Opleiding Specialisatie Jonge Kind

Programma post-hbo Specialisatie Jonge Kind

Je geniet van je werk als leerkracht maar zoekt verdieping. Deze post-hbo opleiding is een mooie aanvulling op je pabo-diploma. Je leert hoe een rijke, betekenisvolle leeromgeving voor het jonge kind eruitziet. En je kunt die omgeving creëren met een prikkelend leeraanbod en communicatie die aansluit op de belevingswereld van het jonge kind.

De opleiding voert je langs onderwerpen als spelontwikkeling en spelbegeleiding, reflecteren en evalueren, betekenisvol inzetten van kernactiviteiten, klassenmanagement, klasseninrichting, yoga en meditatie. Ook verdiep je je in het kleuterbrein en hoe je communicatie met kleuters het beste aanpakt.

Met opdrachten breng je jouw kennis in de praktijk. Als eindopdracht maak je een verhalend ontwerp of ga je thematiseren. Hoe verder je komt in de opleiding, hoe beter jij onder woorden kunt brengen wat jouw visie is op onderwijs. De vele masterclasses bieden je inspiratie.

Structuur

De opleiding bestaat uit 18 bijeenkomsten. Je krijgt college, werkt in groepjes cases uit en deelt praktijkopdrachten met elkaar. In de bijeenkomsten staan we ook stil bij de voortgang van de papers en de opzet van je eindonderzoek. Een aantal bijeenkomsten vindt plaats op een basisschool om de verbinding met de praktijk te maken. Ook neem je deel aan 11 masterclasses met een grote diversiteit aan onderwerpen. Voor de masterclasses worden experts uit het werkveld uitgenodigd. Zij verzorgen de volgende masterclasses:

Programma masterclasses Specialisatie Jonge Kind

Masterclass Muziek

Masterclass Muziek 

Hoe ziet de muzikale ontwikkeling van jonge kinderen eruit? Na deze masterclass heb je meer oog (en oor) voor hun spontane, muzikale uitingen. Je gaat aan de slag met muzikale werkvormen en doet nieuwe ideeën op voor je eigen muziekonderwijs.

Masterclass Rekenontwikkeling

Masterclass Rekenontwikkeling

Door spontane, dagelijkse momenten te benutten, kun je bijdragen aan de reken-wiskundige ontwikkeling van jonge kinderen. In deze masterclass leer je ontluikende gecijferdheid bij jonge kinderen stimuleren en ontdek je nieuwe leeractiviteiten.

Masterclass Drama

Masterclass Drama

Waarom is drama een belangrijk vak voor jonge kinderen? Na deze masterclass weet je onder andere de verschillen en overeenkomsten tussen drama en spel en ben je op de hoogte van de doelen voor drama in het primair onderwijs. Ook maak je kennis met allerlei werkvormen.

Masterclass Taalontwikkeling

Masterclass Taalontwikkeling

Welke stadia er zijn in de taalontwikkeling van het jonge kind leer je tijdens deze masterclass. De masterclass gaat ook in op tweetaligheid, taalachterstand en taalstoornissen. Je gaat de deur uit met een rijk arsenaal aan tips en handvatten voor begeleiding in de klas.

Masterclass Beeldende Vorming

Masterclass Beeldende Vorming

Deze masterclass is een combinatie van theorie en praktisch werken. Je leert het verschil tussen de impressieve, expressieve en conceptuele benadering in de didactiek. Ook ga je oefenen met eigen beeldende activiteiten die de ontwikkeling van het jonge kind stimuleren.

Masterclass Sensomotoriek

Masterclass Sensomotoriek

De sensomotorische ontwikkeling - de motorische reactie op zintuiglijke informatie - van het jonge kind staat in deze masterclass centraal. Je leert wat de invloed is van de sensorische ontwikkeling op het functioneren van het kind en wat de relatie is met de motorische ontwikkeling.

Masterclass Bewegingsonderwijs (2x)

Masterclass Bewegingsonderwijs (2x)

Twee masterclasses gaan over bewegingsonderwijs. Hoe organiseer je dat en hoe stimuleer je ook minder vaardige kinderen? Na deze masterclasses weet je hoe belangrijk bewegen in de ontwikkeling van jonge kinderen is en hoe je als leerkracht dit bewegen kunt beïnvloeden.

Masterclass Seksuele ontwikkeling

Masterclass Seksuele ontwikkeling

In deze masterclass doorlopen we de seksuele ontwikkeling van kinderen en wat je hiermee kunt in de klas. Je krijgt meer zicht op je persoonlijke normen, waarden en uitgangspunten. Je weet hoe je seksueel (overschrijdend) gedrag beter kunt begeleiden en leert hoe je seksuele vorming op school vormgeeft.

Masterclass Wetenschap en Technologie

Masterclass Wetenschap en Technologie

Kleuters zijn onderzoekers, ontwerpers en ondernemers in de dop. Hoe kun je hun interesse transformeren naar betekenisvolle speel- en leerervaringen? Deze masterclass heeft als doel om een prikkelend en doelgericht aanbod te creëren waarin kleuters hun nieuwsgierigheid, tomeloze energie en creativiteit in kwijt kunnen.

Masterclass Rouw

Masterclass Rouw

Soms maken kinderen ingrijpende gebeurtenissen mee. Tijdens deze interactieve masterclass maak je kennis met verschillende werkvormen en materialen om kinderen te helpen emoties rond trauma en verlies te herkennen, te benoemen, te accepteren en te uiten. Ook leer je wat het effect is van rouw en trauma op ouder(s) en het gezin. En hoe ga je daar als leerkracht mee om?

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven