Associate degree Pedagogisch Educatief Professional deeltijd

Ben je een onderwijsassistent of een pedagogisch medewerker en wil je meer?

Wil je doorgroeien in je functie, maar zie je er tegenop een hbo-opleiding van vier jaar te volgen? Werk je al een poosje in de kinderopvang of het onderwijs en wil jij je specialiseren? Zoek je meer uitdaging op je werk? Dan is de Associate degree Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP) in deeltijd iets voor jou!

Tijdens de Ad PEP word je in twee jaar tijd opgeleid tot pedagogisch en educatief professional om te werken met kinderen van 0 tot 12 jaar. Je leert bijvoorbeeld ontwikkelingsproblemen te signaleren en hier speel- en leeractiviteiten bij te bedenken of collega's te coachen op de werkvloer.

Na afronding van de Ad PEP ontvang je een wettelijk erkend hbo-diploma: de Associate degree.

AD-PEP3.jpg

Praktische informatie

Opleidingsniveau: Associate degree, niveau 5
Duur: 2 jaar, deeltijd
Leslocatie: Den Haag en Haarlem
Lesdag Den Haag: woensdag
Lesdag Haarlem: maandag

De opleiding start onder voorbehoud in januari 2021. Dit is afhankelijk van de accreditatie door de NVAO.

Wil je op de hoogte worden gehouden van de start? Stuur dan een e-mail naar:

Den Haag:
adpep.denhaag@inholland.nl
Haarlem: adpep.haarlem@inholland.nl

Toelatingseisen 

De Associate degree Pedagogisch Educatief Professional is toegankelijk voor studenten met:

Mbo-4 diploma

Havo- of vwo-diploma

Toelatingstoets (21 +)

Bij de start van de opleiding dien je minimaal 16 uur werkzaam te zijn in de beroepspraktijk, bijvoorbeeld als onderwijsassistent op een basisschool of als pedagogisch medewerker in de kinderopvang. Daarnaast is voorkennis over en ervaring met kinderen in het werkveld noodzakelijk.

Studieopbouw

Studieopbouw

Tijdens de tweejarige opleiding word je opgeleid tot pedagogisch educatief professional op niveau 5. De verbinding met jouw unieke werkpraktijk staat centraal. Door middel van praktijkopdrachten, persoonlijke studiebegeleiding, lessen en trainingen ontwikkel jij je in jouw vakgebied.

Gedurende de gehele opleiding is er veel contact met docenten en medestudenten. Samenwerking met andere studenten is een belangrijk uitgangspunt in de opleiding.

Jaar 1

Eerste jaar

Het eerste jaar van de opleiding staan modules als ontwikkelingspsychologie, spelbegeleiding, communicatie met ouders en het creëren van een veilig pedagogisch klimaat centraal.

Jaar 2

Tweede jaar

Het tweede jaar kies je een van de onderstaande specialisaties:

  • educatief specialist
  • pedagogisch specialist

Educatief specialist
Als educatief specialist verdiep jij je in het uitvoeren van kindplannen of handelingsplannen in het onderwijs. Je ontwikkelt je in de rol van leerkrachtondersteuner.

Pedagogisch specialist
Als pedagogisch specialist verdiep jij je in het coachen van collega’s en in het schrijven en uitvoeren van kindplannen. Je ontwikkelt je in de rol van pedagogisch coach en kindmentor.

Studielast

Studielast

Tijdens de opleiding ga je aan de slag in de praktijk. Je werkt 16 uur per week in een werk- of leeromgeving.

Daarnaast volg je 7 uur per week het onderwijsaanbod en ben je gemiddeld 16 uur per week bezig met zelfstudie. 

 

AD-PEP1.jpg

Na de opleiding

Na twee jaar kun je aan de slag in het brede educatief pedagogische werkveld voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Je kunt:

  • onderwijs verzorgen aan kleine groepjes leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben;
  • talenten van kinderen centraal stellen en de begeleiding hierop aansluiten;
  • de ontwikkeling van kinderen volgen en hierover gesprekken voeren met ouders;
  • problemen in de ontwikkeling signaleren en een kindplan opstellen en uitvoeren;
  • pedagogisch medewerkers coachen bij alledaagse werkzaamheden;
  • pedagogisch beleid naar de werkvloer vertalen;
  • gesprekken voeren met verschillende personen en instanties rondom een kind.

Doorstromen na de Ad PEP
De Ad PEP kan een tussenstap zijn richting het hbo. Na het behalen van je diploma zijn er doorstroommogelijkheden naar de bacheloropleidingen Leraar Basisonderwijs (Pabo) of Pedagogiek.