losse modules te volgen zonder deel te nemen aan de gehele opleiding. Daarnaast is deze opleiding bijzonder geschikt om met het hele team op de eigen school te volgen.

De opdrachten in de verschillende modules voer je uit tijdens je werkzaamheden op school.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven