Voor decanen

laden

Als decaan, mentor en/of studie(keuze)adviseur bent u in het studiekeuzeproces een belangrijke schakel tussen de opleidingen van hogeschool Inholland en onze aspirant studenten.

Uiteraard wilt u dat uw leerlingen goed terecht komen. Ook de hogeschool streeft naar een situatie waarin 'de student op de juiste plek' belandt. Daar zetten wij  verschillende middelen voor in. Via deze site informeren wij u over de ontwikkelingen binnen de hogeschool en de activiteiten die wij organiseren om uw leerlingen te ondersteunen in het oriëntatie- en keuzeproces.

Om het contact met de hogeschool voor u zo overzichtelijk mogelijk te houden, heeft Inholland op alle hoofdvestigingen relatiebeheerders vo en/of mbo aangesteld, die de toeleverende scholen in de regio in portefeuille hebben. Zij zijn uw unieke contactpersoon, beantwoorden uw eventuele vragen en verwerken uw aanvragen voor reserveringen voor één van onze LOB-activiteiten. Daarnaast bezoeken ze u om goed aangesloten te blijven bij de wensen van het toeleverende veld en samen met u mogelijkheden tot verdere onderwijsinhoudelijke samenwerking te onderzoeken. U kunt daarbij denken aan gastcolleges, deelname aan projecten, bijeenkomsten van vakdocenten uit het vo/mbo en hbo, enzovoorts.

Hieronder vindt u een overzicht van alle informatie die relevant is binnen het studiekeuzeproces.

Studiekeuze en voorlichting

Het is algemeen bekend dat de studiekeuze vaak als lastig ervaren wordt door jongeren. Hogeschool Inholland biedt een uitgebreid palet aan activiteiten ter voorbereiding van de studiekeuze dat goed aansluit bij de verschillende fases van het studiekeuzeproces.
Meer informatie vindt u onder Studiekeuze en voorlichting

Opleidingen per locatie

Wilt u zich snel een beeld vormen van het opleidingsaanbod op de verschillende locaties van Hogeschool Inholland of wilt u een opleidingsvideo bekijken?
Ga naar het opleidingenoverzicht per locatie

Toelating en aanmelding

Informatie over toelatingsprocedures, inschrijfprocessen en de Studiekeuzecheck treft u aan onder:
Toelating en aanmelding 

Aansluiting

Ter voorbereiding op een hbo-opleiding biedt Inholland een aantal arrangementen aan. En voor studenten die extra ondersteuning nodig hebben, omdat zij bijvoorbeeld een functiebeperking hebben of topsport beoefenen, heeft Inholland speciale begeleidingstrajecten ontwikkeld.
Lees meer over voorbereiden op het hbo en speciale studiebegeleidingstrajecten