Didactiek en spelbegeleiding

Resultaat module Didactiek en spelbegeleiding

Onze leeruitkomsten beschrijven het eindniveau dat jij moet weten, begrijpen en/of toepassen om de module Didactiek en spelbegeleiding succesvol af te ronden. Je toont deze aan door middel van een geschreven beroepsproduct en presentatie.

Leeruitkomsten Kinderspel begeleiden

  • Je ontwerpt op basis van een analyse van de actuele situatie speelleeractiviteiten waarmee doelen worden behaald die gericht zijn op de brede ontwikkeling van de groep (onder andere sociaal-emotionele, reken- en taalontwikkeling). Je voert dit ontwerp uit binnen je eigen beroepscontext, waarbij je evalueert of de doelen zijn behaald.
  • Je sluit aan op de leef- en belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van kinderen in het uitvoeren/begeleiden van speelleeractiviteiten in de groep en je doet dit op basis van verworven kennis van en inzicht in de verschillende ontwikkelingsgebieden en ontwikkelingsfasen van kinderen.
  • Je coacht kinderen bij het uitvoeren van activiteiten gericht op het verbeteren van leerprocessen en je doet dit vooral aan de hand van het stellen van goede vragen.

Leeruitkomsten Pedagogisch didactisch ontwerpen en begeleiden

  • Je ontwerpt op systematische wijze, volgens een algemeen didactisch model (les)activiteiten en voert deze uit.
  • Je ontwerpt en begeleidt speelleeractiviteiten binnen een doorgaande pedagogische en/of didactische lijn gericht op de ontwikkeling van kinderen binnen de eigen groep en in samenwerking met collega’s.
  • Je houdt op verschillende manieren de regie in de groep en geeft er effectief leiding aan, je biedt structuur en maakt hierbij gebruik van afspraken die zijn vastgelegd op organisatieniveau en afspraken die groepsgebonden zijn.

Waardepapier

Bij het positief afronden van deze module ontvang je een Microcredential. Deze vraag je aan via Edubadges (SURF), het platform voor digitale certificaten voor het Nederlands onderwijs. Hier worden aan deelnemers een bewijs van opgedane kennis en vaardigheden verstrekt. 

Ook ontvang je een certificaat van Inholland Academy. Met dit certificaat kun je vrijstelling ontvangen voor beide onderdelen in de deeltijdopleiding Associate degree Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP) van Hogeschool Inholland.

Interesse in deze module? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de module-informatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is deze module iets voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven