Opleiding Motorische Remedial Teaching

Programma post-hbo Motorische Remedial Teaching

Tijdens de opleiding Motorische Remedial Teaching komen alle facetten van het vakgebied aan bod. De opleiding bestaat uit 5 modules, die ook afzonderlijk van elkaar gevolgd kunnen worden. Wil je modules volgen, neem dan contact op met mariska.visser@inholland.nl of paola.kerkhofs@inholland.nl

De opleiding is als volgt opgebouwd:

Modules opleiding Motorische Remedial Teaching

MRT basis deel A

MRT basis deel A

In 7 bijeenkomsten leer je wat goed bewegingsonderwijs precies inhoudt. Deze module staat gelijk aan de pabo-minor.

Wat komt aan bod?

 • omgaan met verschillen, differentiëren en groeperingsvormen
 • methodes bewegingsonderwijs
 • het schoolplein, het hart van de school
 • observeren en registreren m.b.v. 4 S-en
 • zorg verbredende mogelijkheden
 • informatie over Motorische Remedial Teaching

MRT basis deel B

MRT basis deel B

Gedurende deze module bekwaam je je in 7 bijeenkomsten in diagnostische en remediërende vaardigheden rondom motorische vaardigheid. Voor deze module is afronding van de module MRT basis deel A vereist.

Wat komt aan bod?

 • observeren
 • signaleren
 • leerlingvolgsysteem
 • oudergesprek
 • verwijzigingsmogelijkheden
 • motorische ontwikkeling
 • ontwikkelingsmaterialen
 • bewegingskaarten
 • motorische testen

Schrijven zonder pen of Beter leren samenspelen (keuzemodules)

Schrijven zonder pen of Beter leren samenspelen (keuzemodules)

Je kunt binnen de opleiding kiezen welke specialisatie je het meest interesseert. Het is wel afhankelijk van het aantal inschrijvingen en de grootte van de groep of iedereen binnen het eerste studiejaar de voorkeursmodule kan volgen.

Keuze 1: Schrijven zonder pen
Deze module is gericht op motoriek en schrijven. Vanuit het perspectief van motorische ontwikkeling start het schrijfproces voor een aantal kinderen te vroeg (groep 2). Er ontstaan problemen, omdat deze kinderen nog niet beschikken over voldoende motorische vaardigheden om het schrijven te kunnen leren. Tijdens deze keuzemodule leer je het schrijfproces te starten vanuit een brede motorische ontwikkeling.

Of:

Keuze 2: Beter leren samenspelen
De module 'beter leren samenspelen' richt zich op gedrag van leerlingen in spel- en bewegingssituaties. De baas spelen, weinig zelfvertrouwen hebben, niet tegen je verlies kunnen, geen initiatief tonen zijn alledaagse gedragingen van leerlingen, die soms vragen om een adequate oplossing. In deze module leer je als docent- met name - preventief in te spelen op het gedrag van leerlingen, alsmede op de context van spel en- beweegsituaties

Vervolgcursus MRT

Vervolgcursus MRT

In 12 bijeenkomsten ga je tijdens deze module dieper in op motorische vaardigheden. Daarnaast specialiseer je je in het geven van groeps-MRT lessen. Voor deze module is afronding van de module MRT basis deel B vereist.

Wat komt aan bod?

 • je leert zelfstandig te diagnosticeren
 • je leert handelingsplannen op te stellen en uit te voeren voor groeps-MRT situaties
 • je doet literatuuronderzoek
 • je begeleidt basisstudenten bij het opstellen van een diagnose en het opstellen van een handelingsplan na een motorische test

Leerkrachtgedrag in bewegingssituaties

Leerkrachtgedrag in bewegingssituaties

In 5 bijeenkomsten leer je je eigen leerkrachtgedrag te analyseren, aan de hand van videobeelden volgens de principes van School Video Interactie Begeleiding (SVIB).

Afstudeerfase

Afstudeerfase

Tijdens de afstudeerfase van de opleiding Motorische Remedial Teaching voer je aan de praktijk verbonden opdrachten uit. Je vakmanschap blijkt uit de videobeelden en de verslagen die je tijdens de opleiding maakt en presenteert. Je studeert af door het beschrijven van diverse casussen en een eigen onderzoeksopdracht. Er is veel tijd voor het afstuderen ingepland.

Bijzonderheden

De bijeenkomsten van de verschillende modules zijn over een langere periode ingeroosterd en lopen soms door elkaar heen. Hierdoor is het ook mogelijk de opleiding over 3 of meer jaar te verspreiden. Dit heeft als voordeel dat je in eigen tempo kunt studeren. In dit geval dien je, in overleg met je docent, een studieplan op te stellen.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven