Voor de veiligheid van onze systemen

Meld de zwakke plek

Responsible disclosure

Bij Hogeschool Inholland vinden we de veiligheid van onze systemen belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen, kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als je een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden, dan horen wij dit graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met je samenwerken om onze medewerkers, studenten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Meer over responsible disclosure

Verzoek aan jou

Verzoek aan jou

 • Dien jouw bevinding(en) in via het meldformulier
 • Misbruik het probleem niet door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen.
 • Deel het probleem niet met anderen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen.
 • Maak geen gebruik van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.
 • Geef voldoende informatie om het probleem te reproduceren, zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wij beloven

Wij beloven

 • Wij reageren binnen vijf werkdagen op jouw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Als je je aan bovenstaande voorwaarden hebt gehouden, zullen wij geen juridische stappen tegen je ondernemen betreffende de melding.
 • Wij behandelen jouw melding vertrouwelijk en zullen jouw persoonlijke gegevens niet zonder jouw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
 • Wij houden je op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem,
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien je dit wenst, jouw naam vermelden als de ontdekker.
 • Wij kunnen je een beloning geven voor je onderzoek, maar zijn hiertoe niet verplicht. Je hebt dus niet zonder meer recht op een vergoeding. De vorm van deze beloning staat niet van tevoren vast en wordt door ons per geval bepaald. Of we een beloning geven en de vorm waarin dat gebeurt, hangen af van de zorgvuldigheid van je onderzoek, de kwaliteit van de melding en de ernst van het lek.
 • Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem, nadat het is opgelost.

Niet in scope

Niet in scope

Hogeschool Inholland geeft geen vermelding voor triviale kwetsbaarheden of bugs die niet misbruikt kunnen worden. Hieronder staan voorbeelden van bekende kwetsbaarheden en geaccepteerde risico’s, die buiten bovenstaande regeling vallen:

 • HTTP 404 codes/pagina’s of andere HTTP non-200 codes/pagina’s en content spoofing/text injecting op deze pagina'sFingerprinting/versievermelding op publieke services
 • Publieke bestanden of directories met ongevoelige informatie (bijvoorbeeld robots.txt)
 • Clickjacking en problemen die alleen te exploiten zijn via clickjacking
 • Geen secure/HTTP-only flags op ongevoelige cookies
 • OPTIONS HTTP method ingeschakeld
 • Alles gerelateerd tot HTTP security headers, bijvoorbeeld:
  • Strict-Transport-Security
  • X-Frame-Options
  • X-XSS-Protection
  • X-Content-Type-Options
  • Content-Security-Policy
 • SSL-configuratie issues
 • SSL Forward secrecy uitgeschakeld
 • Zwakke/onveilige cipher suites
 • Issues met SPF, DKIM of DMARC
 • Host header injection
 • Rapporteren van verouderde versies van enige software zonder een proof of concept van een werkende exploit
 • Informatieblootstelling in metadata

Wall of Fame

Wall of Fame

De volgende personen willen wij bedanken voor het ontdekken en melden van kwetsbaarheden op onze website. Samen hebben wij gewerkt aan een oplossing.

 • Prajit Sindhkar
 • Gaurav Popalghat
 • Ahmad Asaad
 • Nilesh Agrawal Koyo
 • Nikhil Rane
 • Abhiram Goud
 • Sushil Phuyal
 • Surabhi Singhania
 • Girish B O
 • Mohammed Nuredin
 • G Bharath Kalyan
 • Joost Grunwald
 • Abdennour Chakifi
 • Bibek Shah
 • Tom Kluter
 • Mohamed Akees
 • Asif Nawaz Minhas
 • Abdennour Chakifi
 • Joel Mathias
 • Oyetunde Yunus (Coy Emerald)
 • Yasser Ayman Mohmed
 • Shaik Mahammad Javeed Afrose

Ons beleid valt onder een Creative Commons Naamsvermelding 3.0-licentie. Het beleid is gebaseerd op het voorbeeldbeleid van Floor Terra.

Help onze systemen veilig te houden

Meld de zwakke plek