De kwaliteitscoördinator

Resultaat module De kwaliteitscoördinator

Je coördineert, als 'leercoördinator', de processen op het gebied van onderwijskwaliteit en de professionalisering binnen de school. Binnen een professionele leercultuur voelen alle teamleden het nut en de noodzaak om het eigen handelen onder de loep te nemen en samen te werken aan duurzaam goed onderwijs en daarmee resultaten van leerlingen te versterken. 

Je regisseert, als 'zorgregisseur', samen met leraren de ondersteuning voor leerlingen en coördineert de uitvoering van inclusief en passend onderwijs voor alle leerlingen binnen de school. De intern begeleider als zorgregisseur kent de sociale kaart en de dynamiek in de samenwerking met jeugdzorg en andere professionals.

Je bepaalt, als 'trendanalist', samen met leerteams, cyclisch (schoolbrede) ambities aan de hand van data, toetsgegevens en analyses, gekoppeld aan de visie op leren. Inzicht in de kwalitatieve ontwikkeling van de school ontstaat door specifieke monitoring en vervolgens het uitzetten van onderzoek naar de sterke en zwakke kanten van het onderwijsleerproces, om deze te borgen en/of te verbeteren.

Waardepapier

Bij het afronden van deze module ontvang je een certificaat van Inholland Academy.

Vervolgmogelijkheden

Ben je nog niet uitgeleerd? Geen zorgen! Na succesvolle afronding van de module kun jij je verder ontwikkelen tot kwaliteitcoördinator in de modules:

Bij het positief afronden van de vier modules ontvang je het post-hbo diploma De Intern Begeleider (als Kwaliteitscoördinator).

Interesse in deze module? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de module-informatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de module voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven