Afstuderen, overstappen of uitschrijven

Er zijn een paar dingen die je moet regelen wanneer je klaar bent met je studie, tussentijds stopt of van opleiding switcht. Bekijk hieronder welke situatie op jou van toepassing is. 

Afstuderen

Ik ben afgestudeerd

Ben je afgestudeerd of sta je op het punt om af te studeren? Gefeliciteerd!
De dag waarop je met succes aan de laatste onderwijsactiviteit hebt deelgenomen of je het laatste werk hebt ingeleverd is bepalend voor jouw afstudeerdatum.

Afstuderen in juni/juli/augustus
Je hoeft geen uitschrijfverzoek in te dienen wanneer je in juni, juli of augustus afstudeert. Je inschrijving wordt automatisch per 1 september beëindigd. Je hebt in deze maanden geen recht op restitutie van collegegeld.

Afstuderen in mei of eerder
Wanneer je in de maand mei of eerder afstudeert, dan stellen we je voor de inschrijving per het einde van de betreffende maand te beëindigen. Je komt dan namelijk in aanmerking voor restitutie van het resterende collegegeld. 

Afstuderen op of na 1 september
Wanneer je in het volgende schooljaar afstudeert, dan dien je je herinschrijving in orde te maken en een machtiging af te geven. Afstuderen is namelijk alleen mogelijk wanneer je staat ingeschreven.

Studiefinanciering en studentenreisproduct
Houd er rekening mee dat je na uitschrijven geen recht meer hebt op eventuele studiefinanciering of het studentenreisproduct (ov-chipkaart). Voorkom een boete door dit zelf op tijd stop te zetten bij DUO.

Meer info?
Check de in- en uitschrijfregels, de onderwijsgids, de website van DUO of ga naar je decaan.

Overstappen

Ik verander binnen Inholland van opleiding(svariant)

Het kan gebeuren dat je tijdens het studiejaar je oog hebt laten vallen op een andere studie of variant binnen Inholland. Neem in ieder geval contact op met de teamleider van de nieuwe opleiding. Hij of zij moet namelijk schriftelijke toestemming geven. De teamleider beoordeelt of het om een weloverwogen studiekeuze gaat en of instromen mogelijk is gelet op de beschikbare onderwijscapaciteit en de fase waarin het onderwijsprogramma zich bevindt.

Uiteraard moet je ook voldoen aan de reguliere toelatings- en inschrijfvoorwaarden van de nieuwe opleiding. De Centrale Studentenadministratie beoordeelt dit.

Procedure

  1. Dien een inschrijvingsverzoek in via Studielink met als startdatum de eerste van de aankomende maand. Binnen twee werkdagen ontvang je een informatiemail met een overzicht van de inschrijfvoorwaarden. Je moet binnen twee weken aan deze inschrijfvoorwaarden voldoen.
  2. Download het Toestemmingsformulier Verandering Opleiding , vul het in en laat het ondertekenen door de teamleider van de nieuwe opleiding. Verstuur het ingevulde formulier naar csa@inholland.nl. Het toestemmingsformulier is één van de inschrijfvoorwaarden.
  3. Binnen één week na het insturen van je toestemmingsformulier en - indien van toepassing - de overige documenten voor jouw toelaatbaarheid, hoor je van de CSA of je verzoek is goedgekeurd en per wanneer je staat ingeschreven voor de nieuwe opleiding. Dit is meestal de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het inschrijvingsverzoek is gedaan. Eerder dan dat mag je niet deelnemen aan het onderwijs van de nieuwe opleiding.

Locatiewijziging
Je hoeft geen inschrijvingsverzoek via Studielink in te dienen als je alleen van locatie wilt veranderen. Download het Toestemmingsformulier locatiewijziging en ga verder met stap 2 en 3.

Overstappen per 1 september
Wil je aan het begin van het nieuwe schooljaar, dus per 1 september, met een andere opleiding beginnen? Schrijf je dan niet opnieuw in voor je huidige studie, maar meld je via Studielink aan voor de nieuwe opleiding.

Collegegeld
De hoogte van je collegegeld kan wijzigen, bijvoorbeeld wanneer je van deeltijd- naar een voltijdopleiding gaat. Check hoeveel collegegeld jij aankomend studiejaar moet betalen. Door ondertekening van het toestemmingsformulier geef je aan akkoord te zijn met het collegegeldbedrag.

Vroegtijdig uitschrijven

Ik stop vroegtijdig met mijn opleiding

Wanneer je je tussentijds wilt uitschrijven, dan kun je een verzoek tot uitschrijving indienen in Studielink.

Je wordt uitgeschreven per het einde van de maand waarin je het uitschrijfverzoek doet. Dit betekent dat je pas uitgeschreven kunt worden per de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin je je verzoek indient.

Collegegeld
Je betaalt alleen collegegeld voor de maanden dat je staat ingeschreven.

Heb je het collegegeld in één keer betaald? Dan krijg je voor elke maand waarin je niet staat ingeschreven 1/12e deel van het collegegeld terug.

Wanneer je in termijnen betaalt worden de reeds betaalde termijnen verrekend met het totaal verschuldigde bedrag. Het eventueel teveel betaalde bedrag wordt dan teruggestort.

Je hebt geen recht op restitutie wanneer je je per 1 juli of 1 augustus uitschrijft.

Uitzonderingen
Er gelden andere regels wanneer je het instellingscollegegeld betaalt. Je kunt dan alleen restitutie krijgen wanneer er sprake is van aantoonbare zwaarwegende omstandigheden. Lees meer over dit onderwerp in de onderwijsgids.

Studiefinanciering en OV-kaart
Houd er rekening mee dat je na uitschrijven geen recht meer hebt op studiefinanciering of studentenreisproduct. Zet dit zelf op tijd stop bij DUO.

Twijfel je nog?
Neem eerst contact op met je decaan wanneer je nog niet zeker weet of je wilt stoppen met je opleiding. Op Iris vind je de contactgegevens per locatie.

In-en uitschrijfregels

Bekijk ze hier

Twijfels over je studie?

Bespreek het

Stufi en OV-kaart

Regel op DUO.nl

Heb je vragen?

We helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228