De kwaliteitscoördinator

Programma module De kwaliteitscoördinator

In deze module De kwaliteitscoördinator sta je nadrukkelijk stil bij jouw rol in je vak. Vanuit de bril van kwaliteitscoördinator kijk je naar actuele veranderingen in de interne begeleiding en ga je na wat de consequenties zijn voor jouw handelswijze. Vanuit jouw visie op leren en jouw visie op passend onderwijs, verdiep je jezelf in de verschillende rollen, zoals beschreven in de Beroepsstandaard voor de intern begeleider als kwaliteitcoördinator (2022).

De rollen die hierin beschreven worden, zijn:

  • De ‘leercoördinator’ realiseert passend onderwijs door middel van professionalisering in de school en het ontwikkelen van leraren
  • De ‘zorgregisseur’ geeft samen met de leraren de zorg voor leerlingen vorm
  • De ‘trendanalist’ bepaalt samen met de leerteams en de school de ambities en stuurt waar nodig gericht bij

Gedurende 8 bijeenkomsten ga je aan de slag met onderwerpen als:

  • Visie op leren
  • Onderwijskwaliteit en een professionele leercultuur
  • Inclusief en passend onderwijs
  • De sociale kaart en samenwerking met externe professionals
  • Schoolambities, trendanalyse
  • Handelings- en opbrengstgericht werken

Door je eigen ervaringen, kennis en kunde van de mededeelnemers en de expertise van de docent breid je jouw repertoire als kwaliteitscoördinator uit en vormt deze module een stevige basis voor het verdere leertraject.

Interesse in deze module? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de module-informatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de module voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven