Webinars technisch lezen in het primair onderwijs

Volg via MS Teams de webinars 'technisch lezen in het primair onderwijs'

Ben jij op dit moment een leerkracht in het primair onderwijs en wil jij je verdiepen in het leesonderwijs? Dit kan op een zeer laagdrempelige manier. Direct aan het begin van het nieuwe schooljaar verzorgt docent drs. Letty Wijma drie webinars 'technisch lezen in het primair onderwijs'! Volg vanuit huis of vanaf je werkplek deze online bijeenkomsten, zodat je goede handvatten krijgt om effectief leesonderwijs aan te kunnen bieden. En wellicht is het voor jou een voorproefje op onze vernieuwde opleiding Coördinator taal.

Goed leren lezen is één van de belangrijkste taken van de basisschool. Aan het begin van het schooljaar kijken we in een korte digitale cursus van drie bijeenkomsten wat effectief leesonderwijs is en wat de nieuwste inzichten daarbij zijn. Waaruit bestaat een goede start, hoe ga je van die start naar een doorlopende lijn en hoe houd je je leerlingen aan het lezen? Wil je hier in korte tijd meer over weten? Schrijf je dan nu in!

Tijdens de webinars komen onderstaande onderwerpen aan bod:

  • Leerlijnen technisch lezen
  • Effectief leerkrachtgedrag bij het technisch lezen - duidelijke doelen
  • Waaruit bestaat een goede start?
  • Uitbreiden en onderhouden van de leesvaardigheid
  • Leesbevordering, leesplezier, leesmotivatie
  • Volgen van de leesontwikkeling 
  • Recente discussies rondom technisch lezen

Data 

  • dinsdag 15 maart 2022
  • dinsdag 29 maart 2022
  • dinsdag 12 april 2022

Tijd

19.30 - 21.00 uur

Investering

€ 300 (3 webinars)


Docent Letty Wijma

De webinars worden via MS Teams verzorgd door drs. Letty Wijma. Zij heeft ruim 10 jaar ervaring in het primair onderwijs en 8 jaar in het speciaal basisonderwijs (cluster 2). Na het afronden van haar studie Nederlands is ze op de pabo van Hogeschool Inholland gaan werken, waar lezen haar speciale aandacht heeft. Naast haar werk op de pabo heeft Letty Wijma een eigen praktijk voor taalbegeleiding.

Schrijf je nu in

Heb je vragen?

We helpen je graag verder!

Whatsapp
06 1144 9918
Telefoon
088 466 3030