Opleiding Beschermingsbewindvoerder

Programma post-hbo Beschermingsbewindvoering

Het programma van de opleiding Beschermingsbewindvoerder is praktisch ingericht. Het programma bestaat uit 15 dagdelen van vier uur. Je gaat zowel tijdens de lessen als thuis aan de slag met de aangereikte theorie. Na elke les krijg je opdrachten mee naar huis en die worden in de daarop volgende les behandeld. 

De opleiding Beschermingsbewindvoering bestaat uit 4 blokken:

 • Introductie beschermingsbewindvoering
 • Stelsel van belastingen, sociale zekerheid en financiële aspecten
 • Gespreksvoering en effectief communiceren
 • Verdieping communicatie voor de bewindvoerder

Opbouw van de opleiding Beschermingsbewindvoering

Introductie beschermingsbewindvoering

Introductie beschermingsbewindvoering

Les 1

 • Juridische context van de beschermingsmaatregelen
 • Relevante wet- en regelgeving
 • Rol van de rechtbank
 • Taken en bevoegdheden bewindvoerder
 • Rechten en plichten onderbewindgestelde
 • Beëindiging bewindvoering

Les 2

 • Kwaliteitsvereisten en verplichtingen
 • Klachtbehandeling
 • Zaakwaarneming

Les 3

 • Dossier opbouw volgens branchevereniging en Algemene Maatregel van Bestuur ten aanzien van de Wet Wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap
 • Akkoordverklaring
 • Plan van aanpak en aanvullend plan van aanpak
 • Boedelbeschrijving
 • Rekening en verantwoording

Les 4

 • Financieel kloppend en uitvoerbaar budgetplan maken
 • Uitleggen van een budgetplan
 • Budgetplan uitvoeren

Les 5

 • Tijd voor reflectie
 • Valkuilen in vak
 • Onderscheid tussen verantwoording en verantwoordelijk
 • Inrichting werkzaamheden

Les 6

 • Welke schuldeisers komen we tegen?
 • Hoe ga je met schuldeisers/deurwaarders om?
 • Incassoprocedures
 • Beslagrecht
 • Proces en aanvraag schuldhulpverlening

Stelsel van belastingen, sociale zekerheid en financiële aspecten

Stelsel van belastingen, sociale zekerheid en financiële aspecten

Les 1 - Stelsel sociale zekerheid

 • Het stelsel van sociale zekerheid
 • Sociale voorzieningen
 • Werknemersverzekeringen
 • Volksverzekeringen
 • Uitkeringen per instantie: wie doet wat?
 • De kostendelersnorm in de bijstand
 • Persoonsgebonden budget

Les 2 - Stelsel van belastingen

 • Actuele regelingen in het belastingstelsel, eigen woning, vermogen, toeslagen

Les 3 - Stelsel van belastingen

 • Box 1 aangifte

Les 4 - Wettelijke schuldsaneringsregeling

 • Procedure van het verzoek tot toelating
 • Toelatingscriteria
 • Gevolgen voor toelating
 • De Wsnp bewindvoerder en zijn/haar taken
 • Verplichtingen van de schuldenaar
 • Hardheidsclausule
 • Schone lei

Les 5 - VTLB

 • Achtergrond en uitgangspunten VTLB en afloscapaciteit, Beslagvrije voet, Recofa richtlijnen

Les 6 - VTLB

 • VTLB-calculator en oefeningen maken

Gespreksvoering en effectief communiceren

Gespreksvoering en effectief communiceren

Les 1 - Communicatie- en gespreksvaardigheden

 • Luisteren, samenvatten, doorvragen
 • Opbouw van het gesprek
 • Integratie communicatie en inhoud

Les 2 - Motiverende gespreksvoering

 • Verandertaal, bezwaartaal, weerstand, voeren van slechtnieuwsgesprek

Verdieping communicatie voor de bewindvoerder

Verdieping communicatie voor de bewindvoerder

Les 1

 • Communiceren met klanten met psychische achtergronden, huisbezoek en telefoon, rollenspel

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven